Wetsvoorstellen

Zoekresultaten (1)

U zoekt in Thijssen, J.

Hieronder vindt u de tekst van de bij de Tweede Kamer aanhangige wetsvoorstellen. Aanhangige wetsvoorstellen zijn voorstellen voor nieuwe wetten, ingediend door regering of een Tweede Kamerlid, die mogelijk behandeld worden door de Tweede Kamer.

Wilt u meer weten over welke stappen er nodig zijn om een wet te maken en welke rol de Tweede Kamer daarbij speelt? Dan kunt u hier meer lezen.

Wetsvoorstellen

Wet verantwoord en duurzaam internationaal ondernemen

Voorstel van wet van de leden Van der Graaf, Jasper van Dijk, Thijssen en Van der Lee houdende regels voor gepaste zorgvuldigheid in productieketens om schending van mensenrechten, arbeidsrechten en het milieu tegen te gaan bij het bedrijven van buitenlandse handel (Wet verantwoord en duurzaam internationaal ondernemen)

Indiener S.J.F. van der Graaf
Tweede Kamerlid
+ 3 anderen

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
35761

Indiener S.J.F. van der Graaf
Tweede Kamerlid
+ 3 anderen

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Naar boven