Wetsvoorstellen

Zoekresultaten (1)

U zoekt in Slootweg, E.J.

Hieronder vindt u de tekst van de bij de Tweede Kamer aanhangige wetsvoorstellen. Aanhangige wetsvoorstellen zijn voorstellen voor nieuwe wetten, ingediend door regering of een Tweede Kamerlid, die mogelijk behandeld worden door de Tweede Kamer.

Wilt u meer weten over welke stappen er nodig zijn om een wet te maken en welke rol de Tweede Kamer daarbij speelt? Dan kunt u hier meer lezen.

Wetsvoorstellen

Initiatiefvoorstel-Van Toorenburg Strafbaarstelling van de verheerlijking van terrorisme

Het wetsvoorstel maakt het tot een misdrijf om terroristische misdrijven te verheerlijken, welke verheerlijking de openbare orde ernstig verstoort of kan verstoren.

Indiener E.J. Slootweg
Tweede Kamerlid

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
34466

Indiener E.J. Slootweg
Tweede Kamerlid

Justitie en Veiligheid

Naar boven