Amendementen

Zoekresultaten (8.051)

U zoekt in Kamerstukken, Amendementen, Amendement

Amendementen

Amendement van het lid Podt over een schulduitsluitingsgrond voor personen handelend als hulpverlener van een humanitaire organisatie

Amendement van het lid Podt over een schulduitsluitingsgrond voor personen handelend als hulpverlener van een humanitaire organisatie. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2023-2024 36 414 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van...

2023D48191

Amendementen

Amendement van het lid Bushoff over extra middelen voor zorgmedewerkers met langdurige post-COVID klachten

Amendement van het lid Bushoff over extra middelen voor zorgmedewerkers met langdurige post-COVID klachten. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 410 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport...

2023D46798

Amendementen

Amendement van de leden Sjoerdsma en Van der Staaij 36410-V-16 over extra middelen voor gedetineerdenbegeleiding buitenland

Amendement van de leden Sjoerdsma en Van der Staaij 36410-V-16 over extra middelen voor gedetineerdenbegeleiding buitenland.

2023D45812

Amendementen

Amendement van het lid Hammelburg c.s. over middelen tegen antisemitisme

Amendement van het lid Hammelburg c.s. over middelen tegen antisemitisme. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 410 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2024...

2023D45769

Amendementen

Amendement van de leden Bushoff en Van den Berg 36278-11 over een zware voorhang voor de beschikbaarheids- en bereikbaarheidseisen van acute zorg

Amendement van de leden Bushoff en Van den Berg 36278-11 over een zware voorhang voor de beschikbaarheids- en bereikbaarheidseisen van acute zorg.

2023D45725

Amendementen

Amendement van de leden Bushoff en Van den Berg 36278-10 over extra waarborgen bij de sluiting van een spoedeisende hulp post

Amendement van de leden Bushoff en Van den Berg 36278-10 over extra waarborgen bij de sluiting van een spoedeisende hulp post.

2023D45722

Amendementen

Amendement van het lid Sjoerdsma 36410-V nr. 15 over het terugdraaien van bezuinigingen op het Mensenrechtenfonds in 2024

Amendement van het lid Sjoerdsma 36410-V nr. 15 over het terugdraaien van bezuinigingen op het Mensenrechtenfonds in 2024.

2023D45640

Amendementen

Amendement van de leden Inge van Dijk en Erkens over aanpassingen van de bedrijfsopvolgingsregeling en schenk- en erfrecht voor familiebedrijven

Amendement van de leden Inge van Dijk en Erkens over aanpassingen van de bedrijfsopvolgingsregeling en schenk- en erfrecht voor familiebedrijven. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 421 Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en...

2023D44339

Amendementen

Amendement van het lid Grinwis c.s. over een jaarlijkse evaluatie van de WKK-maatregel

Amendement van het lid Grinwis c.s. over een jaarlijkse evaluatie van de WKK-maatregel. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 426 Wijziging van enkele belastingwetten (Wet fiscale Klimaatmaatregelen glastuinbouw) Nr. 13 AMENDEMENT VAN HET LID...

2023D44160

Amendementen

Amendement van de leden Grinwis en Van Weyenberg over regelen dat de belastingvrije som op de BES niet lager is dan het minimumloon

Amendement van de leden Grinwis en Van Weyenberg over regelen dat de belastingvrije som op de BES niet lager is dan het minimumloon. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 419 Wijziging van enkele belastingwetten...

2023D44179

Amendementen

Amendement van de leden Inge van Dijk en Erkens over maatregelen ter verlaging van de energiebelasting

Amendement van de leden Inge van Dijk en Erkens over maatregelen ter verlaging van de energiebelasting. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 418 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2024) Nr...

2023D44174

Amendementen

Amendement van het lid Dassen over het afschaffen van het verlaagde BTW-tarief voor sierteelt en het verlagen van het belastingtarief in de eerste schijf van de inkomstenbelasting

Amendement van het lid Dassen over het afschaffen van het verlaagde BTW-tarief voor sierteelt en het verlagen van het belastingtarief in de eerste schijf van de inkomstenbelasting. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 418...

2023D44398

Amendementen

Amendement van het lid Omtzigt c.s. over het laten vervallen van het verlaagd BTW-tarief voor logies en over het verlagen van het tarief voor de eerste schijf bij aardgas

Amendement van het lid Omtzigt c.s. over het laten vervallen van het verlaagd BTW-tarief voor logies en over het verlagen van het tarief voor de eerste schijf bij aardgas. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024...

2023D44367

Amendementen

Amendement van het lid Grinwis c.s. over het afschaffen van de buitenlandse partiële belastingplicht

Amendement van het lid Grinwis c.s. over het afschaffen van de buitenlandse partiële belastingplicht. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 418 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2024) Nr. 69 AMENDEMENT...

2023D44178

Amendementen

Amendement van het lid Stoffer c.s. over uitstel van de verhoging van de verbruiksbelasting op alcoholvrije dranken

Amendement van het lid Stoffer c.s. over uitstel van de verhoging van de verbruiksbelasting op alcoholvrije dranken. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 418 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2024)...

2023D44163