Wetsvoorstellen

Hieronder staan de wetsvoorstellen die aanhangig zijn bij de Tweede Kamer. Dit betekent dat de Tweede Kamer ze mogelijk gaat behandelen. De wetsvoorstellen zijn ingediend door de regering of een Kamerlid. Onder de knop "aanhangig" staan ook de afgedane wetsvoorstellen. Per wetsvoorstel kunt u zien: de fase, de bijbehorende commissie, de indieners, het type wetsvoorstel en de datum van indienen. Ook kunt u de bijbehorende Kameractiviteiten, documenten en debatfragmenten bekijken.

20 dec 2017
Intrekking van de Wet raadgevend referendum

In het regeerakkoord is afgesproken het nationaal raadgevend referendum af te schaffen. Het instrument, dat geïntroduceerd werd als opmaat naar een correctief bindend referendum, heeft als tussenstap niet gebracht wat er van werd verwacht en kan tot vervreemding van de kiezer leiden. Het kabinet heeft besloten een pas op de plaats te maken en de Wet raadgevend referendum in te trekken. In de Intrekkingswet is een bepaling opgenomen dat deze niet referendabel is.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
34854
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
18 dec 2017
Herstel van een aantal gebreken van ondergeschikte aard in diverse wetten op het terrein van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Herstel van een aantal gebreken van ondergeschikte aard in diverse wetten op het terrein van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Reparatiewet BZK 20XX)

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
34852
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
17 nov 2017
Samenvoeging van de gemeenten Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen

Dit wetsvoorstel betreft de vrijwillige samenvoeging van de gemeenten Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen tot de nieuwe gemeente West Betuwe. Deze gemeente zal circa 50.000 inwoners tellen en een oppervlakte hebben van 230 km2. De beoogde datum van herindeling is 1 januari 2019.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
34833
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
17 nov 2017
Samenvoeging van de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout

Dit wetsvoorstel betreft de vrijwillige samenvoeging van de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout. De beoogde samenvoeging gaat uit van de bestaande grenzen van de betrokken gemeenten, die een gebied van 75 km2 omvatten. De nieuwe gemeente zal ongeveer 42.000 inwoners tellen en Noordwijk gaan heten.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
34832
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
17 nov 2017
Samenvoeging van de gemeenten Nuth, Onderbanken en Schinnen

Dit wetsvoorstel betreft de vrijwillige samenvoeging van de gemeenten Nuth, Onderbanken en Schinnen tot de nieuwe gemeente Beekdaelen. Deze gemeente zal circa 36.000 inwoners tellen en een oppervlakte hebben van 78,5 km2. De beoogde datum van herindeling is 1 januari 2019.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
34826
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
17 nov 2017
Samenvoeging van de gemeenten Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland en Nieuwkruislan

Dit wetsvoorstel betreft de vrijwillige samenvoeging van de gemeenten Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland en Nieuwkruisland (Kollumerland c.a.). De beoogde samenvoeging gaat uit van de bestaande grenzen van de betrokken gemeenten, die een gebied van 516,47 km2 omvatten. De nieuw te vormen gemeente zal ongeveer 45.000 inwoners tellen en Noardeast-Fryslân gaan heten.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
34831
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
17 nov 2017
Samenvoeging van de gemeenten Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Haarlemmermeer

Dit wetsvoorstel betreft de vrijwillige samenvoeging van de gemeenten Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Haarlemmermeer tot de nieuwe gemeente Haarlemmermeer. De nieuwe gemeente zal circa 150.000 inwoners tellen en een oppervlakte hebben van 206 km2. De beoogde datum van herindeling is 1 januari 2019.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
34827
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
17 nov 2017
Samenvoeging van de gemeenten Giessenlanden en Molenwaard

Dit wetsvoorstel betreft de vrijwillige samenvoeging van de gemeenten Giessenlanden en Molenwaard tot de nieuwe gemeente Molenlanden. De nieuwe gemeente zal circa 43.500 inwoners tellen en een oppervlakte hebben van ruim 190 km2. De beoogde datum van herindeling is 1 januari 2019.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
34830
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
17 nov 2017
Samenvoeging van de gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn en een deel van het grondgebied van de gemeente Winsum

