Wetsvoorstellen

Hieronder staan aanhangige wetsvoorstellen. Dit zijn nieuwe wetsvoorstellen, ingediend door de regering of een Tweede Kamerlid, die mogelijk behandeld worden door de Tweede Kamer. Onder de knop "aanhangig" staan ook de afgedane wetsvoorstellen.

Deze pagina is een bètaversie. Uw reactie stellen we op prijs.

19 sep 2017
Begroting van het ministerie van Buitenlandse Zaken 2018

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2018 van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

A.G. Koenders
minister van Buitenlandse Zaken
34775-V
Indiener A.G. Koenders
minister van Buitenlandse Zaken

vaste commissie voor Buitenlandse Zaken
06 jun 2017
Rijkswet consulaire bescherming EU-burgers

De richtlijn bevestigt allereerst de aanspraak van EU-burgers op een gelijke mate van consulaire bescherming als aan eigen onderdanen wordt geboden en bevat voorts enkele coördinatie en samenwerkingsmaatregelen. De richtlijn schrijft niet voor in welke mate en onder welke voorwaarden consulaire bescherming moet worden geboden. Dat is en blijft een zaak van de lidstaten. De coördinatie- en samenwerkingsmaatregelen die de richtlijn behelst, omvatten eerst en vooral verplichtingen voor de lidstaten. Deze rijkswet implementeert Richtlijn (EU) 2015/637 van de Raad van de Europese Unie betreffende de coördinatie- en samenwerkingsmaatregelen ter vergemakkelijking van de consulaire bescherming van niet-vertegenwoordigde burgers van de Unie in derde landen en tot intrekking van besluit 95/553/EG (PbEU-L106).

A.G. Koenders
minister van Buitenlandse Zaken
34733-(R2090)
Indiener A.G. Koenders
minister van Buitenlandse Zaken

vaste commissie voor Buitenlandse Zaken
12 apr 2016
Initiatiefvoorstel-Wilders en Bosma Intrekking van de goedkeuringswet inzake de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne

Dit initiatiefvoorstel van de Tweede Kamerleden Wilders (PVV) en Bosma (PVV) regelt dat de Goedkeuring van de op 27 juni 2014 te Brussel tot stand gekomen Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en haar lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds (Trb. 2014, 160) wordt ingetrokken.
Gelet op de uitslag van het referendum van 6 april 2016, waarbij een meerderheid van de kiezers heeft aangegeven tegen de Associatieovereenkomst met Oekraïne te zijn, dienen initiatiefnemers dit wetsvoorstel in.

G. Wilders
Tweede Kamerlid
34449
Indiener G. Wilders
Tweede Kamerlid
+ 1 andere

vaste commissie voor Buitenlandse Zaken
Filters wissen