Gang

Wetsvoorstel Wijziging van de Wet tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15 in verband met de Wet implementatie EETS-richtlijn en enkele technische aanpassingen

Met dit wetsvoorstel worden de bepalingen uit Europese EETS-richtlijn en de Nederlandse implementatiewetgeving daarvan verwerkt in de bestaande Wet tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15 (Wet TTH).
De in 2019 in werking getreden Wet implementatie EETS-richtlijn stelt dat bij tolheffing moet worden aangewezen wie de tolheffer is. Dit wetsvoorstel regelt dat dat de minister van Infrastructuur en Waterstaat is. Daarnaast worden in het wetsvoorstel regels gesteld over het betalen van de tol via een dienstaanbieder. Ook maakt het wetsvoorstel het mogelijk om de naam, adres en woonplaats op te vragen voor kentekens die zijn uitgegeven binnen een Europese lidstaat zodat een boete opgestuurd kan worden naar de houder. Dat bevordert een effectieve handhaving van betaling van wegentol. Tenslotte moet de wet worden aangepast naar aanleiding van een uitspraak van de Hoge Raad over het gebruik van technische hulpmiddelen voor de registratie van motorrijtuigen.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 106
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen Niet deelgenomen
VVD 34 Voor
D66 24 Voor
PVV 17 Tegen
CDA 14 Voor
PvdA 9 Voor
SP 9 Tegen
GroenLinks 8 Voor
PvdD 6 Voor
ChristenUnie 5 Voor
FVD 5 Tegen
DENK 3 Tegen
Groep Van Haga 3 Tegen
JA21 3 Tegen
SGP 3 Voor
Volt 2 Voor
BBB 1 Tegen
BIJ1 1 Niet deelgenomen
Fractie Den Haan 1 Tegen
Gündogan 1 Voor
Omtzigt 1 Niet deelgenomen

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 14:45 - 14:46

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. Aan de plenaire griffie zal worden doorgegeven dat deze bij voorkeur uiterlijk in januari 2023 zou moeten plaatsvinden.

Tijd activiteit: 10:15 - 11:15

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 12 september 2022.

Tijd activiteit: 10:15 - 11:15

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Tijd activiteit: 15:30 - 16:15

Wetgevingsproces

 1. 20 juni 2022

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 21 juni 2022

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat 

 3. 6 juli 2022

  Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 12 september 2022. 

 4. 12 september 2022

  Wijziging van de Wet tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15 in verband met de Wet implementatie EETS-richtlijn en enkele technische aanpassingen

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 5. 9 november 2022

  Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. Aan de plenaire griffie zal worden doorgegeven dat deze bij voorkeur uiterlijk in januari 2023 zou moeten plaatsvinden.  

 6. 10 november 2022

  Plenaire vergadering: Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 7. 19 januari 2023

  Plenaire vergadering: Wijziging van de Wet tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15 in verband met de Wet implementatie EETS-richtlijn en enkele technische aanpassingen (36137)

  Plenair debat (wetgeving)

  Besluit: Behandeld. 

 8. 24 januari 2023

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Aangenomen. 

Documenten