Wetsvoorstellen

Zoekresultaten (2)

U zoekt in Rutte, M.

Hieronder vindt u de tekst van de bij de Tweede Kamer aanhangige wetsvoorstellen. Aanhangige wetsvoorstellen zijn voorstellen voor nieuwe wetten, ingediend door regering of een Tweede Kamerlid, die mogelijk behandeld worden door de Tweede Kamer.

Wilt u meer weten over welke stappen er nodig zijn om een wet te maken en welke rol de Tweede Kamer daarbij speelt? Dan kunt u hier meer lezen.

Wetsvoorstellen

Begroting van de Koning (I) voor het jaar 2023

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2023 van de Koning (I).

Indiener M. Rutte
minister van Algemene Zaken

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
36200-I

Indiener M. Rutte
minister van Algemene Zaken

Binnenlandse Zaken

Wetsvoorstellen

Begroting van het ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2023

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2023 van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), het Kabinet van de Koning (IIIB) en de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC).

Indiener M. Rutte
minister van Algemene Zaken

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
36200-III

Indiener M. Rutte
minister van Algemene Zaken

Binnenlandse Zaken

Naar boven