Gang

Wetsvoorstel Wet natuurcompensatiebank

Dit wetsvoorstel regelt de instelling van een natuurcompensatiebank in de vorm van een register dat wordt beheerd door de minister voor Natuur en Stikstof. De natuurcompensatiebank heeft als doel om op een gecoördineerde manier natuurmaatregelen te nemen ter compensatie van de gevolgen voor Natura 2000-gebieden van stikstofdepositie veroorzaakt door projecten van groot openbaar belang.

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 13:25 - 13:30

Procedurevergadering

Besluit: Het wetsvoorstel is met het voor kennisgeving aannemen van de brief daarover ingetrokken.

Tijd activiteit: 11:15 - 12:15

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 16:44 - 16:45

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 20 mei 2022 om 14.00 uur.

Tijd activiteit: 11:15 - 12:15

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd activiteit: 16:15 - 17:00

Wetgevingsproces

 1. 13 april 2022

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 19 april 2022

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

 3. 20 april 2022

  Procedurevergadering LNV

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 20 mei 2022 om 14.00 uur. 

 4. 20 mei 2022

  Wijziging van de Wet natuurbescherming en de Omgevingswet in verband met het opnemen van regels over het registreren, reserveren en toedelen van maatregelen ter compensatie van de gevolgen voor Natura 2000-gebieden van stikstofdepositie veroorzaakt door projecten van groot openbaar belang (natuurcompensatiebank)(36076)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 5. 8 december 2022

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 6. 21 december 2022

  Procedurevergadering LNV

  Procedurevergadering

  Besluit: Het wetsvoorstel is met het voor kennisgeving aannemen van de brief daarover ingetrokken. 

 7. 9 maart 2023

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

Documenten