Wetsvoorstel

Wijziging van de Wet toezicht trustkantoren 2018

Dit wetsvoorstel verbiedt het verlenen van trustdiensten aan klanten gevestigd of woonachtig in de Russische Federatie of de Republiek Belarus.

Activiteiten

11 mei 2022
Procedurevergadering

Besluit: De minister van Financiën verzoeken om de Nota naar aanleiding van het verslag ten behoeve van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet toezicht trustkantoren 2018 (36080) zo spoedig mogelijk aan de Kamer te zenden.

10:00 - 11:00

21 apr 2022
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 28 april 2022 om 12.00 uur.

10:30 - 11:30

20 apr 2022
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Financiën

13:15 - 13:16

Wetgevingsproces

19 apr 2022
Het wetsvoorstel is ingediend
20 apr 2022

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
21 apr 2022

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
28 apr 2022

Wijziging van de Wet toezicht trustkantoren 2018 in verband met een spoedmaatregel om trustdienstverlening aan cliënten in de Russische Federatie of de Republiek Belarus te verbieden

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
Meer zien

Documenten

19 apr 2022
Download Beslisnota
Alle documenten