Dit wetsvoorstel betreft de vrijwillige samenvoeging van de gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn tot de nieuwe gemeente Westerkwartier. De nieuwe gemeente zal ruim 62.000 inwoners tellen en een oppervlakte hebben van 369 km2. De beoogde datum van herindeling is 1 januari 2019.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
34829
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
17 nov 2017
Samenvoeging van de gemeenten Bedum, De Marne, Eemsmond en Winsum

Dit wetsvoorstel betreft de vrijwillige samenvoeging van de gemeenten Bedum, De Marne, Eemsmond en Winsum tot de nieuwe gemeente Het Hogeland. Deze gemeente zal circa 48.350 inwoners tellen en een oppervlakte hebben van ruim 907 km2, waarvan ruim 420 km2 (buiten)water. De beoogde datum van herindeling is 1 januari 2019.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
34828
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
17 nov 2017
Samenvoeging van de gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem

Dit wetsvoorstel betreft de vrijwillige samenvoeging van de gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem in de provincie Noord-Brabant. De beoogde samenvoeging gaat uit van de bestaande grenzen van de betrokken gemeenten, die een gebied van 226,63 km2 omvatten. De nieuw te vormen gemeente zal ongeveer 54.000 inwoners tellen en Altena gaan heten.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
34825
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
17 nov 2017
Samenvoeging van de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik en wijziging van de grens tussen de provincies Utrecht en Zuid-Holland

Dit wetsvoorstel strekt tot samenvoeging van de gemeenten Leerdam, Zederik (provincie Zuid-Holland) en Vianen (provincie Utrecht) tot de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. Deze gemeente zal circa 54.000 inwoners tellen, een oppervlakte hebben van ruim 150 km2 en in de provincie Utrecht komen te liggen. De beoogde datum van herindeling is 1 januari 2019.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
34824
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
27 okt 2017
Initiatiefvoorstel Öztürk. Wet uitbreiding personele reikwijdte WNT

Voorstel van wet van het lid Öztürk tot wijziging van de Wet normering topinkomens (WNT) in verband met de uitbreiding van de reikwijdte naar werknemers (Wet uitbreiding personele reikwijdte WNT)
De initiatiefnemer beoogt met dit wetsvoorstel ook de bezoldiging van werknemers binnen de (semi)publieke sector te normeren.

S. Öztürk
Tweede Kamerlid
34818
Indiener S. Öztürk
Tweede Kamerlid

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
12 okt 2017
Samenvoeging van de gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen

Dit wetsvoorstel strekt tot samenvoeging van de gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen tot de nieuwe gemeente Hoeksche Waard. Deze gemeente zal circa 85.700 inwoners tellen en een oppervlakte hebben van ongeveer 324 km2. De beoogde datum van herindeling is 1 januari 2019.

R.H.A. Plasterk
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
34806
Indiener R.H.A. Plasterk
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
12 okt 2017
Samenvoeging van de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer

Dit wetsvoorstel strekt tot samenvoeging van de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer tot de nieuwe gemeente Groningen. Deze gemeente zal circa 230.000 inwoners tellen en een oppervlakte hebben van bijna 200 km2. De beoogde datum van herindeling is 1 januari 2019.

R.H.A. Plasterk
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
34805
Indiener R.H.A. Plasterk
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
12 okt 2017
Verruiming van de bevoegdheid van de gemeenteraad en Provinciale Staten om ontheffing te verlenen van het vereiste van ingezetenschap voor wethouders en gedeputeerden

Dit wetsvoorstel strekt ertoe de bevoegdheid van de raad inzake het verlenen van ontheffing van het vereiste van ingezetenschap van wethouders te verruimen. In plaats van de huidige ontheffingssystematiek die een verplicht tijdelijk karakter kent, wordt voorgesteld de raad een ongeclausuleerde bevoegdheid toe te kennen inzake het verlenen van ontheffing. Dat betekent dat de raad bevoegd is naar eigen inzicht in ontheffing van het vereiste van ingezetenschap van wethouders te voorzien.

R.H.A. Plasterk
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
34807
Indiener R.H.A. Plasterk
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
27 jun 2017
Initiatiefvoorstel-De Graaf, Fritsma en Wilders Wet administratieve detentie

Dit initiatiefwetsvoorstel van de Tweede Kamerleden De Graaf, Fritsma en Wilders (allen PVV) is bedoeld om via een bestuurlijke maatregel administratieve detentie wettelijk mogelijk te maken voor terroristen en andere personen die een bedreiging kunnen vormen voor de nationale veiligheid zoals jihadisten en sympathisanten van de jihad. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) kan op voorstel van de AIVD aan een persoon een vrijheidsontnemende maatregel opleggen ter bescherming van de nationale veiligheid.

