Wetsvoorstellen

Hieronder vindt u de tekst van de bij de Tweede Kamer aanhangige wetsvoorstellen. Aanhangige wetsvoorstellen zijn voorstellen voor nieuwe wetten, ingediend door regering of een Tweede Kamerlid, die mogelijk behandeld worden door de Tweede Kamer.

Wilt u meer weten over welke stappen er nodig zijn om een wet te maken en welke rol de Tweede Kamer daarbij speelt? Dan kunt u hier meer lezen.

Filters wissen
27 mei 2010
Wijziging van de begrotingsstaat van de begroting voor Jeugd en Gezin (XVII) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

...

A. Rouvoet
minister voor Jeugd en Gezin
32395-XVII
Indiener A. Rouvoet
minister voor Jeugd en Gezin

algemene commissie voor Jeugd en Gezin
24 nov 2009
Wijziging van de begrotingsstaat van de begroting voor Jeugd en Gezin (XVII) voor het jaar 2009 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

...

A. Rouvoet
minister voor Jeugd en Gezin
32222-XVII
Indiener A. Rouvoet
minister voor Jeugd en Gezin

algemene commissie voor Jeugd en Gezin
15 sep 2009
Vaststelling van de begrotingsstaat van de begroting van Jeugd en Gezin (XVII) voor het jaar 2010

...

A. Rouvoet
minister voor Jeugd en Gezin
32123-XVII
Indiener A. Rouvoet
minister voor Jeugd en Gezin

algemene commissie voor Jeugd en Gezin
01 jul 2009
Regeling voor aanpassing van bedragen in de Wet op het kindgebonden budget en niet-indexering van kinderbijslagbedragen en bedragen kindgebonden budget in de jaren 2010 en 2011

...

A. Rouvoet
minister voor Jeugd en Gezin
31999
Indiener A. Rouvoet
minister voor Jeugd en Gezin
+ 1 andere

algemene commissie voor Jeugd en Gezin
02 jun 2009
Regeling voor niet-indexering van kinderbijslagbedragen per 1 juli 2009

...

A. Rouvoet
minister voor Jeugd en Gezin
31966
Indiener A. Rouvoet
minister voor Jeugd en Gezin

algemene commissie voor Jeugd en Gezin
28 mei 2009
Wijziging van de begrotingsstaat van de begroting voor Jeugd en Gezin (XVII) voor het jaar 2009 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

...

A. Rouvoet
minister voor Jeugd en Gezin
31965-XVII
Indiener A. Rouvoet
minister voor Jeugd en Gezin

algemene commissie voor Jeugd en Gezin
20 mei 2009
Slotwet begroting van Jeugd en Gezin 2008

...

A. Rouvoet
minister voor Jeugd en Gezin
31924-XVII
Indiener A. Rouvoet
minister voor Jeugd en Gezin

algemene commissie voor Jeugd en Gezin
13 mrt 2009
Wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet en de Algemene nabestaandenwet in verband met aanpassing aan de invoering van een kwalificatieplicht in de Leerplichtwet 1969 en het aanbrengen van een aantal vereenvoudigingen in de Algemene Kinderbijslagwet alsmede enkele andere aanpassingen van die wet

...

A. Rouvoet
minister voor Jeugd en Gezin
31890
Indiener A. Rouvoet
minister voor Jeugd en Gezin

algemene commissie voor Jeugd en Gezin
06 feb 2009
Wijziging van de Wet op de jeugdzorg in verband met de introductie van een verwijsindex om vroegtijdige en onderling afgestemde verlening van hulp, zorg of bijsturing ten behoeve van risicojongeren die bepaalde risico’s lopen te bevorderen (verwijsindex risicojongeren)

...

A. Rouvoet
minister voor Jeugd en Gezin
31855
Indiener A. Rouvoet
minister voor Jeugd en Gezin

algemene commissie voor Jeugd en Gezin
29 dec 2008
Wet Kinderombudsman

...

K. Arib
Tweede Kamerlid
31831
Indiener K. Arib
Tweede Kamerlid

algemene commissie voor Jeugd en Gezin
28 nov 2008
Wijziging van de begrotingsstaat van de begroting van Jeugd en Gezin (XVII) voor het jaar 2008 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

...

A. Rouvoet
minister voor Jeugd en Gezin
31792-XVII
Indiener A. Rouvoet
minister voor Jeugd en Gezin

algemene commissie voor Jeugd en Gezin
14 nov 2008
Wijziging van de Wet op het kindgebonden budget, de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten en de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de integratie van hoofdstuk 3 van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten in de Wet op het kindgebonden budget

...

A. Rouvoet
minister voor Jeugd en Gezin
31772
Indiener A. Rouvoet
minister voor Jeugd en Gezin

algemene commissie voor Jeugd en Gezin
16 sep 2008
Vaststelling van de begrotingsstaat van de begroting van Jeugd en Gezin (XVII) voor het jaar 2009

...

A. Rouvoet
minister voor Jeugd en Gezin
31700-XVII
Indiener A. Rouvoet
minister voor Jeugd en Gezin

algemene commissie voor Jeugd en Gezin
06 dec 2001
Voorstel van wet van het lid Arib tot instelling van een Kinderombudsman

...

K. Arib
Tweede Kamerlid
28102
Indiener K. Arib
Tweede Kamerlid
+ 1 andere

algemene commissie voor Jeugd en Gezin