Gang

Wetsvoorstel Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen ('Spreidingswet')

Doel van dit wetsvoorstel is het geven van een (structurele) wettelijke taak aan gemeenten bij de opvang van asielzoekers. De regering wil zo verandering brengen in de situatie dat het Centraal orgaan opvang Asielzoeker (COA) afhankelijk is van de vrijwillige medewerking van gemeenten bij het realiseren van asielopvang en komen tot een evenwichtigere verdeling van asielzoekers over gemeenten. Ook is vanuit gemeenten de behoefte uitgesproken aan meer mogelijkheden voor kleinschalige opvang. Nederland is op basis van internationale en Europeesrechtelijke verplichtingen verplicht om asielzoekers opvang te bieden. Het Rijk is verantwoordelijk voor het opvangen van asielzoekers en het COA voert dit in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid uit. Tegelijkertijd is er tot nu toe geen wettelijke taak voor gemeenten om de opvang van asielzoekers door het COA in gemeenten mogelijk te maken. Het wetsvoorstel is niet los te zien van de huidige crisis in de asielopvang. Deze crisis is ontstaan door een veelheid aan factoren die onder meer samenhangen met het op- en weer afschalen van asielopvang capaciteit na een aantal jaar van lagere capaciteitsbehoefte.

Stemmingsuitslag

Aangenomen hoofdelijk


Voor: 81
75Vereist: 75
149Totaal: 149

Fracties Zetels Kamerlid Voor/Tegen Niet deelgenomen
VVD 34 Aartsen, A.A. (Thierry) Tegen
Becker, B. Tegen
Bevers, H. Tegen
Bijenhof, Y. Tegen
Brekelmans, R.P. Tegen
Campen van, A.A.H. Tegen
El Yassini, Z. Tegen
Ellian, U. Tegen
Erkens, S.P.A. Tegen
Grevink, M. Tegen
Groot de, P.C. (Peter) Tegen
Haverkort, E.A. Tegen
Heerema, R.J. (Rudmer) Tegen
Heinen, E. Tegen
Hermans, S.T.M. Tegen
Hil van den, J. Tegen
Kamminga, R.J. Tegen
Klink, J.J. Tegen
Koerhuis, D.A.N. Tegen
Kort de, A.H.J. Tegen
Michon-Derkzen, I.J.M. Tegen
Minhas, F.B. Tegen
Rahimi, H. Tegen
Rajkowski, Q.M. Tegen
Richardson, S.M. Tegen
Simons, C. (Chris) Tegen
Smals, B.M.G. Tegen
Strien van, P.J.T. Tegen
Strolenberg, M.F. Tegen
Tielen, J.Z.C.M. Tegen
Valstar, P.J. Tegen
Verkuijlen, R. Tegen
Wijngaarden van, J. (Jeroen) Tegen
Woude van der, H.H. Tegen
D66 23 Belhaj, S. Voor
Bergkamp, V.A. Voor
Boucke, R.M. Voor
Boulakjar, F. Voor
Dekker-Abdulaziz, H. Voor
Ginneken van, L.M. Voor
Groot de, T.C. (Tjeerd) Voor
Hagen, K.B. Voor
Hammelburg, A.R. Voor
Jong de, R.H. (Romke) Voor
Kat, H. Voor
Laan van der, J.M.P. Voor
Paternotte, J.M. Voor
Paulusma, W. Voor
Podt, A. Voor
Raemakers, R. Voor
Sahla, F. Voor
Sjoerdsma, S.W. Voor
Sneller, J.C. Voor
Teunissen, J.C.M. (Hans) Voor
Warmerdam, S. Niet deelgenomen
Weyenberg van, S.P.R.A. Voor
Wuite, J. Voor
PVV 16 Agema, M. Tegen
Beertema, H.J. Tegen
Bosma, M. (Martin) Tegen
Dijck van, A.P.C. (Tony) Tegen
Fritsma, S.R. Tegen
Graaf de, M. Tegen
Graus, D.J.G. Tegen
Jong de, L.W.E. (Léon) Tegen
Kops, A. Tegen
Madlener, B. Tegen
Maeijer, V. Tegen
Markuszower, G. Tegen
Mulder, E. (Edgar) Tegen
Roon de, R. Tegen
Weerdenburg van, V.D.D. Tegen
Wilders, G. Tegen
CDA 14 Amhaouch, M. Voor
Berg van den, J.A.M.J. Voor
Bontenbal, H. Voor
Boswijk, D.G. Voor
Brink van den, G. (Bart) Voor
Dijk van, I. (Inge) Voor
Heerma, P.E. (Pieter) Voor
Krul, H.M. Voor
Kuik, A. Voor
Palland, H.M. Voor
Peters, W.P.H.J. (René) Voor
Slootweg, E.J. Voor
Vedder, E.C. Voor
Werner, L.M. Voor
PvdA 9 Bushoff, T.J. Voor
Hoop de, H.E. Voor
Kathmann, B.C. Voor
Kuiken, A.H. Voor
Mohandis, M. Voor
Mutluer, S. Voor
Nijboer, H. Voor
Piri, K.P. Voor
Thijssen, J. Voor
SP 9 Alkaya, M.Ö. Voor
Beckerman, S.M. Voor
Dijk van, J.J. (Jasper) Voor
Dijk, J.P. Voor
Kent van, B. Voor
Kwint, J.P. Voor
Marijnissen, L.M.C. Voor
Nispen van, M. Voor
Temmink, N.G.J. Voor
GroenLinks 8 Bouchallikh, K. Voor
Bromet, L. Voor
Ellemeet, C.E. Voor
Klaver, J.F. Voor
Kröger, S.C. Voor
Lee van der, T.M.T. Voor
Maatoug, S. Voor
Westerveld, E.M. Voor
PvdD 6 Akerboom, E.S. Voor
Esch van, E.M. (Eva) Voor
Ouwehand, E. Voor
Raan van, L. Voor
Teunissen, C. (Christine) Voor
Wassenberg, F.P. Voor
ChristenUnie 5 Bikker, M.H. Voor
Ceder, D.G.M. Voor
Drost, N. Voor
Graaf van der, S.J.F. Voor
Grinwis, P.A. Voor
FVD 5 Baudet, T.H.P. Tegen
Houwelingen van, P. Tegen
Jansen, F.J.H. Tegen
Kerseboom, S. Tegen
Meijeren van, G.F.C. Tegen
BBB 4 Eppink, D.J. Tegen
Helder, L.M.J.S. Tegen
Plas van der, C.A.M. Tegen
Pouw-Verweij, N.J.F. Tegen
DENK 3 Azarkan, F. Voor
Baarle van, S.R.T. Voor
Kuzu, T. Voor
SGP 3 Bisschop, R. Tegen
Staaij van der, C.G. Tegen
Stoffer, C. Tegen
Groep Van Haga 2 Haga van, W.R. Tegen
Smolders, H.A.J. Tegen
Volt 2 Dassen, L.A.J.M. Voor
Koekkoek, M. Voor
BIJ1 1 Simons, S.H. (Sylvana) Voor
Ephraim 1 Ephraim, O.R. Niet deelgenomen
Fractie Den Haan 1 Haan den, N.L. Voor
Gündogan 1 Gündogan, N. Voor
JA21 1 Eerdmans, B.J. Tegen
Omtzigt 1 Omtzigt, P.H. Tegen