M. de Graaf
Tweede Kamerlid
34747
Indiener M. de Graaf
Tweede Kamerlid
+ 2 anderen

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
04 mei 2017
Initiatiefvoorstel-Jetten Deconstitutionalisering benoeming commissaris van de Koning en burgemeester

Dit initiatiefvoorstel van het Tweede Kamerlid Jetten (D66) beoogt de benoeming van de burgemeester en de commissaris van de Koning uit de Grondwet te halen. Hiermee krijgt de wetgever de vrijheid de aanstellingswijze vast te stellen. Met de bekendmaking van de wet van 24 juni 2015, houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot de deconstitutionalisering van de benoeming van de commissaris van de Koning en de burgemeester (zie dossier 33.239) is de eerste lezing van dit Grondwetsvoorstel afgerond. Het onderhavige voorstel bevat de tweede lezing voor het wijzigen van de Grondwet. De Grondwet schrijft voor dat na de bekendmaking van een verklaringswet (overwegingswet) – en ontbinding van deTweede Kamer – een tweede lezing van het Grondwetsvoorstel plaatsvindt. Als de eerste lezing als initiatiefwetsvoorstel aanhangig is gemaakt  – zoals in dit geval – is het sinds de jaren 70 van de vorige eeuw gebruikelijk dat ook het wetsvoorstel in tweede lezing door één of meer leden van de Tweede Kamer in procedure wordt gebracht. Met het oog hierop is het onderhavige wetsvoorstel aanhangig gemaakt.

R.A.A. Jetten
Tweede Kamerlid
34716
Indiener R.A.A. Jetten
Tweede Kamerlid

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
22 feb 2017
Initiatiefvoorstel-Van Raak, Van der Linde, Koolmees, Vermeij, Van Vliet en Van Toorenburg Wijziging van de Wet op de parlementaire enquête 2008 in verband met de evaluatie van deze wet

De evaluatie van de Wet op de Parlementaire Enquête 2008 (WPE) heeft een analyse opgeleverd van de problematiek waarmee de drie enquêtecommissies (Fyra, Woningcorporaties en Financieel Stelsel) te maken hadden. Deze analyse is neergelegd in het verslag van de tijdelijke commissie evaluatie Wet op de Parlementaire Enquête (TCEWPE) (Kamerstuk 33812, nr. 4) en vormt de basis voor dit wetsvoorstel. Het betreft de volgende onderwerpen:
- Modaliteiten informatievordering
- Besloten voorgesprek
- Motivering beroep op verschoningsgrond
- Samenloop met andere onderzoeken
- Overige aspecten (o.a. bevoegdheid om bij de gemeente Den Haag een verzoek te doen tot het verstrekken van adresgegevens).

A.A.G.M. van Raak
Tweede Kamerlid
34683
Indiener A.A.G.M. van Raak
Tweede Kamerlid
+ 5 anderen

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
26 jan 2017
Afschaffing actualiseringsplicht bestemmingsplannen en beheersverordeningen

Dit wetsvoorstel schaft de actualiseringsplicht af voor bestemmingsplannen en beheersverordeningen die elektronisch raadpleegbaar zijn.
Een van de instrumenten binnen het nieuwe stelsel van omgevingsrecht is het omgevingsplan. Gemeenten dienen in het nieuwe stelsel hun bestemmingsplannen, beheersverordeningen en andere regelingen over de fysieke leefomgeving uit andere verordeningen te bundelen en om te vormen tot één samenhangend en consistent omgevingsplan.
In de aanloop naar de inwerkingtreding wordt met het wetsvoorstel de actualiseringsplicht uit de Wro voor een belangrijk deel van de bestemmingsplannen en beheersverordeningen afgeschaft. Hierdoor komt ruimte beschikbaar, zodat gemeenten in aanloop naar de Omgevingswet al kunnen starten met de Voorbereiding van het tot stand te brengen omgevingsplan
Het wetsvoorstel vormt een onderdeel in de overgang naar het nieuwe stelsel van het omgevingsrecht, zoals dat naar verwachting in 2019, met onder meer de Omgevingswet (Stb. 2016, nr. 156), in werking treedt.

