Wetsvoorstel Reparatiewet forensische zorg

Doel van dit wetsvoorstel is reparatie van de Wet forensische zorg (Wfz) en een aantal andere wetten die een relatie hebben met de forensische zorg. Aanleiding voor de Reparatiewet forensische zorg is een aantal omissies en onvolkomenheden die in de loop van de tijd in de Wfz terecht zijn gekomen en waarbij, bij de wijziging van andere wetten die samenhangen met de Wfz, onvoldoende is gekeken naar de afstemming met de Wfz. In dit wetsvoorstel worden in de Wfz en in een aantal andere wetten van de Ministeries van Justitie en Veiligheid, van Volksgezondheid Welzijn en Sport en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid omissies hersteld en worden verbeteringen en verduidelijkingen voorgesteld. Doel daarvan is onder meer een einde te maken aan discussies in de praktijk over de bevoegdheden van de Inspectie Justitie en Veiligheid (IJenV) bij het toezicht op de forensische zorg, met name waar het gaat om het inzagerecht voor dossiers waarop het medisch beroepsgeheim rust.

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 13:15 - 13:20

Procedurevergadering

Besluit: Niet controversieel verklaren.  Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 2 december 2021 te 14:00 uur.

Tijd activiteit: 14:30 - 16:00

Procedurevergadering

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Tijd activiteit: 14:30 - 16:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Tijd activiteit: 14:10 - 14:11

Wetgevingsproces

 1. 11 oktober 2021

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 14 oktober 2021

  Plenaire vergadering: Aanvang aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 3. 3 november 2021

  Procedures en brieven (hybride)

  Procedurevergadering

 4. 17 november 2021

  Procedures en brieven (hybride)

  Procedurevergadering

 5. 2 december 2021

  Reparatiewet forensische zorg (35936)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

 6. 30 juni 2022

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 7. 30 januari 2023

  Plenaire vergadering: De Reparatiewet forensische zorg (35936)

  Plenair debat (wetgeving)

Documenten

Naar boven