Wandelgang

Wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen

Het kabinet heeft samen met werknemer- en werkgeversorganisaties in 2019 een pensioenakkoord gesloten. Dit wetsvoorstel komt daaruit voort en regelt de herziening van de tweede pijler van het pensioenstelsel. De tweede pensioenpijler bevat de aanvullende pensioenen die mensen opbouwen in het kader van hun loopbaan als werknemer of zelfstandige. De pensioenopbouw wordt anders. Iedere deelnemer in een pensioenfonds gaat via een premieregeling pensioen opbouwen voor een persoonlijk pensioenvermogen. De pensioenpremie staat centraal en wordt voor alle leeftijden gelijk. In de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel moeten de bestaande afspraken aangepast worden naar de nieuwe regelingen. Daarvoor staan in het wetsvoorstel transitieregels. Ook staan in het wetsvoorstel regels over het overdragen van de pensioenrechten en pensioenaanspraken die zijn opgebouwd onder de huidige wetgeving (‘invaren’). Verder geldt er in de transitieperiode een afwijkend financieel toetsingskader ('transitie-ftk'). Het financieel toetsingskader is het stelsel van financiële normen voor pensioenfondsen dat ervoor moet zorgen dat fondsen het afgesproken pensioen ook daadwerkelijk kunnen uitkeren aan alle generaties. Tot slot worden ook de fiscale regels aangepast aan het nieuwe stelsel en de transitie. Dit onder andere om de fiscale regels over pensioenen minder afhankelijk te laten zijn van de vorm waarin arbeid wordt verricht, zoals loondienst of arbeid als ondernemer. Naast de herziening van het pensioenstelsel regelt het wetsvoorstel ook standaardisering van het nabestaandenpensioen, experimenten voor pensioenopbouw door zelfstandigen in de tweede pijler en verkorting van de wachttijd voor pensioenopbouw voor uitzendwerknemers.

