Wetsvoorstellen

Zoekresultaten (2)

U zoekt in Ouwehand, E.

Hieronder vindt u de tekst van de bij de Tweede Kamer aanhangige wetsvoorstellen. Aanhangige wetsvoorstellen zijn voorstellen voor nieuwe wetten, ingediend door regering of een Tweede Kamerlid, die mogelijk behandeld worden door de Tweede Kamer.

Wilt u meer weten over welke stappen er nodig zijn om een wet te maken en welke rol de Tweede Kamer daarbij speelt? Dan kunt u hier meer lezen.

Wetsvoorstellen

Voorstel van wet van de leden Klaver en Ouwehand tot wijziging van de Wet milieubeheer en het Wetboek van Strafrecht en in verband met de invoering van een vuurwerkverbod voor consumenten

Dit wetsvoorstel voorziet in de invoering van een algemeen vuurwerkverbod voor consumenten. Alleen onder zeer strikte voorwaarden bij algemene maatregel van bestuur moet de mogelijkheid bestaan voor uitzonderingen op dit algemeen vuurwerkverbod voor consumenten. Deze uitzondering zou alleen mogelijk moeten zijn als, naast de nu al geldende voorwaarden, voldaan wordt aan het uitgangspunt: ‘zo veilig, zo stil en zo dier- en milieuvriendelijk als mogelijk’. Het professioneel afsteken van vuurwerk, onder de bij of krachtens het Vuurwerkbesluit gestelde nadere regels, blijft volgens dit wetsvoorstel ongemoeid.

Indiener J.F. Klaver
Tweede Kamerlid
+ 1 andere

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
35386

Indiener J.F. Klaver
Tweede Kamerlid
+ 1 andere

Infrastructuur en Waterstaat

Wetsvoorstellen

Initiatiefvoorstel verbod onverdoofd ritueel slachten

Regeling voor een wettelijke plicht om dieren voorafgaand aan de slacht te bedwelmen. Daarmee komt een einde aan de uitzonderingspositie van de joodse en islamitische onverdoofde rituele slacht. De onverdoofde slachtpraktijk krijgt 5 jaar de tijd om zich aan te passen. Verder regelt het voorstel dat slachterijen gedurende de 5-jarige overgangstermijn de best beschikbare technieken gebruiken om aan de wettelijke bepalingen te voldoen dat dieren vrij moeten blijven van onnodige pijn, angst en fysiek en fysiologisch ongerief.

Indiener E. Ouwehand
Tweede Kamerlid

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
E. Ouwehand PVDD
34908

Indiener E. Ouwehand
Tweede Kamerlid

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Naar boven