Gang

Wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen

Het kabinet heeft samen met werknemer- en werkgeversorganisaties in 2019 een pensioenakkoord gesloten. Dit wetsvoorstel komt daaruit voort en regelt de herziening van de tweede pijler van het pensioenstelsel. De tweede pensioenpijler bevat de aanvullende pensioenen die mensen opbouwen in het kader van hun loopbaan als werknemer of zelfstandige. De pensioenopbouw wordt anders. Iedere deelnemer in een pensioenfonds gaat via een premieregeling pensioen opbouwen voor een persoonlijk pensioenvermogen. De pensioenpremie staat centraal en wordt voor alle leeftijden gelijk. In de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel moeten de bestaande afspraken aangepast worden naar de nieuwe regelingen. Daarvoor staan in het wetsvoorstel transitieregels. Ook staan in het wetsvoorstel regels over het overdragen van de pensioenrechten en pensioenaanspraken die zijn opgebouwd onder de huidige wetgeving (‘invaren’). Verder geldt er in de transitieperiode een afwijkend financieel toetsingskader ('transitie-ftk'). Het financieel toetsingskader is het stelsel van financiële normen voor pensioenfondsen dat ervoor moet zorgen dat fondsen het afgesproken pensioen ook daadwerkelijk kunnen uitkeren aan alle generaties. Tot slot worden ook de fiscale regels aangepast aan het nieuwe stelsel en de transitie. Dit onder andere om de fiscale regels over pensioenen minder afhankelijk te laten zijn van de vorm waarin arbeid wordt verricht, zoals loondienst of arbeid als ondernemer. Naast de herziening van het pensioenstelsel regelt het wetsvoorstel ook standaardisering van het nabestaandenpensioen, experimenten voor pensioenopbouw door zelfstandigen in de tweede pijler en verkorting van de wachttijd voor pensioenopbouw voor uitzendwerknemers.

