Wetsvoorstel

Voorstel van wet van de leden Agnes Mulder en Nijboer tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enkele andere wetten met het oog op een regelgevend kader voor kredietunies (Wet toezicht kredietunies)

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 37
PvdA 36
SP 15
CDA 13
D66 12
PVV 12
ChristenUnie 5
GroenLinks 4
SGP 3
Groep Bontes/Van Klaveren 2
Groep Kuzu/Öztürk 2
PvdD 2
50PLUS 1
Klein 1
Van Vliet 1

Activiteiten

24 mrt 2015
19 mrt 2015
Plenair debat

Plenaire vergadering: Initiatief-Agnes Mulder/Nijboer; Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enkele andere wetten met het oog op een regelgevend kader voor kredietunies (Wet toezicht kredietunies) (33949) (tweede termijn antwoord)

Besluit: Behandeld.

12:00 - 23:59

19 mrt 2015
Plenair debat

Plenaire vergadering: Initiatief-Agnes Mulder/Nijboer; Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enkele andere wetten met het oog op een regelgevend kader voor kredietunies (Wet toezicht kredietunies) (33949) (tweede termijn Kamer)

Besluit: Behandeling wordt voortgezet.

10:15 - 23:59

19 mrt 2015
11 mrt 2015
Plenair debat

Plenaire vergadering: Initiatief-Agnes Mulder/Nijboer; Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enkele andere wetten met het oog op een regelgevend kader voor kredietunies (Wet toezicht kredietunies) (33949) (antwoord eerste termijn + tweede termijn)

Besluit: Voortzetting debat.

17:00 - 23:59

Debat terugkijken
04 mrt 2015
Plenair debat

Plenaire vergadering: Initiatief-Agnes Mulder/Nijboer; Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enkele andere wetten met het oog op een regelgevend kader voor kredietunies (Wet toezicht kredietunies) (33949) (1e termijn Kamer)

Besluit: Behandeld.

16:45 - 23:59

Debat terugkijken
28 jan 2015
Procedurevergadering

Besluit: Initiatiefvoorstel bij de griffie aanmelden voor plenaire behandeling. De griffie plenair wordt verzocht het debat over het initiatiefvoorstel op korte termijn te plannen.

15:40 - 16:30

16 okt 2014
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 30 oktober 2014 te 14.00 uur.

10:30 - 11:30

04 jun 2014
Procedurevergadering

Besluit: Ter informatie. Het initiatiefvoorstel wordt pas in handen van de commissie gesteld nadat de Raad van State advies heeft uitgebracht en de indieners op dat advies hun reactie hebben gegeven.

15:30 - 16:30

03 jun 2014
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden.

15:00 - 23:59

Wetgevingsproces

28 mei 2014
Het wetsvoorstel is ingediend
03 jun 2014

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
04 jun 2014

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
16 okt 2014

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
30 okt 2014

Initiatiefvoorstel Van Hijum/Mulder Wet toezicht kredietunies

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
28 jan 2015

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
04 mrt 2015

Plenaire vergadering: Initiatief-Agnes Mulder/Nijboer; Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enkele andere wetten met het oog op een regelgevend kader voor kredietunies (Wet toezicht kredietunies) (33949) (1e termijn Kamer)

Plenair debat
11 mrt 2015

Plenaire vergadering: Initiatief-Agnes Mulder/Nijboer; Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enkele andere wetten met het oog op een regelgevend kader voor kredietunies (Wet toezicht kredietunies) (33949) (antwoord eerste termijn + tweede termijn)

Plenair debat
19 mrt 2015

Plenaire vergadering: Initiatief-Agnes Mulder/Nijboer; Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enkele andere wetten met het oog op een regelgevend kader voor kredietunies (Wet toezicht kredietunies) (33949) (tweede termijn Kamer)

Plenair debat
19 mrt 2015

Plenaire vergadering: Initiatief-Agnes Mulder/Nijboer; Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enkele andere wetten met het oog op een regelgevend kader voor kredietunies (Wet toezicht kredietunies) (33949) (tweede termijn antwoord)

Plenair debat
19 mrt 2015

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
24 mrt 2015

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
Meer zien

Documenten

Alle documenten