M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
minister van Infrastructuur en Milieu
34666
Indiener M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
minister van Infrastructuur en Milieu

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
16 jan 2017
Verdere modernisering van de Huurcommissie en introductie van een verhuurderbijdrage

Ter bestrijding van de kosten van de huurcommissie wordt aan verhuurders een bijdrage opgelegd. Voorts worden nog enkele wijzigingen doorgevoerd die verband houden met een verdergaande modernisering van de werkwijze van de huurcommissie.

S.A. Blok
minister voor Wonen en Rijksdienst
34652
Indiener S.A. Blok
minister voor Wonen en Rijksdienst

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
16 jan 2017
Initiatiefvoorstel-Bergkamp, Yücel en Van Tongeren Wet verduidelijking rechtspositie transgender personen en intersekse personen

Dit initiatiefwetsvoorstel beoogt de wettelijke bescherming tegen het ongeoorloofd onderscheid maken op grond van geslacht, die voortvloeit uit de Algemene wet gelijke behandeling (Awgb), nader uit te werken en te expliciteren. Daarmee worden mogelijke interpretatieverschillen over de toepasselijkheid van de Awgb weggenomen. Het wetsvoorstel wil benadrukken dat de Awgb van toepassing is op het volledige spectrum aan variaties van de discriminatiegrond geslacht, en zo duidelijk maken dat de Awgb eveneens bescherming biedt tegen het ongeoorloofd onderscheid maken op grond van een ieders geslachtskenmerken, genderidentiteit en genderexpressie.

V.A. Bergkamp
Tweede Kamerlid
34650
Indiener V.A. Bergkamp
Tweede Kamerlid
+ 2 anderen

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
08 dec 2016
Initiatiefvoorstel-Van Vliet Verlaging aantal kandidaten op aanbevelingslijsten voor benoeming van leden Algemene Rekenkamer en Hoge Raad en aanpassing ambtstermijn Kinderombudsman en Veteranenombudsman

Met onderhavig initiatiefwetsvoorstel geeft de initiatiefnemer uitvoering aan een tweetal aanbevelingen van de werkgroep Benoemingen en Voordrachten van de Tweede Kamer. Daarbij wordt voorgesteld een minimumaantal van drie kandidaten te vermelden op aanbevelingslijsten ten behoeve van voordrachten voor benoemingen van leden van de Algemene Rekenkamer en de Hoge Raad der Nederlanden, alsmede om de ambtstermijn van de Kinderombudsman en de Veteranenombudsman vast te stellen op zes jaren.

R.A. van Vliet
Tweede Kamerlid
34625
Indiener R.A. van Vliet
Tweede Kamerlid

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
03 okt 2016
Initiatiefvoorstel-Van Laar en Dik-Faber Wet erkenning Nederlandse gebarentaal

Dit wetsvoorstel beoogt de wettelijke erkenning van de Nederlandse Gebarentaal. Dit versterkt de positie van de gebruikers van de Nederlandse Gebarentaal. Gebarentaligen die doof zijn, kunnen zich nadrukkelijker beroepen op ond+E172ersteuning in hun eigen taal.
Het wetsvoorstel beoogt de volgende zaken concreet te regelen met betrekking tot de erkenning van de Nederlandse Gebarentaal:
1. Erkenning van de Nederlandse Gebarentaal als officiële taal;
2. Bevordering van gebruik van Nederlandse Gebarentaal door de rijksoverheid;
3. Instellen van een Orgaan voor de Gebarentaal (waarin Doven goed vertegenwoordigd zijn) als adviesorgaan.

R.P. van Laar
Tweede Kamerlid
34562
Indiener R.P. van Laar
Tweede Kamerlid
+ 1 andere

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
19 sep 2016
Initiatiefvoorstel-Veldman Invoering van het heffen van de rioolheffing en de afvalstoffenheffing van de gebruiker

Dit initiatiefwetsvoorstel van het lid Veldman (VVD) wijzigt de Gemeentewet en de Wet milieubeheer om gemeenten te kunnen verplichten de rioolheffing en de afvalstoffenheffing te laten betalen door de daadwerkelijke gebruiker en niet door de eigenaren van onroerende zaken of uit algemene middelen.

H.S. Veldman
Tweede Kamerlid
34542
Indiener H.S. Veldman
Tweede Kamerlid

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Filters wissen