Wetsvoorstellen

Zoekresultaten (1)

U zoekt in Slob, A.

Hieronder vindt u de tekst van de bij de Tweede Kamer aanhangige wetsvoorstellen. Aanhangige wetsvoorstellen zijn voorstellen voor nieuwe wetten, ingediend door regering of een Tweede Kamerlid, die mogelijk behandeld worden door de Tweede Kamer.

Wilt u meer weten over welke stappen er nodig zijn om een wet te maken en welke rol de Tweede Kamer daarbij speelt? Dan kunt u hier meer lezen.

Wetsvoorstellen

Archiefwet 2021

Dit wetsvoorstel strekt tot modernisering van de Archiefwet 1995, zodat deze beter aansluit bij de praktijk van het digitale informatiebeheer. Het wetsvoorstel bevat ook een uitbreiding van het toezicht. Daarnaast beoogt het wetsvoorstel om begrippen te verduidelijken en de toelichting begrijpelijker te maken. Het voorliggende wetsvoorstel moet ook een bijdrage gaan leveren aan de noodzakelijke verbetering van de informatiehuishouding van de rijksoverheid.

Indiener A. Slob
minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
A. Slob CU
35968

Indiener A. Slob
minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Naar boven