Stemmingsuitslag

Aangenomen (Hoofdelijk 93-48) hoofdelijk


Voor: 93
75Verplicht: 75
141Totaal: 141

Voor
Amhaouch, M. CDA
Becker, B. VVD
Belhaj, S. D66
Berg van den, J.A.M.J. CDA
Bergkamp, V.A. D66
Beukering-Huijbregts van, M.J.T.G. D66
Bevers, H. VVD
Bikker, M.H. ChristenUnie
Bisschop, R. SGP
Bontenbal, H. CDA
Boswijk, D.G. CDA
Boucke, R.M. D66
Boulakjar, F. D66
Brekelmans, R.P. VVD
Bromet, L. GroenLinks
Bushoff, T.J. PvdA
Campen van, A.A.H. VVD
Ceder, D.G.M. ChristenUnie
Dassen, L.A.J.M. Volt
Dekker-Abdulaziz, H. D66
Dijk van, I. (Inge) CDA
El Yassini, Z. VVD
Ellemeet, C.E. GroenLinks
Ellian, U. VVD
Erkens, S.P.A. VVD
Geurts, J.L. CDA
Ginneken van, L.M. D66
Graaf van der, S.J.F. ChristenUnie
Grevink, M. VVD
Grinwis, P.A. ChristenUnie
Groot de, P.C. (Peter) VVD
Groot de, T.C. (Tjeerd) D66
Hagen, K.B. D66
Hammelburg, A.R. D66
Haverkort, E.A. VVD
Heerema, R.J. (Rudmer) VVD
Heerma, P.E. (Pieter) CDA
Heinen, E. VVD
Hermans, S.T.M. VVD
Hil van den, J. VVD
Hoop de, H.E. PvdA
Idsinga, F.L. VVD
Jong de, R.H. (Romke) D66
Kamminga, R.J. VVD
Kat, H. D66
Kathmann, B.C. PvdA
Klaver, J.F. GroenLinks
Klink, J.J. VVD
Knops, R.W. CDA
Koekkoek, M. Volt
Koerhuis, D.A.N. VVD
Kort de, A.H.J. VVD
Kröger, S.C. GroenLinks
Kuik, A. CDA
Kuiken, A.H. PvdA
Laan van der, J.M.P. D66
Lee van der, T.M.T. GroenLinks
Maatoug, S. GroenLinks
Meenen van, P.H. D66
Michon-Derkzen, I.J.M. VVD
Minhas, F.B. VVD
Mohandis, M. PvdA
Mulder, A.H. (Agnes) CDA
Mutluer, S. PvdA
Nijboer, H. PvdA
Palland, H.M. CDA
Paternotte, J.M. D66
Paul, M.L.J. VVD
Paulusma, W. D66
Peters, W.P.H.J. (René) CDA
Piri, K.P. PvdA
Podt, A. D66
Raemakers, R. D66
Rahimi, H. VVD
Rajkowski, Q.M. VVD
Segers, G.J.M. ChristenUnie
Simons, C. (Chris) VVD
Sjoerdsma, S.W. D66
Smals, B.M.G. VVD
Sneller, J.C. D66
Staaij van der, C.G. SGP
Strien van, P.J.T. VVD
Strolenberg, M.F. VVD
Thijssen, J. PvdA
Tielen, J.Z.C.M. VVD
Valstar, P.J. VVD
Verkuijlen, R. VVD
Werf van der, J.J. D66
Werner, L.M. CDA
Westerveld, E.M. GroenLinks
Weyenberg van, S.P.R.A. D66
Wijngaarden van, J. (Jeroen) VVD
Woude van der, H.H. VVD
Tegen
Agema, M. PVV
Akerboom, E.S. PvdD
Alkaya, M.Ö. SP
Azarkan, F. DENK
Baarle van, S.R.T. DENK
Baudet, T.H.P. FVD
Beckerman, S.M. SP
Beertema, H.J. PVV
Bosma, M. (Martin) PVV
Dekker, R.J. FVD
Dijck van, A.P.C. (Tony) PVV
Dijk van, J.J. (Jasper) SP
Eerdmans, B.J. JA21
Ephraim, O.R. Groep Van Haga
Eppink, D.J. JA21
Esch van, E.M. (Eva) PvdD
Fritsma, S.R. PVV
Graus, D.J.G. PVV
Gündogan, N. Gündogan
Haan den, N.L. Fractie Den Haan
Haga van, W.R. Groep Van Haga
Helder, L.M.J.S. PVV
Hijink, H.P.M. SP
Houwelingen van, P. FVD
Jansen, F.J.H. FVD
Jong de, L.W.E. (Léon) PVV
Kent van, B. SP
Kops, A. PVV
Kuzu, T. DENK
Kwint, J.P. SP
Leijten, R.M. SP
Madlener, B. PVV
Maeijer, V. PVV
Marijnissen, L.M.C. SP
Markuszower, G. PVV
Meijeren van, G.F.C. FVD
Mulder, E. (Edgar) PVV
Omtzigt, P.H. Omtzigt
Plas van der, C.A.M. BBB
Pouw-Verweij, N.J.F. JA21
Raan van, L. PvdD
Roon de, R. PVV
Simons, S.H. (Sylvana) BIJ1
Teunissen, C. PvdD
Vestering, L. PvdD
Wassenberg, F.P. PvdD
Weerdenburg van, V.D.D. PVV
Wilders, G. PVV
Niet deelgenomen
Aartsen, A.A. (Thierry) VVD
Bouchallikh, K. GroenLinks
Graaf de, M. PVV
Molen van der, H. CDA
Nispen van, M. SP
Sahla, F. D66
Smolders, H.A.J. Groep Van Haga
Stoffer, C. SGP
Wuite, J. D66

Activiteiten

Wetgevingsoverleg

Wijziging van de Pensioenwet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met herziening van het pensioenstelsel, standaardisering van het nabestaandenpensioen, aanpassing van de fiscale behandeling van pensioen en enige andere wijzigingen ten aanzien van pensioen (Wet toekomst pensioenen) (36067)

Besluit: Behandeld.

