Wetsvoorstellen

Hieronder staan aanhangige wetsvoorstellen. Dit zijn nieuwe wetsvoorstellen, ingediend door de regering of een Tweede Kamerlid, die mogelijk behandeld worden door de Tweede Kamer. Onder de knop "aanhangig" staan ook de afgedane wetsvoorstellen.

Deze pagina is een bètaversie. Uw reactie stellen we op prijs.

25 sep 2017
Het ongewijzigd laten van het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering voor het jaar 2018

...

E.I. Schippers
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
34792
Indiener E.I. Schippers
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
04 sep 2017
Wet implementatie EU-richtlijn toegang belastingautoriteiten tot antiwitwasinlichtingen

Het doel van Richtlijn (EU) 2016/2258 is het regelen van toegang tot antiwitwasinlichtingen voor belastingautoriteiten ter uitvoering van Richtlijn 2011/16/EU. Met het wetsvoorstel wordt de betreffende bepaling uit Richtlijn (EU) 2016/2258 geïmplementeerd in de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen (WIB).

E.D. Wiebes
staatssecretaris van Financiën
34771
Indiener E.D. Wiebes
staatssecretaris van Financiën

vaste commissie voor Financiën
29 aug 2017
Verzamelwet SZW 2018

Dit wetsvoorstel beoogt een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te wijzigen. De wijzigingen betreffen zowel de arbeidswetgeving, de socialezekerheidswetgeving als wetgeving rondom de structuur van de uitvoeringsorganisatie. Het wetsvoorstel behelst onder andere wijzigingen die voortvloeien uit door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) en de Sociale verzekeringsbank (SVB) aangedragen knelpunten in de uitvoering. Het gaat hierbij om tekstuele aanpassingen, technische verbeteringen en verheldering van bepaalde punten.

L.F. Asscher
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
34766
Indiener L.F. Asscher
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
06 jul 2017
Verzamelwet IenM 2018

Dit wetsvoorstel wijzigt een aantal wetten op het terrein van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM). Er worden wijzigingen, bijstellingen en technische verbeteringen aangebracht in de volgende wetten: de Wet luchtvaart, de Spoorwegwet, de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden, de Wet havenstaatcontrole, de Wet zeevarenden, de Wet pleziervaartuigen 2016 en de Wet personenvervoer 2000.

S.A.M. Dijksma
staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu
34757
Indiener S.A.M. Dijksma
staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
13 jun 2017
Wijziging van diverse onderwijswetten in verband met het pseudonimiseren van het persoonsgebonden nummer van een onderwijsdeelnemer

Het wetsvoorstel heeft tot doel om een veiliger, betrouwbaarder en meer efficiënte digitale uitwisseling van gegevens door onderwijsinstellingen mogelijk te maken, waarbij zo min mogelijk persoonsgegevens worden gebruikt van leerlingen, deelnemers of studenten. Daartoe voorziet het wetsvoorstel in een grondslag om een pseudoniem te genereren op basis van het persoonsgebonden nummer. Dit pseudoniem vormt de basis om voor een specifiek geval een ander pseudoniem (in de technische uitvoering bekend als ketenID) te genereren, dat gebruikt kan worden bij de digitale uitwisseling van gegevens tussen een onderwijsinstelling en een andere partij. Het gebruik van een ketenID is in ieder geval voorzien voor de toegang tot en het gebruik van digitale leermiddelen en het digitaal afnemen van toetsen en examens

M. Bussemaker
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
34741
Indiener M. Bussemaker
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
+ 1 andere

vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
01 jun 2017
Wijziging van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

...

R.H.A. Plasterk
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
34730-XVIII
Indiener R.H.A. Plasterk
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
01 jun 2017
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

...

M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
minister van Infrastructuur en Milieu
34730-XII
Indiener M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
minister van Infrastructuur en Milieu

vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu
01 jun 2017
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

...

S.A. Blok
minister van Veiligheid en Justitie
34730-VI
Indiener S.A. Blok
minister van Veiligheid en Justitie

vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
01 jun 2017
Wijziging van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

...

R.H.A. Plasterk
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
34730-C
Indiener R.H.A. Plasterk
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
+ 1 andere

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
01 jun 2017
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

...

L.F. Asscher
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
34730-XV
Indiener L.F. Asscher
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
01 jun 2017
Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

...

M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
minister van Infrastructuur en Milieu
34730-J
Indiener M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
minister van Infrastructuur en Milieu

vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu
01 jun 2017
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

...

M.J. van Rijn
staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
34730-XVI
Indiener M.J. van Rijn
staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
01 jun 2017
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

...

A.G. Koenders
minister van Buitenlandse Zaken
34730-V
Indiener A.G. Koenders
minister van Buitenlandse Zaken

vaste commissie voor Buitenlandse Zaken
01 jun 2017
Wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

...

E.M.J. Ploumen
minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
34730-XVII
Indiener E.M.J. Ploumen
minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
01 jun 2017
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

...

J.R.V.A. Dijsselbloem
minister van Financiën
34730-IX
Indiener J.R.V.A. Dijsselbloem
minister van Financiën

vaste commissie voor Financiën
01 jun 2017
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

...

R.H.A. Plasterk
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
34730-VII
Indiener R.H.A. Plasterk
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
01 jun 2017
Wijziging van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

...

R.H.A. Plasterk
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
34730-IIA
Indiener R.H.A. Plasterk
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
01 jun 2017
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

...

M. (Mark) Rutte
minister van Algemene Zaken
34730-III
Indiener M. (Mark) Rutte
minister van Algemene Zaken

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
01 jun 2017
Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

...

M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
minister van Infrastructuur en Milieu
34730-A
Indiener M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
minister van Infrastructuur en Milieu

vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu
01 jun 2017
Wijziging van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

...

R.H.A. Plasterk
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
34730-IV
Indiener R.H.A. Plasterk
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

vaste commissie voor Koninkrijksrelaties
01 jun 2017
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

...

H.G.J. Kamp
minister van Economische Zaken
34730-XIII
Indiener H.G.J. Kamp
minister van Economische Zaken

vaste commissie voor Economische Zaken
01 jun 2017
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

...

J.A. Hennis-Plasschaert
minister van Defensie
34730-X
Indiener J.A. Hennis-Plasschaert
minister van Defensie

vaste commissie voor Defensie
01 jun 2017
Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

...

R.H.A. Plasterk
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
34730-B
Indiener R.H.A. Plasterk
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
+ 1 andere

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
01 jun 2017
Wijziging van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

...

M. (Mark) Rutte
minister van Algemene Zaken
34730-I
Indiener M. (Mark) Rutte
minister van Algemene Zaken

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
01 jun 2017
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

...

M. Bussemaker
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
34730-VIII
Indiener M. Bussemaker
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Filters wissen