Amendementen

Zoekresultaten (11.449)

U zoekt in Kamerstukken, Amendementen, [start_date], [end_date]

Amendementen

Amendement van de leden Segers en Peters over invoegen van het vereiste dat het handelen in strijd met de burgerschapsopdracht 'structureel of flagrant' is

Amendement van de leden Segers en Peters over invoegen van het vereiste dat het handelen in strijd met de burgerschapsopdracht 'structureel of flagrant' is. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 35 920 Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met onder andere de uitbreiding van het bestuurlijk

2022D27527

Amendementen

Gewijzigd amendement van het lid Peters ter vervanging van nr. 21 over het informeren van de Kamers als een spoedaanwijzing is gegeven

Gewijzigd amendement van het lid Peters ter vervanging van nr. 21 over het informeren van de Kamers als een spoedaanwijzing is gegeven. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 35 920 Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met onder andere de uitbreiding van het bestuurlijk handhavingsinstrumentarium (Wet uitbreiding

2022D27663

Amendementen

Gewijzigd amendement van het lid Van Kent ter vervanging van nr. 15 over het afschaffen van de kostendelersnorm

Gewijzigd amendement van het lid Van Kent ter vervanging van nr. 15 over het afschaffen van de kostendelersnorm. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 35 394 Wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van de regeling voor loonkostensubsidie en enkele andere wijzigingen (uitvoeren

2022D27257

Amendementen

Amendement van het lid Van Kent ter vervanging van nr. 17 over dat giften tot € 1.500 worden vrijgesteld

Amendement van het lid Van Kent ter vervanging van nr. 17 over dat giften tot € 1.500 worden vrijgesteld. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 35 394 Wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van de regeling voor loonkostensubsidie en enkele andere wijzigingen (uitvoeren breed

2022D27258

Amendementen

Gewijzigd amendement van het lid Maatoug ter vervanging van nr. 26 over het toevoegen van bepalingen aan het experimenteerartikel

Gewijzigd amendement van het lid Maatoug ter vervanging van nr. 26 over het toevoegen van bepalingen aan het experimenteerartikel. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 35 394 Wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van de regeling voor loonkostensubsidie en enkele andere

2022D27216

Amendementen

Gewijzigd amendement van het de leden Kathmann en Maatoug ter vervanging van nr. 13 over een generieke structurele vrijlatingsregeling van 50% van het inkomen

Gewijzigd amendement van het de leden Kathmann en Maatoug ter vervanging van nr. 13 over een generieke structurele vrijlatingsregeling van 50% van het inkomen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 35 394 Wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van de regeling voor

2022D26930

Amendementen

Gewijzigd amendement van het lid Kathmann ter vervanging van nr. 10 over het uitzonderen van dak- en thuisloze jongeren van de vier weken zoektermijn

Gewijzigd amendement van het lid Kathmann ter vervanging van nr. 10 over het uitzonderen van dak- en thuisloze jongeren van de vier weken zoektermijn. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 35 394 Wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van de regeling voor loonkostensubsidie en

2022D26926

Amendementen

Gewijzigd amendement van de leden Kathmann en Maatoug ter vervanging van nr. 9 over het afschaffen van de tegenprestatie

Gewijzigd amendement van de leden Kathmann en Maatoug ter vervanging van nr. 9 over het afschaffen van de tegenprestatie. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 35 394 Wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van de regeling voor loonkostensubsidie en enkele andere wijzigingen

2022D26922

Amendementen

Gewijzigd amendement van de leden Kathmann en Maatoug ter vervanging van nr. 11 over de mogelijkheid om categorieën personen te ontheffen van arbeids- en re-integratieverplichtingen

Gewijzigd amendement van de leden Kathmann en Maatoug ter vervanging van nr. 11 over de mogelijkheid om categorieën personen te ontheffen van arbeids- en re-integratieverplichtingen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 35 394 Wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van de

2022D26929

Amendementen

Amendement van het lid Maatoug over het toevoegen van bepalingen aan het experimenteerartikel

Amendement van het lid Maatoug over het toevoegen van bepalingen aan het experimenteerartikel. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 35 394 Wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van de regeling voor loonkostensubsidie en enkele andere wijzigingen (uitvoeren breed offensief) Nr.

2022D26910

Amendementen

Gewijzigd amendement van het lid Van Baarle ter vervanging van nr. 13 over een evaluatie na vijf jaar

Gewijzigd amendement van het lid Van Baarle ter vervanging van nr. 13 over een evaluatie na vijf jaar. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 35 920 Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met onder andere de uitbreiding van het bestuurlijk handhavingsinstrumentarium (Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium

2022D26765

Amendementen

Amendement van de leden Maatoug en Kathmann ter vervanging van nr. 18 over dat giften tot € 1.200 niet gemeld hoeven te worden en worden vrijgesteld

Amendement van de leden Maatoug en Kathmann ter vervanging van nr. 18 over dat giften tot € 1.200 niet gemeld hoeven te worden en worden vrijgesteld. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 35 394 Wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van de regeling voor loonkostensubsidie en

2022D26333

Amendementen

Amendement van de leden Maatoug en Kathmann over het afschaffen van de vier weken zoektermijn

Amendement van de leden Maatoug en Kathmann over het afschaffen van de vier weken zoektermijn. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 35 394 Wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van de regeling voor loonkostensubsidie en enkele andere wijzigingen (uitvoeren breed offensief) Nr.

2022D26332

Amendementen

Amendement van het lid Alkaya over beperking van het wetsvoorstel tot bedrijven die onvoldoende omzet genereren

Amendement van het lid Alkaya over beperking van het wetsvoorstel tot bedrijven die onvoldoende omzet genereren. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 35 929 Wijziging van de Wet op de loonbelasting 1964 tot wijziging van de fiscale regeling voor aandelenoptierechten met het oog op het wegnemen van een liquiditeitsprobleem in

2022D26094

Amendementen

Gewijzigd amendement Van Nispen en Sneller ter vervanging van nr. 10 over de mogelijkheid van herziening van een strafzaak na een uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie

Gewijzigd amendement Van Nispen en Sneller ter vervanging van nr. 10 over de mogelijkheid van herziening van een strafzaak na een uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 36 003 Wijziging van enkele wetten op het gebied van Justitie en Veiligheid in verband met aanpassingen

2022D26078

Naar boven