Wetsvoorstellen

Hieronder staan de wetsvoorstellen die aanhangig zijn bij de Tweede Kamer. Dit betekent dat de Tweede Kamer ze mogelijk gaat behandelen. De wetsvoorstellen zijn ingediend door de regering of een Kamerlid. Onder de knop "aanhangig" staan ook de afgedane wetsvoorstellen. Per wetsvoorstel kunt u zien: de fase, de bijbehorende commissie, de indieners, het type wetsvoorstel en de datum van indienen. Ook kunt u de bijbehorende Kameractiviteiten, documenten en debatfragmenten bekijken.

31 jan 2018
Wijziging van de rijkswet van 7 juli 2010 tot vaststelling van een zeegrens tussen Curaçao en Bonaire, en tussen Sint Maarten en Saba (Stb. 2010, 342)

De wijziging van de rijkswet regelt de aanpassing van de zeegrens tussen het land Sint Maarten en het openbaar lichaam Saba. Aanleiding is het op 6 april 2016 tot stand gekomen Verdrag tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de regering van de Franse Republiek inzake maritieme afbakening in het Caribisch gebied.

R.W. Knops
staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
34873-(R2098)
Indiener R.W. Knops
staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
+ 1 andere

vaste commissie voor Koninkrijksrelaties
26 jan 2018
Wijziging van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties voor het jaar 2018 (Incidentele suppletoire begroting inzake wederopbouw bovenwindse eilanden)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2018 van Koninkrijksrelaties. De wijzigingen houden verband met de wederopbouw van de Bovenwindse eilanden. Orkaan Irma veroorzaakte in september 2017 grote schade op de eilanden Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
34869
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

vaste commissie voor Koninkrijksrelaties
01 okt 2014
Initiatiefvoorstel-Fritsma en De Graaf Terugzending criminele Nederlanders afkomstig uit Aruba, Curaçao en Sint Maarten

Het initiatiefwetsvoorstel strekt er toe criminele Nederlanders afkomstig van Aruba, Curaçao en Sint Maarten terug te sturen en hen eventueel een inreisverbod op te leggen. Het voorstel neemt de kern van het regerings-voorstel dat in 2007 namens de regering is ingediend door de toenmalige Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie Verdonk tot uitgangspunt. Het onderhavige voorstel voorziet in de mogelijkheid van verblijfsbeëindiging voor Nederlanders van Aruba, Curaçao en Sint Maarten overeenkomstig de «glijdende schaal» zoals die wordt gehanteerd voor vreemdelingen.

S.R. Fritsma
Tweede Kamerlid
34044
Indiener S.R. Fritsma
Tweede Kamerlid
+ 1 andere

vaste commissie voor Koninkrijksrelaties
Filters wissen