Wetsvoorstel Implementatiewet richtlijn herstructurering en insolventie

Richtlijn (EU) 2019/1023 bepaalt dat iedere lidstaat erin moet voorzien dat:
1. een onderneming in financiële moeilijkheden toegang heeft tot een doeltreffend preventief herstructureringsstelsel dat de mogelijkheid biedt insolventie te voorkomen;
2. een natuurlijke persoon die een handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit uitoefent (hierna: ondernemer), een tweede kans kan krijgen in de vorm van een kwijtschelding van zijn schuld en de opheffing van een eventueel bij de faillietverklaring opgelegd beroepsverbod;
3. procedures inzake herstructurering, insolventie en kwijtschelding van schuld efficiënter worden en daardoor minder lang duren, en
4. informatie over de effectiviteit van insolventieprocedures wordt verzameld.
Doel van dit wetsvoorstel is de implementatie van deze richtlijn. Het grootste deel van de richtlijn moet in beginsel uiterlijk op 17 juli 2022 in de nationale wetgeving zijn omgezet en worden toegepast.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 144
75Vereist: 75
149Totaal: 149

Voor
VVD 34
D66 24
PVV 17
CDA 14
PvdA 9
SP 9
GroenLinks 8
PvdD 6
ChristenUnie 5
JA21 3
Groep Van Haga 3
DENK 3
SGP 3
Volt 2
BBB 1
Fractie Den Haan 1
Omtzigt 1
BIJ1 1
Tegen
FVD 5
Niet deelgenomen
Gündogan 1

Activiteiten

Stemmingen

Besluit: Aangenomen.

Tijd activiteit: 15:05 - 15:30

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 15:35 - 16:00

Wetgevingsoverleg

Implementatiewet richtlijn herstructurering en insolventie (36040)

Tijd activiteit: 10:30 - 13:30

E-mailprocedure

Tijd activiteit: 10:00 - 10:00

Procedurevergadering

Besluit: Agenderen voor een wetgevingsoverleg.

Tijd activiteit: 15:00 - 16:00

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 14 april te 14.00 uur.

Tijd activiteit: 14:30 - 16:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Tijd activiteit: 15:30 - 16:00

Wetgevingsproces

 1. 21 februari 2022

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 22 februari 2022

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 3. 17 maart 2022

  Procedures en brieven (hybride)

  Procedurevergadering

 4. 14 april 2022

  Implementatiewet richtlijn herstructurering en insolventie (36040)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

 5. 6 juli 2022

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

 6. 14 oktober 2022

  Annuleren Wetgevingsoverleg Implementatiewet richtlijn herstructurering en insolventie (36040)

  E-mailprocedure

 7. 17 oktober 2022

  Implementatiewet richtlijn herstructurering en insolventie (36040)

  Wetgevingsoverleg

 8. 18 oktober 2022

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 9. 1 november 2022

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

Documenten

Naar boven