Gang

Wetsvoorstel Implementatiewet richtlijn representatieve vorderingen voor consumenten

Het wetsvoorstel geeft uitvoering aan de Europese richtlijn Representatieve vorderingen ter bescherming van de collectieve belangen van consumenten ((EU) 2020/1828). Dit biedt de mogelijkheid van het voeren van een (grensoverschrijdende) collectieve actie wanneer sprake is van een inbreuk op Europees geregelde consumentenrechten. De richtlijn is onderdeel van de New Deal for Consumers die de Commissie in april 2018 presenteerde, en die mede een regeling omvat inzake betere handhaving en modernisering van de regels voor consumentenbescherming.

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 13:20 - 13:21

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling als hamerstuk.

Tijd activiteit: 14:30 - 15:30

Bekijk via Debat Gemist

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 31 maart te 14.00 uur.

Tijd activiteit: 14:30 - 16:00

Bekijk via Debat Gemist

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Tijd activiteit: 17:14 - 17:15

Wetgevingsproces

 1. 15 februari 2022

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 17 februari 2022

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid 

 3. 17 maart 2022

  Procedures en brieven (hybride)

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 31 maart te 14.00 uur. 

 4. 31 maart 2022

  Implementatiewet richtlijn representatieve vorderingen voor consumenten (36034)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 5. 18 mei 2022

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling als hamerstuk. 

 6. 19 mei 2022

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 7. 25 mei 2022

  Plenaire vergadering: Hamerstuk: Implementatiewet richtlijn representatieve vorderingen voor consumenten (36034)

  Hamerstukken

  Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen. 

Documenten