Wetsvoorstellen

Hieronder staan de wetsvoorstellen die aanhangig zijn bij de Tweede Kamer. Dit betekent dat de Tweede Kamer ze mogelijk gaat behandelen. De wetsvoorstellen zijn ingediend door de regering of een Kamerlid. Onder de knop "aanhangig" staan ook de afgedane wetsvoorstellen. Per wetsvoorstel kunt u zien: de fase, de bijbehorende commissie, de indieners, het type wetsvoorstel en de datum van indienen. Ook kunt u de bijbehorende Kameractiviteiten, documenten en debatfragmenten bekijken.

16 mei 2018
Slotwet Ministerie van Defensie 2017

...

A.Th.B. Bijleveld-Schouten
minister van Defensie
34950-X
Indiener A.Th.B. Bijleveld-Schouten
minister van Defensie

vaste commissie voor Defensie
17 apr 2018
Incidentele suppletoire begroting van het Ministerie van Defensie (X) inzake wederopbouw bovenwindse eilanden

Het grenstoezicht van Sint Maarten is tijdens de wederopbouw na de orkaan Irma extra kwetsbaar. Om die reden willen de regeringen van Nederland en Sint Maarten het grenstoezicht versterken. De begroting voor 2018 wordt daartoe met een bedrag van 3,370 miljoen euro verhoogd.

A.Th.B. Bijleveld-Schouten
minister van Defensie
34937
Indiener A.Th.B. Bijleveld-Schouten
minister van Defensie

vaste commissie voor Defensie
10 apr 2018
Verlenging van de termijn gedurende welke aanwijzingen krachtens de Luchtvaartwet van militaire luchtvaartterreinen hun geldigheid behouden

De aanwijzingen op grond van de Luchtvaartwet van de bestaande acht militaire luchtvaartterreinen (Leeuwarden, Deelen, Eindhoven, Volkel, De Kooy, Woensdrecht, Gilze-Rijen en De Peel) worden omgezet in luchthavenbesluiten op basis van de Wet luchtvaart. Dit wetsvoorstel voorziet in een verlenging van de overgangstermijn.

B. Visser
staatssecretaris van Defensie
34932
Indiener B. Visser
staatssecretaris van Defensie

vaste commissie voor Defensie
01 mei 2001
Oprichting van een Gezamenlijke Organisatie voor Samenwerking op Defensie-materieelgebied (Organisation Conjointe de Coopération en matière d’Armement) OCCAR

Goedkeuring van het op 9 september 1998 te Farnborough totstandgekomen Verdrag tussen de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, de Regering van de Franse Republiek, de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland en de Regering van de Italiaanse Republiek tot oprichting van een Gezamenlijke Organisatie voor Samenwerking op Defensie-materieelgebied (Organisation Conjointe de Coopération en matière d’Armement) OCCAR (Trb. 1999, 174). Met toetreding tot het verdrag wordt beoogd te komen tot Nederlandse deelname aan de Gezamenlijke Organisatie voor Samenwerking op Defensie-materieelgebied. Het oogmerk van OCCAR is het bieden van een permanente structuur met zelfstandige rechtspersoonlijkheid waarbinnen de deelnemende landen doelmatiger dan voorheen gezamenlijk nieuw materieel kunnen ontwikkelen en doen produceren. Door deze samenwerking stimuleert OCCAR de vorming van Europese defensiegerelateerde bedrijven.).

Van Hoof
staatssecretaris van Defensie
27653
Indiener Van Hoof
staatssecretaris van Defensie
+ 1 andere

vaste commissie voor Defensie
Filters wissen