Besluitenlijsten

Zoekresultaten (7.476)

U zoekt in Kamerstukken, Besluitenlijsten, Besluitenlijst procedurevergadering

Besluitenlijsten

Download: Besluitenlijst procedurevergadering Defensie 12 okt (PDF)

Besluitenlijst procedurevergadering Defensie 12 okt. Den Haag, 12 oktober 2023 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Defensie Volgcommissie(s): BuZa i.v.m. agendapunt 9, 10 Document: Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 12 oktober 2023 Regeling van werkzaamheden 1. Agendapunt...

2023D42131

Besluitenlijsten

Download: Besluitenlijst procedurevergadering cie. BuHa-OS d.d. 12 oktober 2023 (PDF)

Besluitenlijst procedurevergadering cie. BuHa-OS d.d. 12 oktober 2023. Den Haag, 12 oktober 2023 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Volgcommissies: BuZa i.v.m. agendapunt 13, 14 EU i.v.m. agendapunt 12, 13, 14, 18 EZK i.v.m...

2023D42024

Besluitenlijsten

Download: Besluitenlijst procedurevergadering commissie Financiën - 12 oktober 2023 (PDF)

Besluitenlijst procedurevergadering commissie Financiën - 12 oktober 2023. Den Haag, 12 oktober 2023 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Financiën Volgcommissie(s): EU i.v.m. agendapunt 6, 7, 30, 31, 32, 33 J&V i.v.m. agendapunt 19 SZW i.v.m. agendapunt 4...

2023D42030

Besluitenlijsten

Download: Besluitenlijst procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken op 12 oktober 2023 (PDF)

Besluitenlijst procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken op 12 oktober 2023. Den Haag, 12 oktober 2023 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken Volgcommissie(s): DEF i.v.m. agendapunt 15, 29 DiZa i.v.m. agendapunt 8 EZK i.v.m. agendapunt 29 FIN i.v.m...

2023D42020

Besluitenlijsten

Download: Besluitenlijst OCW-procedurevergadering d.d. 12-10-2023 (PDF)

Besluitenlijst OCW-procedurevergadering d.d. 12-10-2023. Den Haag, 12 oktober 2023 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Volgcommissie(s): EU i.v.m. agendapunt 23, 24 SZW i.v.m. agendapunt 22 Document: Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 12 oktober...

2023D41969

Besluitenlijsten

Download: Besluitenlijst procedurevergadering cie Buza d.d. 12 oktober 2023 (PDF)

Besluitenlijst procedurevergadering cie Buza d.d. 12 oktober 2023. Den Haag, 12 oktober 2023 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Buitenlandse Zaken Volgcommissie(s): BuHaOS i.v.m. agendapunt 8, 14 DEF i.v.m. agendapunt 4, 6, 7, 8, 12, 15, 19 EU...

2023D41964

Besluitenlijsten

Download: Besluitenlijst PV VWS 11 oktober 2023 (PDF)

Besluitenlijst PV VWS 11 oktober 2023. Den Haag, 12 oktober 2023 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport Volgcommissie(s): DiZa i.v.m. agendapunt 9, 37 EU i.v.m. agendapunt 8, 9 I&W i.v.m. agendapunt 8 J&V i.v.m...

2023D41919

Besluitenlijsten

Download: Besluitenlijst commissie Justitie en Veiligheid op 11 oktober 2023 (PDF)

Besluitenlijst commissie Justitie en Veiligheid op 11 oktober 2023. Den Haag, 11 oktober 2023 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Justitie en Veiligheid Volgcommissies: BiZa i.v.m. agendapunt 7 DiZa i.v.m. agendapunt 8 EU i.v.m. agendapunt 12 KR i.v.m...

2023D41793

Besluitenlijsten

Download: Besluitenlijst procedurevergadering LNV d.d. 11 oktober 2023 (PDF)

Besluitenlijst procedurevergadering LNV d.d. 11 oktober 2023. Den Haag, 11 oktober 2023 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Volgcommissie(s): EU i.v.m. agendapunt 7, 8, 13, 14 FIN i.v.m. agendapunt 21 I&W i.v.m. agendapunt 19...

2023D41777

Besluitenlijsten

Download: Besluitenlijst procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat 11 oktober 2023 (PDF)

Besluitenlijst procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat 11 oktober 2023. Den Haag, 11 oktober 2023 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat Volgcommissie(s): BiZa i.v.m. agendapunt 3 BuZa i.v.m. agendapunt 8, 9 EU i.v.m. agendapunt 35, 38 EZK...

2023D41771

Besluitenlijsten

Download: Besluitenlijst procedurevergadering commissie Digitale Zaken d.d. 11 oktober 2023 (PDF)

Besluitenlijst procedurevergadering commissie Digitale Zaken d.d. 11 oktober 2023. Den Haag, 11 oktober 2023 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Digitale Zaken Volgcommissie(s): BiZa i.v.m. agendapunt 3, 4, 5 EU i.v.m. agendapunt 7, 8 EZK i.v.m. agendapunt 5...

2023D41735

Besluitenlijsten

Download: Besluitenlijst procedurevergadering vaste commissie voor SZW op 10 oktober 2023 (PDF)

Besluitenlijst procedurevergadering vaste commissie voor SZW op 10 oktober 2023. Den Haag, 11 oktober 2023 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Volgcommissie(s): BiZa i.v.m. agendapunt 26 BuZa i.v.m. agendapunt 26 EU i.v.m. agendapunt 23...

2023D41627

Besluitenlijsten

Download: Besluitenlijst e-mailprocedure (PDF)

Besluitenlijst e-mailprocedure. Den Haag, 10 oktober 2023 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Document: Besluitenlijst van de e-mailprocedure van dinsdag 10 oktober 2023 Agendapunt: Voorstel inplannen WGO suppletoire begroting samenhangende met de Miljoenennota d.d...

2023D41453

Besluitenlijsten

Download: Besluitenlijst e-mailprocedure SPOED verzoek omzetten CD RAZ d.d. 24 oktober in SO d.d. 10 oktober (PDF)

Besluitenlijst e-mailprocedure SPOED verzoek omzetten CD RAZ d.d. 24 oktober in SO d.d. 10 oktober. Den Haag, 10 oktober 2023 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Europese Zaken Volgcommissie(s): BuZa i.v.m. agendapunt 1 Document: Besluitenlijst van de e-mailprocedure...

2023D41376

Besluitenlijsten

Download: Besluitenlijst e-mailprocedure IenW d.d. 9 oktober 2023 - Voorstel Van Esch (PvdD) inzake kabinetsreactie op OVV-rapport Industrie en omwonenden (PDF)

Besluitenlijst e-mailprocedure IenW d.d. 9 oktober 2023 - Voorstel Van Esch (PvdD) inzake kabinetsreactie op OVV-rapport Industrie en omwonenden. Den Haag, 9 oktober 2023 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat Document: Besluitenlijst van de e-mailprocedure...

2023D41185