Activiteiten

Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Behandeling wordt voortgezet.

Tijd activiteit: 16:00 - 01:51

Stemmingen

Besluit: Afgevoerd van lijst van controversiële onderwerpen.

Tijd activiteit: 15:05 - 15:30

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 13:45 - 13:47

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 14:45 - 14:46

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 14:30 - 15:30

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 16:00 - 16:45

Technische briefing

Besluit: Behandeld.

Tijd activiteit: 17:30 - 19:00

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 1 juni 2023 te 14.00 uur.   De commissie stemt in met het plannen van het rondetafelgesprek over de Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen (Spreidingswet) op 25 mei 2023 van 11.00 tot 14.00 uur.

Tijd activiteit: 14:30 - 15:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Tijd activiteit: 13:00 - 13:01

Wetgevingsproces

 1. 28 maart 2023

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 29 maart 2023

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid 

 3. 4 april 2023

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 4. 12 april 2023

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 1 juni 2023 te 14.00 uur.   De commissie stemt in met het plannen van het rondetafelgesprek over de Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen (Spreidingswet) op 25 mei 2023 van 11.00 tot 14.00 uur. 

 5. 16 mei 2023

  Afdeling advisering van de Raad van State over de Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen (36333)

  Technische briefing

  Besluit: Behandeld. 

 6. 1 juni 2023

  Spreidingswet

  Rondetafelgesprek

  Besluit: Behandeld. 

 7. 1 juni 2023

  Regels inzake een wettelijke taak van gemeenten om opvangvoorzieningen voor asielzoekers mogelijk te maken (Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen) (36333) (is verplaatst naar 6 juni 2023)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

 8. 1 juni 2023

  Technische briefing van het ministerie van JenV inzake de Spreidingswet

  Technische briefing

  Besluit: Behandeld. 

 9. 6 juni 2023

  Regels inzake een wettelijke taak van gemeenten om opvangvoorzieningen voor asielzoekers mogelijk te maken (Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen) (36333)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 10. 6 juni 2023

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 11. 14 juni 2023

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

 12. 28 juni 2023

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. 

 13. 29 juni 2023

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 14. 7 september 2023

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 15. 7 september 2023

  Extra procedurevergadering commissie Justitie en Veiligheid (groslijst controversieel verklaren)

  Procedurevergadering

  Besluit: Niet controversieel verklaren. 

 16. 12 september 2023

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Afgevoerd van lijst van controversiële onderwerpen. 

 17. 26 september 2023

  Plenaire vergadering: Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen) (36333) (1e termijn Kamer)

  Plenair debat (wetgeving)

  Besluit: Behandeling wordt voortgezet. 

 18. 27 september 2023

  Plenaire vergadering: Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen) (36333) (rest)

  Plenair debat (wetgeving)

  Besluit: Behandeld. 

 19. 3 oktober 2023

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

 20. 10 oktober 2023

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Aangenomen. 

 21. 10 oktober 2023

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 22. 11 oktober 2023

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

Documenten