Amendementen

Zoekresultaten (8.123)

U zoekt in Kamerstukken, Amendementen, Amendement

Amendementen

Subamendement van het lid Hertzberger 36136-12 over een aanvulling op het amendement Krul (stuk nr. 11) met betrekking tot de propedeutische fase

Subamendement van het lid Hertzberger 36136-12 over een aanvulling op het amendement Krul (stuk nr. 11) met betrekking tot de propedeutische fase.

2024D07497

Amendementen

Amendement van het lid Six Dijkstra 36382-9 over het verkorten van de uiterste aflooptermijnen voor exclusieve gegevensovereenkomsten

Amendement van het lid Six Dijkstra 36382-9 over het verkorten van de uiterste aflooptermijnen voor exclusieve gegevensovereenkomsten.

2024D07200

Amendementen

Amendement van het lid Six Dijkstra 36382-10 over een amvb-grondslag voor regels over het anonimiseren en pseudonimiseren van persoonsgegevens

Amendement van het lid Six Dijkstra 36382-10 over een amvb-grondslag voor regels over het anonimiseren en pseudonimiseren van persoonsgegevens.

2024D07201

Amendementen

Amendement van het lid Six Dijkstra 36382-11 over een amvb-grondslag voor het met specifieke hoogwaardige gegevenssets gelijk kunnen stellen van andere informatie of documenten

Amendement van het lid Six Dijkstra 36382-11 over een amvb-grondslag voor het met specifieke hoogwaardige gegevenssets gelijk kunnen stellen van andere informatie of documenten.

2024D07203

Amendementen

Amendement van het lid Keijzer 36394-11 over het stoppen van de financiële toelage bij inkomsten uit arbeid

Amendement van het lid Keijzer 36394-11 over het stoppen van de financiële toelage bij inkomsten uit arbeid. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2023-2024 36 394 Tijdelijke regels over de opvang van ontheemden uit Oekraïne (Tijdelijke...

2024D07004

Amendementen

Amendement van het lid Piri 36394-10 over het niet verbinden van een maximale termijn aan het vervallen van de wet

Amendement van het lid Piri 36394-10 over het niet verbinden van een maximale termijn aan het vervallen van de wet.

2024D06992

Amendementen

Amendement van het lid Veldkamp 36394-9 over het uiterlijk per 1 juli 2024 voorzien in een regeling voor eigen bijdragen voor werkenden

Amendement van het lid Veldkamp 36394-9 over het uiterlijk per 1 juli 2024 voorzien in een regeling voor eigen bijdragen voor werkenden.

2024D06960

Amendementen

Amendement van het lid Krul 36136-10 over ook voltijdsopleidingen binnen het hoger onderwijs met leeruitkomsten kunnen laten werken

Amendement van het lid Krul 36136-10 over ook voltijdsopleidingen binnen het hoger onderwijs met leeruitkomsten kunnen laten werken.

2024D06932

Amendementen

Amendement van het lid Kröger over het opheffen van de vrijstelling in de kolenbelasting.

Amendement van het lid Kröger over het opheffen van de vrijstelling in de kolenbelasting.. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 197 Wijziging van de Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie en de Wet van...

2024D05750

Amendementen

Amendement van het lid Kröger over het bieden van een mogelijkheid voor herinvoering van een productiebeperking voor kolencentrales

Amendement van het lid Kröger over het bieden van een mogelijkheid voor herinvoering van een productiebeperking voor kolencentrales. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 197 Wijziging van de Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie...

2024D05763

Amendementen

Amendement van het lid Teunissen over uitbreiding van het verbod naar biomassa

Amendement van het lid Teunissen over uitbreiding van het verbod naar biomassa. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 197 Wijziging van de Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie en de Wet van 7 juli...

2024D05732

Amendementen

Amendement van het lid Beckerman over het uiterlijk 1 mei 2024 bieden van duidelijkheid aan werknemers over aanspraak op om- en bijscholing

Amendement van het lid Beckerman over het uiterlijk 1 mei 2024 bieden van duidelijkheid aan werknemers over aanspraak op om- en bijscholing. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 197 Wijziging van de Wet verbod...

2024D05676

Amendementen

Amendement van de leden Ceder en Stoffer over extra middelen voor de speciale VN-rapporteur ten behoeve van de uitvoering van het mandaat inzake de vrijheid van religie en levensovertuiging

Amendement van de leden Ceder en Stoffer over extra middelen voor de speciale VN-rapporteur ten behoeve van de uitvoering van het mandaat inzake de vrijheid van religie en levensovertuiging. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024...

2024D05679

Amendementen

Amendement van de leden Ceder en Stoffer over projecten gericht op verzoening en samenwerking van onderop voor Palestijnen en Israëli's

Amendement van de leden Ceder en Stoffer over projecten gericht op verzoening en samenwerking van onderop voor Palestijnen en Israëli's.

2024D05678

Amendementen

Amendement van het lid Omtzigt 36410-III-8 over een reductie op voorlichters bij de rijksoverheid

Amendement van het lid Omtzigt 36410-III-8 over een reductie op voorlichters bij de rijksoverheid. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2023-2024 36 410-III Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat...

2024D05723