Wetsvoorstellen

Zoekresultaten (2)

U zoekt in Roon de, R.

Hieronder vindt u de tekst van de bij de Tweede Kamer aanhangige wetsvoorstellen. Aanhangige wetsvoorstellen zijn voorstellen voor nieuwe wetten, ingediend door regering of een Tweede Kamerlid, die mogelijk behandeld worden door de Tweede Kamer.

Wilt u meer weten over welke stappen er nodig zijn om een wet te maken en welke rol de Tweede Kamer daarbij speelt? Dan kunt u hier meer lezen.

Wetsvoorstellen

Initiatiefvoorstel-De Roon Wijziging van het sanctiestelsel, leeftijdsgrenzen in het strafrecht en aanscherping van de bepalingen inzake voorlopige hechtenis

Dit wetsvoorstel introduceert onder meer minimumstraffen voor bepaalde delicttypen, zoals geweldsdelicten. Verder wordt voor zulke delicten een voorwaardelijke strafoplegging c.q. vervanging door taakstraf uitgesloten, en geldt voor het openbaar ministerie een verplichting tot vervolging. Andere belangrijke wijzigingen van het Wetboek van Strafrecht die worden voorgesteld zijn: - verhoging van maximumstraffen; - het verlagen van de strafrechtelijke meerderjarigheidsgrens van 18 naar 16 jaar; - de verplichting om verdachten van zware misdrijven die onder 'straatterreur' vallen, in voorlopige hechtenis te nemen en te houden; - het beperkt cumulatiestelsel bij meerdaadse samenloop dient te worden vervangen door een onbeperkt cumulatiestelsel; - opheffing van de regel dat bij een poging tot het plegen van een misdrijf de maximumstraf met 1/3 deel wordt verminderd.

Indiener R. de Roon
Tweede Kamerlid

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
R. de Roon PVV
31938

Indiener R. de Roon
Tweede Kamerlid

Justitie en Veiligheid

Wetsvoorstellen

Initiatiefvoorstel-De Roon Invoering van minimumstraffen voor moord en doodslag

Gesteld wordt dat er in Nederland sprake is van afnemend vertrouwen in de Nederlandse rechtsstaat, onder andere als gevolg van te lage straffen voor ernstige misdrijven. De oorzaak voor deze te lage straffen ligt in de te grote vrijheid van de Nederlandse strafrechter bij de straftoemeting. Dit wetsvoorstel beoogt de invoering van minimumstraffen voor moord, doodslag, gekwalificeerde doodslag (art 288 Sr) en doodslag met terroristisch oogmerk. Het strafkader voor moord, gekwalificeerde doodslag (288 WvSr) en doodslag met terroristisch oogmerk (288a WvSr) wordt bepaald door het in te voeren bijzondere minimum van 15 jaar en het tijdelijke maximum van 30 jaar of levenslang.

Indiener R. de Roon
Tweede Kamerlid

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
R. de Roon PVV
30659

Indiener R. de Roon
Tweede Kamerlid

Justitie en Veiligheid

Naar boven