Stemmingsuitslag

Aangenomen (Hoofdelijk 93-48) hoofdelijk


Voor: 93
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Kamerlid Voor/Tegen Niet deelgenomen
VVD 34 Aartsen, A.A. (Thierry) Niet deelgenomen
Becker, B. Voor
Bevers, H. Voor
Brekelmans, R.P. Voor
Campen van, A.A.H. Voor
El Yassini, Z. Voor
Ellian, U. Voor
Erkens, S.P.A. Voor
Grevink, M. Voor
Groot de, P.C. (Peter) Voor
Haverkort, E.A. Voor
Heerema, R.J. (Rudmer) Voor
Heinen, E. Voor
Hermans, S.T.M. Voor
Hil van den, J. Voor
Idsinga, F.L. Voor
Kamminga, R.J. Voor
Klink, J.J. Voor
Koerhuis, D.A.N. Voor
Kort de, A.H.J. Voor
Michon-Derkzen, I.J.M. Voor
Minhas, F.B. Voor
Paul, M.L.J. Voor
Rahimi, H. Voor
Rajkowski, Q.M. Voor
Simons, C. (Chris) Voor
Smals, B.M.G. Voor
Strien van, P.J.T. Voor
Strolenberg, M.F. Voor
Tielen, J.Z.C.M. Voor
Valstar, P.J. Voor
Verkuijlen, R. Voor
Wijngaarden van, J. (Jeroen) Voor
Woude van der, H.H. Voor
D66 24 Belhaj, S. Voor
Bergkamp, V.A. Voor
Beukering-Huijbregts van, M.J.T.G. Voor
Boucke, R.M. Voor
Boulakjar, F. Voor
Dekker-Abdulaziz, H. Voor
Ginneken van, L.M. Voor
Groot de, T.C. (Tjeerd) Voor
Hagen, K.B. Voor
Hammelburg, A.R. Voor
Jong de, R.H. (Romke) Voor
Kat, H. Voor
Laan van der, J.M.P. Voor
Meenen van, P.H. Voor
Paternotte, J.M. Voor
Paulusma, W. Voor
Podt, A. Voor
Raemakers, R. Voor
Sahla, F. Niet deelgenomen
Sjoerdsma, S.W. Voor
Sneller, J.C. Voor
Werf van der, J.J. Voor
Weyenberg van, S.P.R.A. Voor
Wuite, J. Niet deelgenomen
PVV 17 Agema, M. Tegen
Beertema, H.J. Tegen
Bosma, M. (Martin) Tegen
Dijck van, A.P.C. (Tony) Tegen
Fritsma, S.R. Tegen
Graaf de, M. Niet deelgenomen
Graus, D.J.G. Tegen
Helder, L.M.J.S. Tegen
Jong de, L.W.E. (Léon) Tegen
Kops, A. Tegen
Madlener, B. Tegen
Maeijer, V. Tegen
Markuszower, G. Tegen
Mulder, E. (Edgar) Tegen
Roon de, R. Tegen
Weerdenburg van, V.D.D. Tegen
Wilders, G. Tegen
CDA 14 Amhaouch, M. Voor
Berg van den, J.A.M.J. Voor
Bontenbal, H. Voor
Boswijk, D.G. Voor
Dijk van, I. (Inge) Voor
Geurts, J.L. Voor
Heerma, P.E. (Pieter) Voor
Knops, R.W. Voor
Kuik, A. Voor
Molen van der, H. Niet deelgenomen
Mulder, A.H. (Agnes) Voor
Palland, H.M. Voor
Peters, W.P.H.J. (René) Voor
Werner, L.M. Voor
PvdA 9 Bushoff, T.J. Voor
Hoop de, H.E. Voor
Kathmann, B.C. Voor
Kuiken, A.H. Voor
Mohandis, M. Voor
Mutluer, S. Voor
Nijboer, H. Voor
Piri, K.P. Voor
Thijssen, J. Voor
SP 9 Alkaya, M.Ö. Tegen
Beckerman, S.M. Tegen
Dijk van, J.J. (Jasper) Tegen
Hijink, H.P.M. Tegen
Kent van, B. Tegen
Kwint, J.P. Tegen
Leijten, R.M. Tegen
Marijnissen, L.M.C. Tegen
Nispen van, M. Niet deelgenomen
GroenLinks 8 Bouchallikh, K. Niet deelgenomen
Bromet, L. Voor
Ellemeet, C.E. Voor
Klaver, J.F. Voor
Kröger, S.C. Voor
Lee van der, T.M.T. Voor
Maatoug, S. Voor
Westerveld, E.M. Voor
PvdD 6 Akerboom, E.S. Tegen
Esch van, E.M. (Eva) Tegen
Raan van, L. Tegen
Teunissen, C. Tegen
Vestering, L. Tegen
Wassenberg, F.P. Tegen
ChristenUnie 5 Bikker, M.H. Voor
Ceder, D.G.M. Voor
Graaf van der, S.J.F. Voor
Grinwis, P.A. Voor
Segers, G.J.M. Voor
FVD 5 Baudet, T.H.P. Tegen
Dekker, R.J. Tegen
Houwelingen van, P. Tegen
Jansen, F.J.H. Tegen
Meijeren van, G.F.C. Tegen
DENK 3 Azarkan, F. Tegen
Baarle van, S.R.T. Tegen
Kuzu, T. Tegen
Groep Van Haga 3 Ephraim, O.R. Tegen
Haga van, W.R. Tegen
Smolders, H.A.J. Niet deelgenomen
JA21 3 Eerdmans, B.J. Tegen
Eppink, D.J. Tegen
Pouw-Verweij, N.J.F. Tegen
SGP 3 Bisschop, R. Voor
Staaij van der, C.G. Voor
Stoffer, C. Niet deelgenomen
Volt 2 Dassen, L.A.J.M. Voor
Koekkoek, M. Voor
BBB 1 Plas van der, C.A.M. Tegen
BIJ1 1 Simons, S.H. (Sylvana) Tegen
Fractie Den Haan 1 Haan den, N.L. Tegen
Gündogan 1 Gündogan, N. Tegen
Omtzigt 1 Omtzigt, P.H. Tegen

Activiteiten

Wetgevingsoverleg

Wijziging van de Pensioenwet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met herziening van het pensioenstelsel, standaardisering van het nabestaandenpensioen, aanpassing van de fiscale behandeling van pensioen en enige andere wijzigingen ten aanzien van pensioen (Wet toekomst pensioenen) (36067)

Besluit: Behandeld.

