Wetsvoorstel Verhoging van het kindgebonden budget en afschaffing van de Inkomensondersteuning AOW'ers (IOAOW)

Het zevende wetsvoorstel van de 7 voorstellen die samen het pakket Belastingplan 2023 vormen. Het voorstel bevat twee maatregelen: de verhoging van het kindgebonden budget per 1 januari 2023 en de afschaffing van de Inkomensondersteuning AOW’ers (IOAOW) per 1 januari 2025.

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan

Activiteiten

Procedurevergadering

Besluit: Behandelen volgens het reeds vastgestelde behandelschema voor het pakket Belastingplan 2023.

Tijd activiteit: 10:00 - 11:00

Bekijk via Debat Gemist

Procedurevergadering

Besluit: Ter informatie.

Tijd activiteit: 16:30 - 17:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Financiën

Tijd activiteit: 15:30 - 15:45

Wetgevingsproces

 1. 20 september 2022

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 21 september 2022

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 3. 27 september 2022

  Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

  Procedurevergadering

 4. 29 september 2022

  Procedurevergadering Financiën

  Procedurevergadering

 5. 3 oktober 2022

  Wijziging van de Wet op het kindgebonden budget tot intensivering van het kindgebonden budget in verband met koopkrachtondersteuning en tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet en enkele andere wetten in verband met het afschaffen van de inkomensondersteuning voor AOW’ers

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Documenten

Naar boven