Wetsvoorstellen

Zoekresultaten (2)

U zoekt in Engelshoven van, I.K.

Hieronder vindt u de tekst van de bij de Tweede Kamer aanhangige wetsvoorstellen. Aanhangige wetsvoorstellen zijn voorstellen voor nieuwe wetten, ingediend door regering of een Tweede Kamerlid, die mogelijk behandeld worden door de Tweede Kamer.

Wilt u meer weten over welke stappen er nodig zijn om een wet te maken en welke rol de Tweede Kamer daarbij speelt? Dan kunt u hier meer lezen.

Wetsvoorstellen

Wijziging vermelding geslacht in geboorteakte

Het wetsvoorstel strekt ertoe de voorwaarden voor wijziging van de vermelding van het geslacht in de geboorteakte te versoepelen en de procedure te vereenvoudigen. Onder meer wordt voorgesteld de voorwaarde van een deskundigenverklaring te schrappen en de leeftijdsgrens van zestien jaar te laten vervallen.

Indiener S. Dekker
minister voor Rechtsbescherming
+ 1 andere

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
S. Dekker VVD
I.K. van Engelshoven D66
35825

Indiener S. Dekker
minister voor Rechtsbescherming
+ 1 andere

Justitie en Veiligheid

Wetsvoorstellen

Toevoeging van decentrale loting als selectiemethode voor opleidingen met capaciteitsfixus in het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Voor de toegankelijkheid van het onderwijs is het belangrijk dat instellingen voor hoger onderwijs een passende keuze kunnen maken in het gebruik van selectie-instrumenten gericht op hun specifieke opleidingsdoelen. Bij het selecteren van aspirant-studenten voor bachelor- en associate degree-opleidingen met een capaciteitsfixus worden ze geacht een afgewogen keuze te kunnen maken voor de wijze waarop ze aspirant-studenten selecteren. Daarbij spelen verschillende zaken een rol, zoals het vergroten van de kansengelijkheid en het kunnen plaatsen van de meest geschikte student op de juiste plek. Door het toevoegen decentrale loting als selectie-instrument ontstaat een systeem met drie selectiemethoden: 1 Selectie op basis van ten minste twee kwalitatieve selectiecriteria; 2) Ongewogen loting; 3) Een combinatie van selectie en loting, zoals gewogen loting.

Indiener I.K. van Engelshoven
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
I.K. van Engelshoven D66
35765

Indiener I.K. van Engelshoven
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Naar boven