Amendementen

Zoekresultaten (8.199)

U zoekt in Kamerstukken, Amendementen, Amendement

Amendementen

Amendement Flach 36378-24 over meer ruimte voor lokale en provinciale regels ten behoeve van een goede energievoorziening

Amendement Flach 36378-24 over meer ruimte voor lokale en provinciale regels ten behoeve van een goede energievoorziening.

2024D14958

Amendementen

Amendement van het lid Rooderkerk 36378-23 over het bij verordening van gemeente of provincie kunnen vragen naar lokaal mede-eigenaarschap

Amendement van het lid Rooderkerk 36378-23 over het bij verordening van gemeente of provincie kunnen vragen naar lokaal mede-eigenaarschap. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2023-2024 36 378 Regels over energiemarkten en energiesystemen (Energiewet) Nr. 23...

2024D14908

Amendementen

Amendement van het lid Van Vroonhoven 36243-21 over rechterlijke ambtenaren met onbezoldigd buitengewoon verlof uitzonderen van de incompatibiliteit

Amendement van het lid Van Vroonhoven 36243-21 over rechterlijke ambtenaren met onbezoldigd buitengewoon verlof uitzonderen van de incompatibiliteit.

2024D14894

Amendementen

Amendement van het lid Sneller over het terugdraaien van een eerder aangenomen verruiming van de verwateringsregeling

Amendement van het lid Sneller over het terugdraaien van een eerder aangenomen verruiming van de verwateringsregeling.

2024D14664

Amendementen

Amendement van het lid Eerdmans over het schrappen van de incompatibiliteitsuitzondering voor rechter-plaatsvervangers

Amendement van het lid Eerdmans over het schrappen van de incompatibiliteitsuitzondering voor rechter-plaatsvervangers.

2024D14586

Amendementen

Amendement van het lid Sneller 36412-13 over het bij de tariefbepaling gebruiken van een vervroegd peiljaar om de ongelijke onderlinge kostenverdeling tussen woningen en niet-woningen in de categorie gebouwd eerlijker te maken

Amendement van het lid Sneller 36412-13 over het bij de tariefbepaling gebruiken van een vervroegd peiljaar om de ongelijke onderlinge kostenverdeling tussen woningen en niet-woningen in de categorie gebouwd eerlijker te maken.

2024D14551

Amendementen

Amendement van het lid Sneller 36412-12 over een andere bandbreedte voor het kunnen afwijken van de in de wet opgenomen formule voor het toedelen van kosten aan de categorieën ongebouwd en natuur

Amendement van het lid Sneller 36412-12 over een andere bandbreedte voor het kunnen afwijken van de in de wet opgenomen formule voor het toedelen van kosten aan de categorieën ongebouwd en natuur.

2024D14545

Amendementen

Amendement van de leden Sneller en Van Nispen over een wettelijke regeling voor een code zaakstoedeling

Amendement van de leden Sneller en Van Nispen over een wettelijke regeling voor een code zaakstoedeling. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 243 Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie, de Wet rechtspositie...

2024D14233

Amendementen

Amendement van het lid Olger van Dijk 36412-11 over wetsevaluatie van artikel 122, vijfde lid

Amendement van het lid Olger van Dijk 36412-11 over wetsevaluatie van artikel 122, vijfde lid. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2023-2024 36 412 Wijziging van de Waterschapswet, de Waterwet en de Algemene wet bestuursrecht in...

2024D14348

Amendementen

Amendement van het lid Sneller over een meerderheid van ambtenaren met rechtspraak belast in de Raad voor de Rechtspraak

Amendement van het lid Sneller over een meerderheid van ambtenaren met rechtspraak belast in de Raad voor de Rechtspraak. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 243 Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie...

2024D14235

Amendementen

Amendement van het lid Grinwis c.s. 36387-19 over bevoegdheden voor de ACM ter voorbereiding op een kostengebaseerde tariefsystematiek

Amendement van het lid Grinwis c.s. 36387-19 over bevoegdheden voor de ACM ter voorbereiding op een kostengebaseerde tariefsystematiek.

2024D14236

Amendementen

Amendement van het lid Postma 36387-17 over compensatie aan individuele huishoudens bij wie bij de overgang naar warmtelevering het ‘niet meer dan anders’-principe niet goed wordt nageleefd

Amendement van het lid Postma 36387-17 over compensatie aan individuele huishoudens bij wie bij de overgang naar warmtelevering het ‘niet meer dan anders’-principe niet goed wordt nageleefd. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2023-2024 36 387...

2024D14227

Amendementen

Amendement van het lid Vondeling over incompatibiliteit van het rechterschap en het lidmaatschap van provinciale staten, de gemeenteraad en de waterschappen

Amendement van het lid Vondeling over incompatibiliteit van het rechterschap en het lidmaatschap van provinciale staten, de gemeenteraad en de waterschappen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 243 Wijziging van de Wet op de...

2024D14053

Amendementen

Amendement van het lid Flach 36387-16 over het vastleggen dat warmteprogramma’s gericht worden op een doelmatige en voor eigenaren en huurders haalbare en betaalbare verduurzaming van de warmtevoorziening

Amendement van het lid Flach 36387-16 over het vastleggen dat warmteprogramma’s gericht worden op een doelmatige en voor eigenaren en huurders haalbare en betaalbare verduurzaming van de warmtevoorziening.

2024D14188

Amendementen

Amendement van het lid Grinwis 36412-9 over het facultatief maken van de tariefdifferentiatie voor de watersysteemheffing tussen woningen en niet-woningen binnen de categorie gebouwd

Amendement van het lid Grinwis 36412-9 over het facultatief maken van de tariefdifferentiatie voor de watersysteemheffing tussen woningen en niet-woningen binnen de categorie gebouwd. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2023-2024 36 412 Wijziging van de...

2024D13967