Tijd activiteit: 10:00 - 15:00

Wetgevingsoverleg

Wijziging van de Pensioenwet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met herziening van het pensioenstelsel, standaardisering van het nabestaandenpensioen, aanpassing van de fiscale behandeling van pensioen en enige andere wijzigingen ten aanzien van pensioen (Wet toekomst pensioenen) (36067) - voortzetting

Besluit: Behandeld.

Tijd activiteit: 10:00 - 17:00

Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Behandeling wordt voortgezet.

Tijd activiteit: 10:45 - 23:16

Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Behandeling wordt voortgezet.

Tijd activiteit: 12:10 - 01:30

Stemmingen

Tijd activiteit: 15:05 - 15:30

Wetgevingsoverleg

Wijziging van de Pensioenwet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met herziening van het pensioenstelsel, standaardisering van het nabestaandenpensioen, aanpassing van de fiscale behandeling van pensioen en enige andere wijzigingen ten aanzien van pensioen (Wet toekomst pensioenen) (36067) - voortzetting

Besluit: Behandeld.

Tijd activiteit: 10:00 - 14:45

Wetgevingsoverleg

Wijziging van de Pensioenwet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met herziening van het pensioenstelsel, standaardisering van het nabestaandenpensioen, aanpassing van de fiscale behandeling van pensioen en enige andere wijzigingen ten aanzien van pensioen (Wet toekomst pensioenen) (36067) - voortzetting

Besluit: Behandeld.

Tijd activiteit: 10:00 - 18:00

Wetgevingsoverleg

Wijziging van de Pensioenwet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met herziening van het pensioenstelsel, standaardisering van het nabestaandenpensioen, aanpassing van de fiscale behandeling van pensioen en enige andere wijzigingen ten aanzien van pensioen (Wet toekomst pensioenen) (36067) - voortzetting

Besluit: Behandeld.

Tijd activiteit: 14:30 - 22:00

Procedurevergadering

Besluit: Het wetgevingsoverleg zal worden voortgezet op 10 oktober 2022. Daarnaast wordt verzocht twee extra data in te plannen voor eventuele uitloop. De minister wordt verzocht voorafgaand aan het wetgevingsoverleg de reeds toegezegde informatie toe te sturen.

Tijd activiteit: 09:00 - 10:00

Wetgevingsoverleg

Wijziging van de Pensioenwet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met herziening van het pensioenstelsel, standaardisering van het nabestaandenpensioen, aanpassing van de fiscale behandeling van pensioen en enige andere wijzigingen ten aanzien van pensioen (Wet toekomst pensioenen) (36067) - voortzetting

Besluit: Behandeld.

Tijd activiteit: 10:00 - 18:00

Wetgevingsoverleg

Wijziging van de Pensioenwet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met herziening van het pensioenstelsel, standaardisering van het nabestaandenpensioen, aanpassing van de fiscale behandeling van pensioen en enige andere wijzigingen ten aanzien van pensioen (Wet toekomst pensioenen) (36067)

Besluit: Behandeld.

Tijd activiteit: 10:00 - 22:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 15:20 - 16:45

Procedurevergadering

Besluit: Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen verzoeken om stand van zaken brief over Wet toekomst pensioenen toe te zenden.  Agenderen voor wetgevingsoverleg. Plenaire behandeling plannen na wetgevingsoverleg (uiterlijk vóór herfstreces).

Tijd activiteit: 17:15 - 18:00

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het (nader) verslag reeds vastgesteld op 8 juni 2022.

Tijd activiteit: 16:30 - 17:30

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 26 april 2022 te 14.00 uur.

