Amendementen

Zoekresultaten (12.547)

U zoekt in Kamerstukken, Amendementen

Amendementen

Gewijzigd amendement Grinwis c.s. ter vervanging van nr. 44 over het vervallen van de hogere arbeidskorting en verlaging van het tarief voor de eerste schijf

Gewijzigd amendement Grinwis c.s. ter vervanging van nr. 44 over het vervallen van de hogere arbeidskorting en verlaging van het tarief voor de eerste schijf. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 418 Wijziging van...

2023D44609

Amendementen

Gewijzigd amendement van het lid Omtzigt c.s. ter vervanging van nr. 105 over het laten vervallen van het verlaagd BTW-tarief voor logies en over het verlagen van het tarief voor de eerste schijf bij aardgas

Gewijzigd amendement van het lid Omtzigt c.s. ter vervanging van nr. 105 over het laten vervallen van het verlaagd BTW-tarief voor logies en over het verlagen van het tarief voor de eerste schijf bij aardgas. Tweede...

2023D44537

Amendementen

Gewijzigd amendement van de leden Erkens en Stoffer ter vervanging van nr. 58 over het halveren van de verhoging van de alcoholaccijns en het verhogen van de accijns op tabak en de kansspelbelasting

Gewijzigd amendement van de leden Erkens en Stoffer ter vervanging van nr. 58 over het halveren van de verhoging van de alcoholaccijns en het verhogen van de accijns op tabak en de kansspelbelasting. Tweede Kamer der...

2023D44424

Amendementen

Nader gewijzigd amendement van het lid Omtzigt c.s. ter vervanging van nr. 107 over over een bezwaar- en beroepsregeling voor beslissing op een inzageverzoek

Nader gewijzigd amendement van het lid Omtzigt c.s. ter vervanging van nr. 107 over over een bezwaar- en beroepsregeling voor beslissing op een inzageverzoek. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 418 Wijziging van enkele...

2023D44422

Amendementen

Amendement van het lid Hammelburg c.s. ter vervanging van nr. 6 over het verhogen van het ODA-budget met ongeveer 120 miljoen

Amendement van het lid Hammelburg c.s. ter vervanging van nr. 6 over het verhogen van het ODA-budget met ongeveer 120 miljoen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 435 XVII Wijziging van de begrotingsstaat van...

2023D44620

Amendementen

Gewijzigd amendement van het lid Koekkoek ter vervanging van nr. 6 over het per 2024 afschaffen van de vrijstelling voor kolenbelasting voor duaal gebruik

Gewijzigd amendement van het lid Koekkoek ter vervanging van nr. 6 over het per 2024 afschaffen van de vrijstelling voor kolenbelasting voor duaal gebruik. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 432 Wijziging van de...

2023D44249

Amendementen

Nader gewijzigd amendement van het lid Koekkoek ter vervanging van nr. 14 over het per 2024 afschaffen van de vrijstelling voor kolenbelasting voor duaal gebruik

Nader gewijzigd amendement van het lid Koekkoek ter vervanging van nr. 14 over het per 2024 afschaffen van de vrijstelling voor kolenbelasting voor duaal gebruik. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 432 Wijziging van...

2023D44377

Amendementen

Amendement van de leden Van der Lee en Van Raan ter vervanging van nr. 12 over het per 2024 afschaffen van enkele vrijstellingen in de energiebelasting

Amendement van de leden Van der Lee en Van Raan ter vervanging van nr. 12 over het per 2024 afschaffen van enkele vrijstellingen in de energiebelasting. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 432 Wijziging...

2023D44153

Amendementen

Gewijzigd amendement van het lid Van Raan ter vervanging van nr. 9 over het per 2025 afschaffen van de vrijstelling voor kolenbelasting voor elektriciteitsopwekking

Gewijzigd amendement van het lid Van Raan ter vervanging van nr. 9 over het per 2025 afschaffen van de vrijstelling voor kolenbelasting voor elektriciteitsopwekking. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 432 Wijziging van de...

2023D44411

Amendementen

Gewijzigd amendement Grinwis c.s. ter vervanging van nr. 12 over verlenging van het afbouwpad voor het verlaagd tarief glastuinbouw van vijf naar tien jaar

Gewijzigd amendement Grinwis c.s. ter vervanging van nr. 12 over verlenging van het afbouwpad voor het verlaagd tarief glastuinbouw van vijf naar tien jaar. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 426 Wijziging van enkele...

2023D44365

Amendementen

Gewijzigd amendement van de leden Grinwis en Van Weyenberg ter vervanging van nr. 8 over regelen dat de belastingvrije som op de BES niet lager is dan het minimumloon

Gewijzigd amendement van de leden Grinwis en Van Weyenberg ter vervanging van nr. 8 over regelen dat de belastingvrije som op de BES niet lager is dan het minimumloon. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024...

2023D44353

Amendementen

Amendement van de leden Inge van Dijk en Erkens over aanpassingen van de bedrijfsopvolgingsregeling en schenk- en erfrecht voor familiebedrijven

Amendement van de leden Inge van Dijk en Erkens over aanpassingen van de bedrijfsopvolgingsregeling en schenk- en erfrecht voor familiebedrijven. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 421 Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en...

2023D44339

Amendementen

Amendement van het lid Grinwis c.s. over een jaarlijkse evaluatie van de WKK-maatregel

Amendement van het lid Grinwis c.s. over een jaarlijkse evaluatie van de WKK-maatregel. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 426 Wijziging van enkele belastingwetten (Wet fiscale Klimaatmaatregelen glastuinbouw) Nr. 13 AMENDEMENT VAN HET LID...

2023D44160

Amendementen

Amendement van de leden Grinwis en Van Weyenberg over regelen dat de belastingvrije som op de BES niet lager is dan het minimumloon

Amendement van de leden Grinwis en Van Weyenberg over regelen dat de belastingvrije som op de BES niet lager is dan het minimumloon. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 419 Wijziging van enkele belastingwetten...

2023D44179

Amendementen

Gewijzigd amendement van het Inge van Dijk c.s. ter vervanging van nr. 82 over een regeling voor fiscaal bovenmatige pensioenregelingen

Gewijzigd amendement van het Inge van Dijk c.s. ter vervanging van nr. 82 over een regeling voor fiscaal bovenmatige pensioenregelingen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 418 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere...

2023D44391