Wetsvoorstellen

Zoekresultaten (2)

U zoekt in Bromet, L.

Hieronder vindt u de tekst van de bij de Tweede Kamer aanhangige wetsvoorstellen. Aanhangige wetsvoorstellen zijn voorstellen voor nieuwe wetten, ingediend door regering of een Tweede Kamerlid, die mogelijk behandeld worden door de Tweede Kamer.

Wilt u meer weten over welke stappen er nodig zijn om een wet te maken en welke rol de Tweede Kamer daarbij speelt? Dan kunt u hier meer lezen.

Wetsvoorstellen

Wet eerlijke huur

Met dit wetsvoorstel regelt initiatiefnemer Smeulders (GL) dat alle woningen tot 250 punten – en daarmee 98% van de huurwoningen in Nederland – een huurprijs hebben die niet hoger mag liggen dan het bedrag dat in de Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte gekoppeld is aan het aantal punten dat de woning waard is. De verdediging van het wetsvoorstel is overgenomen door GL-Tweede Kamerlid Bromet.

Indiener L. Bromet
Tweede Kamerlid

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
35782

Indiener L. Bromet
Tweede Kamerlid

Binnenlandse Zaken

Wetsvoorstellen

Interimwet veedichte gebieden

Dit wetsvoorstel heeft als doel bestaande regels aan te vullen om het aantal stuks vee in bepaalde gebieden in balans te houden met de leefomgeving. Het gaat om gebieden waar veel veehouderijen en landbouwdieren zijn met woningen in de buurt. Bewoners kunnen last hebben van de geur en veel vee heeft risico's voor de gezondheid en voor het milieu. Provincies krijgen de mogelijkheid tot het vaststellen van een programma 'leefomgeving en veehouderijen', en kunnen zo aan veehouders beperkingen en voorwaarden opleggen. Na de invoering van de Omgevingswet zal deze interimwet opgaan in de regelgeving van de Omgevingswet.

Indiener F.W. Futselaar
Tweede Kamerlid
+ 2 anderen

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
F.W. Futselaar SP
W.J. Moorlag PvdA
35094

Indiener F.W. Futselaar
Tweede Kamerlid
+ 2 anderen

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Naar boven