Tijd activiteit: 10:00 - 15:00

Bekijk via Debat Gemist

Wetgevingsoverleg

Wijziging van de Pensioenwet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met herziening van het pensioenstelsel, standaardisering van het nabestaandenpensioen, aanpassing van de fiscale behandeling van pensioen en enige andere wijzigingen ten aanzien van pensioen (Wet toekomst pensioenen) (36067) - voortzetting

Besluit: Behandeld.

Tijd activiteit: 10:00 - 17:00

Bekijk via Debat Gemist

Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Behandeling wordt voortgezet.

Tijd activiteit: 10:45 - 23:16

Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Behandeling wordt voortgezet.

Tijd activiteit: 12:10 - 01:30

Stemmingen

Tijd activiteit: 15:05 - 15:30

Wetgevingsoverleg

Wijziging van de Pensioenwet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met herziening van het pensioenstelsel, standaardisering van het nabestaandenpensioen, aanpassing van de fiscale behandeling van pensioen en enige andere wijzigingen ten aanzien van pensioen (Wet toekomst pensioenen) (36067) - voortzetting

Besluit: Behandeld.

Tijd activiteit: 10:00 - 14:45

Bekijk via Debat Gemist

Wetgevingsoverleg

Wijziging van de Pensioenwet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met herziening van het pensioenstelsel, standaardisering van het nabestaandenpensioen, aanpassing van de fiscale behandeling van pensioen en enige andere wijzigingen ten aanzien van pensioen (Wet toekomst pensioenen) (36067) - voortzetting

Besluit: Behandeld.

Tijd activiteit: 10:00 - 18:00

Bekijk via Debat Gemist

Wetgevingsoverleg

Wijziging van de Pensioenwet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met herziening van het pensioenstelsel, standaardisering van het nabestaandenpensioen, aanpassing van de fiscale behandeling van pensioen en enige andere wijzigingen ten aanzien van pensioen (Wet toekomst pensioenen) (36067) - voortzetting

Besluit: Behandeld.

Tijd activiteit: 14:30 - 22:00

Bekijk via Debat Gemist

Procedurevergadering

Besluit: Het wetgevingsoverleg zal worden voortgezet op 10 oktober 2022. Daarnaast wordt verzocht twee extra data in te plannen voor eventuele uitloop. De minister wordt verzocht voorafgaand aan het wetgevingsoverleg de reeds toegezegde informatie toe te sturen.

Tijd activiteit: 09:00 - 10:00

Bekijk via Debat Gemist

Wetgevingsoverleg

Wijziging van de Pensioenwet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met herziening van het pensioenstelsel, standaardisering van het nabestaandenpensioen, aanpassing van de fiscale behandeling van pensioen en enige andere wijzigingen ten aanzien van pensioen (Wet toekomst pensioenen) (36067) - voortzetting

Besluit: Behandeld.

Tijd activiteit: 10:00 - 18:00

Bekijk via Debat Gemist

Wetgevingsoverleg

Wijziging van de Pensioenwet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met herziening van het pensioenstelsel, standaardisering van het nabestaandenpensioen, aanpassing van de fiscale behandeling van pensioen en enige andere wijzigingen ten aanzien van pensioen (Wet toekomst pensioenen) (36067)

Besluit: Behandeld.

Tijd activiteit: 10:00 - 22:00

Bekijk via Debat Gemist

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 15:20 - 16:45

Procedurevergadering

Besluit: Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen verzoeken om stand van zaken brief over Wet toekomst pensioenen toe te zenden.  Agenderen voor wetgevingsoverleg. Plenaire behandeling plannen na wetgevingsoverleg (uiterlijk vóór herfstreces).

Tijd activiteit: 17:15 - 18:00

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het (nader) verslag reeds vastgesteld op 8 juni 2022.

Tijd activiteit: 16:30 - 17:30

Bekijk via Debat Gemist

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 26 april 2022 te 14.00 uur.

