Gang

Wetsvoorstel Invoering van een investeringsverplichting voor grote streamingsdiensten ten behoeve van het Nederlands cultureel audiovisueel product

In dit wetsvoorstel worden aanpassingen van de Mediawet 2008 voorgesteld voor het opnemen van een investeringsverplichting ten behoeve van de stimulering van Nederlands cultureel audiovisueel product. De investeringsverplichting heeft als doel om Nederlands aanbod te stimuleren waarin de kijker zichzelf en zijn leefwereld kan herkennen.

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 13:35 - 13:36

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 10:15 - 11:15

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 15:45 - 16:25

Procedurevergadering

Besluit: Vooralsnog inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 30 september 2022 te 10.00 uur, in afwachting van nadere (ambtelijke) informatie.

Tijd activiteit: 10:15 - 11:15

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd activiteit: 15:20 - 16:45

Wetgevingsproces

 1. 18 juli 2022

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 6 september 2022

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 3. 8 september 2022

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

 4. 30 september 2022

  Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het invoeren van een investeringsverplichting ten behoeve van Nederlands cultureel audiovisueel product

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

 5. 8 november 2022

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 6. 10 november 2022

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

 7. 24 november 2022

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

 8. 24 november 2022

  Plenaire vergadering: Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 9. 2 februari 2023

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

 10. 13 februari 2023

  Plenaire vergadering: Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het invoeren van een investeringsverplichting ten behoeve van Nederlands cultureel audiovisueel product (36176)

  Plenair debat (wetgeving)

Documenten

Naar boven