Tijd activiteit: 16:30 - 17:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd activiteit: 14:55 - 15:00

Wetgevingsproces

 1. 29 maart 2022

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 31 maart 2022

  Plenaire vergadering: Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

 3. 5 april 2022

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 4. 5 april 2022

  Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 26 april 2022 te 14.00 uur. 

 5. 14 april 2022

  Ministerie SZW - Wet toekomst pensioenen

  Technische briefing

  Besluit: Behandeld. 

 6. 22 april 2022

  Wetsvoorstel Wet Toekomst Pensioenen (36067)

  Rondetafelgesprek

 7. 26 april 2022

  Wijziging van de Pensioenwet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met herziening van het pensioenstelsel, standaardisering van het nabestaandenpensioen, aanpassing van de fiscale behandeling van pensioen en enige andere wijzigingen ten aanzien van pensioen (Wet toekomst pensioenen) (36067)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 8. 10 mei 2022

  Wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen (36067) - solidariteit

  Rondetafelgesprek

 9. 31 mei 2022

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 10. 31 mei 2022

  Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het (nader) verslag reeds vastgesteld op 8 juni 2022. 

 11. 8 juni 2022

  Wijziging van de Pensioenwet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met herziening van het pensioenstelsel, standaardisering van het nabestaandenpensioen, aanpassing van de fiscale behandeling van pensioen en enige andere wijzigingen ten aanzien van pensioen (Wet toekomst pensioenen) (36067)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 12. 5 juli 2022

  Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid - LET OP tijdstip gewijzigd

  Procedurevergadering

  Besluit: Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen verzoeken om stand van zaken brief over Wet toekomst pensioenen toe te zenden.  Agenderen voor wetgevingsoverleg. Plenaire behandeling plannen na wetgevingsoverleg (uiterlijk vóór herfstreces). 

 13. 6 september 2022

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 14. 7 september 2022

  Verzoek van het lid Pouw-Verweij c.s. tot uitstel van het wetgevingsoverleg Wet toekomst pensioenen (36067) d.d. 12 september 2022

  E-mailprocedure

 15. 8 september 2022

  Plenaire vergadering: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 16. 9 september 2022

  Verzoek van het lid Ceder (ChristenUnie) c.s. tot plannen van een extra wetgevingsoverleg Wet toekomst pensioenen (36067) d.d. 15 september 2022

  E-mailprocedure

 17. 12 september 2022

  Wijziging van de Pensioenwet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met herziening van het pensioenstelsel, standaardisering van het nabestaandenpensioen, aanpassing van de fiscale behandeling van pensioen en enige andere wijzigingen ten aanzien van pensioen (Wet toekomst pensioenen) (36067)

  Wetgevingsoverleg

  Besluit: Behandeld. 

 18. 13 september 2022

  Verzoek van het lid Van der Plas (BBB) en lid Omtzigt (Omtzigt) tot verplaatsen van het wetgevingsoverleg Wet toekomst pensioenen (36067) op 15 september 2022

  E-mailprocedure

 19. 13 september 2022

  Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

  Procedurevergadering

  Besluit: Ter informatie. 

 20. 15 september 2022

  Wijziging van de Pensioenwet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met herziening van het pensioenstelsel, standaardisering van het nabestaandenpensioen, aanpassing van de fiscale behandeling van pensioen en enige andere wijzigingen ten aanzien van pensioen (Wet toekomst pensioenen) (36067) - voortzetting

  Wetgevingsoverleg

  Besluit: Behandeld. 

 21. 22 september 2022

  Extra procedurevergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

  Procedurevergadering

  Besluit: Het wetgevingsoverleg zal worden voortgezet op 10 oktober 2022. Daarnaast wordt verzocht twee extra data in te plannen voor eventuele uitloop. De minister wordt verzocht voorafgaand aan het wetgevingsoverleg de reeds toegezegde informatie toe te sturen. 