Tijd activiteit: 16:30 - 17:30

Bekijk via Debat Gemist

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd activiteit: 14:55 - 15:00

Wetgevingsproces

 1. 29 maart 2022

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 31 maart 2022

  Plenaire vergadering: Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

 3. 5 april 2022

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 4. 5 april 2022

  Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 26 april 2022 te 14.00 uur. 

 5. 14 april 2022

  Ministerie SZW - Wet toekomst pensioenen

  Technische briefing

  Besluit: Behandeld. 

 6. 22 april 2022

  Wetsvoorstel Wet Toekomst Pensioenen (36067)

  Rondetafelgesprek

 7. 26 april 2022

  Wijziging van de Pensioenwet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met herziening van het pensioenstelsel, standaardisering van het nabestaandenpensioen, aanpassing van de fiscale behandeling van pensioen en enige andere wijzigingen ten aanzien van pensioen (Wet toekomst pensioenen) (36067)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 8. 10 mei 2022

  Wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen (36067) - solidariteit

  Rondetafelgesprek

 9. 31 mei 2022

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 10. 31 mei 2022

  Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het (nader) verslag reeds vastgesteld op 8 juni 2022. 

 11. 8 juni 2022

  Wijziging van de Pensioenwet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met herziening van het pensioenstelsel, standaardisering van het nabestaandenpensioen, aanpassing van de fiscale behandeling van pensioen en enige andere wijzigingen ten aanzien van pensioen (Wet toekomst pensioenen) (36067)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 12. 5 juli 2022

  Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid - LET OP tijdstip gewijzigd

  Procedurevergadering

  Besluit: Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen verzoeken om stand van zaken brief over Wet toekomst pensioenen toe te zenden.  Agenderen voor wetgevingsoverleg. Plenaire behandeling plannen na wetgevingsoverleg (uiterlijk vóór herfstreces). 

 13. 6 september 2022

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 14. 7 september 2022

  Verzoek van het lid Pouw-Verweij c.s. tot uitstel van het wetgevingsoverleg Wet toekomst pensioenen (36067) d.d. 12 september 2022

  E-mailprocedure

 15. 8 september 2022

  Plenaire vergadering: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 16. 9 september 2022

  Verzoek van het lid Ceder (ChristenUnie) c.s. tot plannen van een extra wetgevingsoverleg Wet toekomst pensioenen (36067) d.d. 15 september 2022

  E-mailprocedure

 17. 12 september 2022

  Wijziging van de Pensioenwet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met herziening van het pensioenstelsel, standaardisering van het nabestaandenpensioen, aanpassing van de fiscale behandeling van pensioen en enige andere wijzigingen ten aanzien van pensioen (Wet toekomst pensioenen) (36067)

  Wetgevingsoverleg

  Besluit: Behandeld. 

 18. 13 september 2022

  Verzoek van het lid Van der Plas (BBB) en lid Omtzigt (Omtzigt) tot verplaatsen van het wetgevingsoverleg Wet toekomst pensioenen (36067) op 15 september 2022

  E-mailprocedure

 19. 13 september 2022

  Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

  Procedurevergadering

  Besluit: Ter informatie. 

 20. 15 september 2022

  Wijziging van de Pensioenwet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met herziening van het pensioenstelsel, standaardisering van het nabestaandenpensioen, aanpassing van de fiscale behandeling van pensioen en enige andere wijzigingen ten aanzien van pensioen (Wet toekomst pensioenen) (36067) - voortzetting

  Wetgevingsoverleg

  Besluit: Behandeld. 

 21. 22 september 2022

  Extra procedurevergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

  Procedurevergadering

  Besluit: Het wetgevingsoverleg zal worden voortgezet op 10 oktober 2022. Daarnaast wordt verzocht twee extra data in te plannen voor eventuele uitloop. De minister wordt verzocht voorafgaand aan het wetgevingsoverleg de reeds toegezegde informatie toe te sturen. 

