Amendementen

Zoekresultaten (12.546)

U zoekt in Kamerstukken, Amendementen

Amendementen

Gewijzigd amendement van het lid Omtzigt c.s. ter vervanging van nr. 96 over een bezwaar- en beroepsregeling voor beslissing op een inzageverzoek

Gewijzigd amendement van het lid Omtzigt c.s. ter vervanging van nr. 96 over een bezwaar- en beroepsregeling voor beslissing op een inzageverzoek. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 418 Wijziging van enkele belastingwetten en...

2023D44373

Amendementen

Gewijzigd subamendement van de leden Erkens en Alkaya ter vervanging van nr. 59 over het wijzigen van het gewijzigd amendement Grinwis c.s. (stuk nr. 61)

Gewijzigd subamendement van de leden Erkens en Alkaya ter vervanging van nr. 59 over het wijzigen van het gewijzigd amendement Grinwis c.s. (stuk nr. 61). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 418 Wijziging van...

2023D44321

Amendementen

Amendement van het lid Omtzigt ter vervanging van nr. 48 over een bezwaar- en beroepsregeling voor beslissing op een inzageverzoek

Amendement van het lid Omtzigt ter vervanging van nr. 48 over een bezwaar- en beroepsregeling voor beslissing op een inzageverzoek. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 418 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere...

2023D44312

Amendementen

Amendement van de leden Van Raan en Van Esch ter vervanging van nr. 46 over 0% BTW op onbewerkte groente en fruit

Amendement van de leden Van Raan en Van Esch ter vervanging van nr. 46 over 0% BTW op onbewerkte groente en fruit. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 418 Wijziging van enkele belastingwetten en...

2023D44283

Amendementen

Gewijzigd amendement van het lid Paternotte c.s. ter vervanging van nr. 49 over het verhogen van de belasting op leidingwater en de BTW op sierteelt ter dekking van de 0%-rente op studieleningen

Gewijzigd amendement van het lid Paternotte c.s. ter vervanging van nr. 49 over het verhogen van de belasting op leidingwater en de BTW op sierteelt ter dekking van de 0%-rente op studieleningen. Tweede Kamer der Staten-Generaal...

2023D44303

Amendementen

Gewijzigd amendement van het lid Erkens c.s. ter vervanging van nr. 42 over het in stand houden van de accijnskorting op benzine, diesel en LPG

Gewijzigd amendement van het lid Erkens c.s. ter vervanging van nr. 42 over het in stand houden van de accijnskorting op benzine, diesel en LPG. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 418 Wijziging van...

2023D44242

Amendementen

Amendement van het lid Inge van Dijk c.s. ter vervanging van nr. 62 over een regeling voor fiscaal bovenmatige pensioenregelingen

Amendement van het lid Inge van Dijk c.s. ter vervanging van nr. 62 over een regeling voor fiscaal bovenmatige pensioenregelingen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 418 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere...

2023D44237

Amendementen

Amendement van de leden Tony van Dijck en Wilders ter vervanging van nr. 54 over het ongedaan maken van de tariefstijging in de eerste schijf

Amendement van de leden Tony van Dijck en Wilders ter vervanging van nr. 54 over het ongedaan maken van de tariefstijging in de eerste schijf. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 418 Wijziging van...

2023D44152

Amendementen

Amendement van het lid Omtzigt c.s. ter vervanging van nr. 45 over het versoberen van de zgn. 30%-regeling

Amendement van het lid Omtzigt c.s. ter vervanging van nr. 45 over het versoberen van de zgn. 30%-regeling. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 418 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan...

2023D44126

Amendementen

Amendement van de leden Inge van Dijk en Erkens over maatregelen ter verlaging van de energiebelasting

Amendement van de leden Inge van Dijk en Erkens over maatregelen ter verlaging van de energiebelasting. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 418 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2024) Nr...

2023D44174

Amendementen

Amendement van het lid Dassen over het afschaffen van het verlaagde BTW-tarief voor sierteelt en het verlagen van het belastingtarief in de eerste schijf van de inkomstenbelasting

Amendement van het lid Dassen over het afschaffen van het verlaagde BTW-tarief voor sierteelt en het verlagen van het belastingtarief in de eerste schijf van de inkomstenbelasting. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 418...

2023D44398

Amendementen

Amendement van het lid Omtzigt c.s. over het laten vervallen van het verlaagd BTW-tarief voor logies en over het verlagen van het tarief voor de eerste schijf bij aardgas

Amendement van het lid Omtzigt c.s. over het laten vervallen van het verlaagd BTW-tarief voor logies en over het verlagen van het tarief voor de eerste schijf bij aardgas. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024...

2023D44367

Amendementen

Amendement van het lid Grinwis c.s. over het afschaffen van de buitenlandse partiële belastingplicht

Amendement van het lid Grinwis c.s. over het afschaffen van de buitenlandse partiële belastingplicht. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 418 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2024) Nr. 69 AMENDEMENT...

2023D44178

Amendementen

Amendement van het lid Stoffer c.s. over uitstel van de verhoging van de verbruiksbelasting op alcoholvrije dranken

Amendement van het lid Stoffer c.s. over uitstel van de verhoging van de verbruiksbelasting op alcoholvrije dranken. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 418 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2024)...

2023D44163

Amendementen

Amendement van het lid Van der Graaf c.s. ter vervanging van nr. 8 over het regelen dat iedere gemeente, provincie en elk waterschap en openbaar lichaam voorwaarden bepaalt waaronder inwoners en maatschappelijke partijen taken van het bestuursorgaan kunnen uitvoeren

Amendement van het lid Van der Graaf c.s. ter vervanging van nr. 8 over het regelen dat iedere gemeente, provincie en elk waterschap en openbaar lichaam voorwaarden bepaalt waaronder inwoners en maatschappelijke partijen taken van het...

2023D44273