Wetsvoorstellen

Zoekresultaten (1)

U zoekt in Helder, C.

Hieronder vindt u de tekst van de bij de Tweede Kamer aanhangige wetsvoorstellen. Aanhangige wetsvoorstellen zijn voorstellen voor nieuwe wetten, ingediend door regering of een Tweede Kamerlid, die mogelijk behandeld worden door de Tweede Kamer.

Wilt u meer weten over welke stappen er nodig zijn om een wet te maken en welke rol de Tweede Kamer daarbij speelt? Dan kunt u hier meer lezen.

Wetsvoorstellen

Wet Beoordelingscommissie dopingzaken.

Dit wetsvoorstel betreft de instelling van een Beoordelingscommissie dopingzaken als zelfstandig bestuursorgaan (zbo). Deze commissie krijgt als taak om bezwaren tegen beslissingen van de Dopingautoriteit te behandelen. Daarnaast bevat het wetsvoorstel procedurele regels voor deze beoordelingscommissie. Ook beoogt de toelichting van het wetsvoorstel te verduidelijken dat de doping-gerelateerde beslissingen van de Dopingautoriteit geen besluiten zijn in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Indiener C. Helder
minister voor Langdurige Zorg en Sport
+ 1 andere

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
H.G.J. Bruins Slot CDA
36179

Indiener C. Helder
minister voor Langdurige Zorg en Sport
+ 1 andere

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Naar boven