Wetsvoorstellen

Hieronder staan aanhangige wetsvoorstellen. Dit zijn nieuwe wetsvoorstellen, ingediend door de regering of een Tweede Kamerlid, die mogelijk behandeld worden door de Tweede Kamer. Onder de knop "aanhangig" staan ook de afgedane wetsvoorstellen.

Deze pagina is een bètaversie. Uw reactie stellen we op prijs.

19 sep 2017
Begroting van het ministerie van Defensie 2018

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2018 van het ministerie van Defensie.

J.A. Hennis-Plasschaert
minister van Defensie
34775-X
Indiener J.A. Hennis-Plasschaert
minister van Defensie

vaste commissie voor Defensie
28 aug 2017
Invoering dienstplicht voor vrouwen

Het wetsvoorstel regelt dat de dienstplicht voortaan ook van toepassing wordt op vrouwen.
Daartoe worden de bepalingen in de Kaderwet dienstplicht en de Wet gewetensbezwaren militaire dienst, die thans enkel op mannen betrekking hebben, zodanig aangepast dat ze sekseneutraal worden geformuleerd.

M. (Mark) Rutte
minister van Algemene Zaken
34764
Indiener M. (Mark) Rutte
minister van Algemene Zaken
+ 1 andere

vaste commissie voor Defensie
02 apr 2007
Een verbod op clustermunitie

Voorstel van wet van het lid Van Velzen inzake een verbod op clustermunitie

Velzen, van
Tweede Kamerlid
30999
Indiener Velzen, van
Tweede Kamerlid

vaste commissie voor Defensie
01 mei 2001
Oprichting van een Gezamenlijke Organisatie voor Samenwerking op Defensie-materieelgebied (Organisation Conjointe de Coopération en matière d’Armement) OCCAR

Goedkeuring van het op 9 september 1998 te Farnborough totstandgekomen Verdrag tussen de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, de Regering van de Franse Republiek, de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland en de Regering van de Italiaanse Republiek tot oprichting van een Gezamenlijke Organisatie voor Samenwerking op Defensie-materieelgebied (Organisation Conjointe de Coopération en matière d’Armement) OCCAR (Trb. 1999, 174). Met toetreding tot het verdrag wordt beoogd te komen tot Nederlandse deelname aan de Gezamenlijke Organisatie voor Samenwerking op Defensie-materieelgebied. Het oogmerk van OCCAR is het bieden van een permanente structuur met zelfstandige rechtspersoonlijkheid waarbinnen de deelnemende landen doelmatiger dan voorheen gezamenlijk nieuw materieel kunnen ontwikkelen en doen produceren. Door deze samenwerking stimuleert OCCAR de vorming van Europese defensiegerelateerde bedrijven.).

Van Hoof
staatssecretaris van Defensie
27653
Indiener Van Hoof
staatssecretaris van Defensie
+ 1 andere

vaste commissie voor Defensie
Filters wissen