Wetsvoorstellen

30 mei 2018
Wijziging van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2018 van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H).

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
34960-IV
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Koninkrijksrelaties
16 mei 2018
Slotwet Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2017

In deze slotwet zijn de laatste wijzigingen van de begroting van Koninkrijksrelaties en het BES-fonds over 2017 opgenomen.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
34950-IV
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Koninkrijksrelaties
17 apr 2018
Wijziging van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties voor het jaar 2018 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake wederopbouw bovenwindse eilanden)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2018 van Koninkrijksrelaties. De wijzigingen houden verband met de wederopbouw van de Bovenwindse eilanden. Orkaan Irma veroorzaakte in september 2017 grote schade op de eilanden Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
34936
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Koninkrijksrelaties
01 okt 2014
Initiatiefvoorstel-Fritsma en De Graaf Terugzending criminele Nederlanders afkomstig uit Aruba, Curaçao en Sint Maarten

Het initiatiefwetsvoorstel strekt er toe criminele Nederlanders afkomstig van Aruba, Curaçao en Sint Maarten terug te sturen en hen eventueel een inreisverbod op te leggen. Het voorstel neemt de kern van het regerings-voorstel dat in 2007 namens de regering is ingediend door de toenmalige Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie Verdonk tot uitgangspunt. Het onderhavige voorstel voorziet in de mogelijkheid van verblijfsbeëindiging voor Nederlanders van Aruba, Curaçao en Sint Maarten overeenkomstig de «glijdende schaal» zoals die wordt gehanteerd voor vreemdelingen.

S.R. Fritsma
Tweede Kamerlid
34044
Indiener S.R. Fritsma
Tweede Kamerlid
+ 1 andere

Koninkrijksrelaties
Filters wissen