 22. 10 oktober 2022

  Wijziging van de Pensioenwet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met herziening van het pensioenstelsel, standaardisering van het nabestaandenpensioen, aanpassing van de fiscale behandeling van pensioen en enige andere wijzigingen ten aanzien van pensioen (Wet toekomst pensioenen) (36067) - voortzetting

  Wetgevingsoverleg

  Besluit: Behandeld. 

 23. 11 oktober 2022

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 24. 11 oktober 2022

  Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

  Procedurevergadering

 25. 12 oktober 2022

  Wijziging van de Pensioenwet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met herziening van het pensioenstelsel, standaardisering van het nabestaandenpensioen, aanpassing van de fiscale behandeling van pensioen en enige andere wijzigingen ten aanzien van pensioen (Wet toekomst pensioenen) (36067) - voortzetting

  Wetgevingsoverleg

  Besluit: Behandeld. 

 26. 19 oktober 2022

  Wijziging van de Pensioenwet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met herziening van het pensioenstelsel, standaardisering van het nabestaandenpensioen, aanpassing van de fiscale behandeling van pensioen en enige andere wijzigingen ten aanzien van pensioen (Wet toekomst pensioenen) (36067) - voortzetting

  Wetgevingsoverleg

  Besluit: Behandeld. 

 27. 19 oktober 2022

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 28. 20 oktober 2022

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: STEMMINGEN (over moties ingediend bij het debat over de Europese top van 20-21 oktober 2022 en eventueel over moties ingediend bij het onder voorbehoud geagendeerde tweeminutendebat Energieraad, het onder voorbehoud geagendeerde tweeminutendebat Milieuraad, het onder voorbehoud geagendeerde tweeminutendebat Leerlingenvervoer en het onder voorbehoud geagendeerde tweeminutendebat RBZ/Handel)Aansluitend: hoofdelijke stemming (over het voorstel van het lid Ceder in de eerste week na het herfstreces te starten met de plenaire behandeling van de Wet toekomst pensioenen (36067))

  Stemmingen

 29. 26 oktober 2022

  Verzoek van het lid Van Kent (SP) tot een inbreng van een nader verslag over de derde nota van wijziging van de Wet toekomst pensioenen (36067, nr. 43)

  E-mailprocedure

 30. 26 oktober 2022

  Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling vanwege aanpassing van de regeling voor nettopensioen en ontwerpbesluit experimenten pensioenregeling voor zelfstandigen (36067-28)

  Inbreng schriftelijk overleg

 31. 1 november 2022

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

 32. 2 november 2022

  Plenaire vergadering: Wet toekomst pensioenen (36067)

  Plenair debat (wetgeving)

  Besluit: Behandeling wordt voortgezet. 

 33. 2 november 2022

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 34. 3 november 2022

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 35. 10 november 2022

  Plenaire vergadering: Wet toekomst pensioenen (36067) (antwoord 1e termijn)

  Plenair debat (wetgeving)

  Besluit: Behandeling wordt voortgezet. 

 36. 15 november 2022

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 37. 15 november 2022

  Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

  Procedurevergadering

 38. 30 november 2022

  Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

  Procedurevergadering

 39. 2 december 2022

  Wijziging van de Pensioenwet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met herziening van het pensioenstelsel, standaardisering van het nabestaandenpensioen, aanpassing van de fiscale behandeling van pensioen en enige andere wijzigingen ten aanzien van pensioen (Wet toekomst pensioenen) (36067) - voortzetting

  Wetgevingsoverleg

  Besluit: Behandeld. 

 40. 5 december 2022

  Wijziging van de Pensioenwet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met herziening van het pensioenstelsel, standaardisering van het nabestaandenpensioen, aanpassing van de fiscale behandeling van pensioen en enige andere wijzigingen ten aanzien van pensioen (Wet toekomst pensioenen) (36067)

  Wetgevingsoverleg

  Besluit: Behandeld. 

 41. 6 december 2022

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 42. 13 december 2022

  Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

  Procedurevergadering

 43. 14 december 2022

  Actuele DNB-berekeningen Wet toekomst pensioenen (36067)

  Technische briefing

Documenten