 22. 10 oktober 2022

  Wijziging van de Pensioenwet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met herziening van het pensioenstelsel, standaardisering van het nabestaandenpensioen, aanpassing van de fiscale behandeling van pensioen en enige andere wijzigingen ten aanzien van pensioen (Wet toekomst pensioenen) (36067) - voortzetting

  Wetgevingsoverleg

  Besluit: Behandeld. 

 23. 11 oktober 2022

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 24. 11 oktober 2022

  Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

  Procedurevergadering

 25. 12 oktober 2022

  Wijziging van de Pensioenwet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met herziening van het pensioenstelsel, standaardisering van het nabestaandenpensioen, aanpassing van de fiscale behandeling van pensioen en enige andere wijzigingen ten aanzien van pensioen (Wet toekomst pensioenen) (36067) - voortzetting

  Wetgevingsoverleg

  Besluit: Behandeld. 

 26. 19 oktober 2022

  Wijziging van de Pensioenwet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met herziening van het pensioenstelsel, standaardisering van het nabestaandenpensioen, aanpassing van de fiscale behandeling van pensioen en enige andere wijzigingen ten aanzien van pensioen (Wet toekomst pensioenen) (36067) - voortzetting

  Wetgevingsoverleg

  Besluit: Behandeld. 

 27. 19 oktober 2022

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 28. 20 oktober 2022

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: STEMMINGEN (over moties ingediend bij het debat over de Europese top van 20-21 oktober 2022 en eventueel over moties ingediend bij het onder voorbehoud geagendeerde tweeminutendebat Energieraad, het onder voorbehoud geagendeerde tweeminutendebat Milieuraad, het onder voorbehoud geagendeerde tweeminutendebat Leerlingenvervoer en het onder voorbehoud geagendeerde tweeminutendebat RBZ/Handel)Aansluitend: hoofdelijke stemming (over het voorstel van het lid Ceder in de eerste week na het herfstreces te starten met de plenaire behandeling van de Wet toekomst pensioenen (36067))

  Stemmingen

 29. 26 oktober 2022

  Verzoek van het lid Van Kent (SP) tot een inbreng van een nader verslag over de derde nota van wijziging van de Wet toekomst pensioenen (36067, nr. 43)

  E-mailprocedure

 30. 26 oktober 2022

  Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling vanwege aanpassing van de regeling voor nettopensioen en ontwerpbesluit experimenten pensioenregeling voor zelfstandigen (36067-28)

  Inbreng schriftelijk overleg

 31. 1 november 2022

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

 32. 2 november 2022

  Plenaire vergadering: Wet toekomst pensioenen (36067)

  Plenair debat (wetgeving)

  Besluit: Behandeling wordt voortgezet. 

 33. 2 november 2022

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 34. 3 november 2022

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 35. 10 november 2022

  Plenaire vergadering: Wet toekomst pensioenen (36067) (antwoord 1e termijn)

  Plenair debat (wetgeving)

  Besluit: Behandeling wordt voortgezet. 

 36. 15 november 2022

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 37. 15 november 2022

  Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

  Procedurevergadering

 38. 30 november 2022

  Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

  Procedurevergadering

 39. 2 december 2022

  Wijziging van de Pensioenwet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met herziening van het pensioenstelsel, standaardisering van het nabestaandenpensioen, aanpassing van de fiscale behandeling van pensioen en enige andere wijzigingen ten aanzien van pensioen (Wet toekomst pensioenen) (36067) - voortzetting

  Wetgevingsoverleg

  Besluit: Behandeld. 

 40. 5 december 2022

  Wijziging van de Pensioenwet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met herziening van het pensioenstelsel, standaardisering van het nabestaandenpensioen, aanpassing van de fiscale behandeling van pensioen en enige andere wijzigingen ten aanzien van pensioen (Wet toekomst pensioenen) (36067)

  Wetgevingsoverleg

  Besluit: Behandeld. 

 41. 6 december 2022

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

Documenten