Wetsvoorstel

Zesde incidentele suppletoire begroting van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) inzake suppletieregeling cultuur, ventilatie in scholen en Nationaal Programma Onderwijs

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting voor het jaar 2022 van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Dit in verband met de suppletieregeling cultuur, ventilatie in scholen en het Nationaal Programma Onderwijs.

Wetgevingsproces

20 apr 2022
Het wetsvoorstel is ingediend
21 apr 2022

Plenaire vergadering: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
19 mei 2022

Procedurevergadering

Procedurevergadering
03 jun 2022

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2022 (Zesde incidentele suppletoire begroting inzake suppletieregeling cultuur, ventilatie in scholen en Nationaal Programma Onderwijs)

Inbreng feitelijke vragen
07 jun 2022

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
08 jun 2022

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
23 jun 2022

Plenaire vergadering: Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2022 (Zesde incidentele suppletoire begroting inzake suppletieregeling cultuur, ventilatie in scholen en Nationaal Programma Onderwijs)(36082)

Hamerstukken
Meer zien

Documenten

Alle documenten