Amendementen

Zoekresultaten (11.449)

U zoekt in Kamerstukken, Amendementen, [start_date], [end_date]

Amendementen

Amendement van het lid Alkaya over 500 miljoen voor de transitieregeling voor 2023

Amendement van het lid Alkaya over 500 miljoen voor de transitieregeling voor 2023. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 36 200 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2023 Nr. 4 AMENDEMENT VAN HET LID ALKAYA Ontvangen 21 september 2022 De ondergetekende

2022D36947

Amendementen

Gewijzigd amendement van de leden Van den Berg en Hijink ter vervanging van nr. 24 over een jaarlijkse verantwoordingsplicht aan het parlement over het gebruik van spoor 1

Gewijzigd amendement van de leden Van den Berg en Hijink ter vervanging van nr. 24 over een jaarlijkse verantwoordingsplicht aan het parlement over het gebruik van spoor 1. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 35 824 Regels inzake het elektronisch delen en benaderen van gegevens tussen zorgverleners in aangewezen

2022D37351

Amendementen

Amendement van het lid Agema 36194-5 over het laten vervallen van artikel 58d over de noodbevoegdheid

Amendement van het lid Agema 36194-5 over het laten vervallen van artikel 58d over de noodbevoegdheid. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2022-2023 36 194 Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met de bestrijding van een epidemie van infectieziekten behorend tot groep A1, of een directe dreiging daarvan Nr. 5 AMENDEMENT

2022D38502

Amendementen

Nader gewijzigd amendement van de leden Van den Berg en Paulusma over de uitwisseling van gegevens met de persoonlijke gezondheidsomgeving van patiënten

Nader gewijzigd amendement van de leden Van den Berg en Paulusma over de uitwisseling van gegevens met de persoonlijke gezondheidsomgeving van patiënten.

2022D37812

Amendementen

Gewijzigd amendement van de leden Omtzigt en Pouw-Verweij ter vervanging van nr. 17 over het door een persoon die onherroepelijk is veroordeeld voor een zedenmisdrijf, moeten overleggen van een deskundigenverklaring alvorens zijn geslacht wordt aangepast op de geboorteakte

Gewijzigd amendement van de leden Omtzigt en Pouw-Verweij ter vervanging van nr. 17 over het door een persoon die onherroepelijk is veroordeeld voor een zedenmisdrijf, moeten overleggen van een deskundigenverklaring alvorens zijn geslacht wordt aangepast op de geboorteakte.

2022D38047

Amendementen

Amendement van de leden Omtzigt en Pouw-Verweij over het door een persoon die onherroepelijk is veroordeeld voor een zedenmisdrijf, moeten overleggen van een deskundigenverklaring alvorens zijn geslacht wordt aangepast op de geboorteakte

Amendement van de leden Omtzigt en Pouw-Verweij over het door een persoon die onherroepelijk is veroordeeld voor een zedenmisdrijf, moeten overleggen van een deskundigenverklaring alvorens zijn geslacht wordt aangepast op de geboorteakte. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2022-2023 35 825 Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk

2022D38038

Amendementen

Amendement van het lid Van der Plas 36037 nr. 7 ter vervanging van nr. 6 over het beperken van het voorstel tot het bedreigen van een Kamerlid, een bewindspersoon of een andere persoon die deelneemt aan de vergadering

Amendement van het lid Van der Plas 36037 nr. 7 ter vervanging van nr. 6 over het beperken van het voorstel tot het bedreigen van een Kamerlid, een bewindspersoon of een andere persoon die deelneemt aan de vergadering.

2022D38450

Amendementen

Amendement van het lid Van Ginneken over lagere parkeertarieven enkel voor emissieloze deelvoertuigen

Amendement van het lid Van Ginneken over lagere parkeertarieven enkel voor emissieloze deelvoertuigen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 35 519 Wijziging van de Gemeentewet in verband met differentiatie van parkeertarieven naar uitlaatemissies van een voertuig Nr. 12 AMENDEMENT VAN HET LID VAN GINNEKEN Ontvangen 28

2022D38217

Amendementen

Amendement van het lid Van Meijeren 36037 nr. 5 over dat de Voorzitter van de Tweede Kamer altijd uit de gelederen van de oppositie afkomstig moet zijn

Amendement van het lid Van Meijeren 36037 nr. 5 over dat de Voorzitter van de Tweede Kamer altijd uit de gelederen van de oppositie afkomstig moet zijn.

2022D38366

Amendementen

Gewijzigd amendement van de leden Maeijer en Mohandis ter vervanging van nr. 8 over het wettelijk borgen van de verhoogde leeftijdsgrens voor jongeren die in een gezinshuis verblijven

Gewijzigd amendement van de leden Maeijer en Mohandis ter vervanging van nr. 8 over het wettelijk borgen van de verhoogde leeftijdsgrens voor jongeren die in een gezinshuis verblijven. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 35 833 Wijziging van de Jeugdwet en enkele andere wetten in verband met de verlenging van de duur van

2022D34592

Amendementen

Gewijzigd amendement van de leden Westerveld en Mohandis ter vervanging van nr. 10 over het kunnen opvangen in een pleeggezin van jongeren in een residentiële instelling die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt

Gewijzigd amendement van de leden Westerveld en Mohandis ter vervanging van nr. 10 over het kunnen opvangen in een pleeggezin van jongeren in een residentiële instelling die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 35 833 Wijziging van de Jeugdwet en enkele andere wetten in verband met de

2022D35228

Amendementen

Amendement van het lid Alkaya over de BTW voor het openbaar vervoer op 0%

Amendement van het lid Alkaya over de BTW voor het openbaar vervoer op 0%. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 36 202 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2023) Nr. 5 AMENDEMENT VAN HET LID ALKAYA Ontvangen 21 september 2022 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In

2022D36933

Amendementen

Amendement van de leden Van den Berg en Hijink ter vervanging van nr. 18 over een vergunningplicht voor systemen voor gegevensuitwisseling van ziekenhuizen

Amendement van de leden Van den Berg en Hijink ter vervanging van nr. 18 over een vergunningplicht voor systemen voor gegevensuitwisseling van ziekenhuizen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 35 824 Regels inzake het elektronisch delen en benaderen van gegevens tussen zorgverleners in aangewezen gegevensuitwisselingen (Wet

2022D35712

Amendementen

Gewijzigd amendement van de leden Van den Berg en Hijink ter vervanging van nr. 11 over verplicht gebruik van open en waar mogelijk internationale standaarden (API)

Gewijzigd amendement van de leden Van den Berg en Hijink ter vervanging van nr. 11 over verplicht gebruik van open en waar mogelijk internationale standaarden (API). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 35 824 Regels inzake het elektronisch delen en benaderen van gegevens tussen zorgverleners in aangewezen

2022D35708

Amendementen

Nader gewijzigd amendement van het lid Van den Berg ter vervanging van nr. 21 over een verduidelijking wie zorgverleners zijn die onder een zorgaanbieder ressorteren

Nader gewijzigd amendement van het lid Van den Berg ter vervanging van nr. 21 over een verduidelijking wie zorgverleners zijn die onder een zorgaanbieder ressorteren. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 35 824 Regels inzake het elektronisch delen en benaderen van gegevens tussen zorgverleners in aangewezen

2022D35717

Naar boven