Wetsvoorstel

Tijdelijke wet verbreding inzet coronatoegangsbewijzen

Dit wetsvoorstel maakt het mogelijk dat het coronatoegangsbewijs in sommige gevallen ook op de werkvloer en bij het bezoeken van bepaalde locaties kan worden ingezet als dat noodzakelijk is met het oog op de vermindering van de overdracht van het coronavirus. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen sectoren waar het coronatoegangsbewijs verplicht is en sectoren waar dit niet verplicht is.

Activiteiten

24 mrt 2022
17 feb 2022
27 jan 2022
Procedurevergadering

Besluit: Na ontvangst van de antwoorden op de feitelijke vragen over de brief van de minister van VWS inzake het Rapport over de effectiviteit van verschillende toepassingen van het Coronatoegangsbewijs en een nog in te plannen briefing zal de commissie zich beraden over de inbrengdatum voor een nader verslag.

12:00 - 13:00

21 jan 2022
20 jan 2022
06 dec 2021
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het nader verslag wordt vastgesteld op 5 januari 2022 te 14.00 uur.

12:00 - 13:30

23 nov 2021
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

15:30 - 16:00

23 nov 2021
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag is vastgesteld op vrijdag 26 november 2021 om 10.00 uur.  Niet controversieel verklaren.  De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zal worden verzocht om de nota naar aanleiding van het verslag uiterlijk maandag 29 november 2021 om 18.00 aan de Kamer te doen toekomen.   De definitieve besluitvorming over de verdere behandeling van het wetsvoorstel zal plaatsvinden in een extra procedurevergadering d.d. 30 november 2021, na ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag. Uw commissievoorzitter zal bij de regeling van werkzaamheden een vooraankondiging doen voor de behandeling van - en (hoofdelijke) stemming over de wetsvoorstellen in week 48.

13:15 - 14:45

Wetgevingsproces

22 nov 2021
Het wetsvoorstel is ingediend
23 nov 2021

Extra procedurevergadering (fysiek)

Procedurevergadering
23 nov 2021

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
29 nov 2021

Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met uitbreiding van de tijdelijke regels om de inzet van coronatoegangsbewijzen te verbreden naar personen die arbeid verrichten en bezoekers (Tijdelijke wet verbreding inzet coronatoegangsbewijzen) (TK 35 971)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
06 dec 2021

Extra procedurevergadering

Procedurevergadering
14 dec 2021

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
15 dec 2021

Inbreng nader verslag - Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met uitbreiding van de tijdelijke regels om de inzet van coronatoegangsbewijzen te verbreden naar personen die arbeid verrichten en bezoekers (Tijdelijke wet verbreding inzet coronatoegangsbewijzen) (TK 35971)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
17 dec 2021

Inbreng nader verslag - Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met uitbreiding van de tijdelijke regels om de inzet van coronatoegangsbewijzen te verbreden naar personen die arbeid verrichten en bezoekers (Tijdelijke wet verbreding inzet coronatoegangsbewijzen) (TK 35971)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
05 jan 2022

Inbreng nader verslag - Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met uitbreiding van de tijdelijke regels om de inzet van coronatoegangsbewijzen te verbreden naar personen die arbeid verrichten en bezoekers (Tijdelijke wet verbreding inzet coronatoegangsbewijzen) (TK 35971) (inbrengdatum verplaatst naar 17 januari 2022 14.00 uur)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
12 jan 2022

Procedurevergadering VWS (hybride)

Procedurevergadering
17 jan 2022

Inbreng nader verslag - Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met uitbreiding van de tijdelijke regels om de inzet van coronatoegangsbewijzen te verbreden naar personen die arbeid verrichten en bezoekers (Tijdelijke wet verbreding inzet coronatoegangsbewijzen) (TK 35971) (verplaatst naar 21 januari 2022, 14.00 uur)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
20 jan 2022

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
21 jan 2022

Inbreng nader verslag - Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met uitbreiding van de tijdelijke regels om de inzet van coronatoegangsbewijzen te verbreden naar personen die arbeid verrichten en bezoekers (Tijdelijke wet verbreding inzet coronatoegangsbewijzen) (TK 35971) (TOT NADER ORDER UITGESTELD)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
27 jan 2022

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
10 feb 2022

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
17 feb 2022

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
24 mrt 2022

Plenaire vergadering: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
06 apr 2022

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
19 apr 2022

Ontwikkelingen rondom het coronavirus

Commissiedebat
21 apr 2022

Plenaire vergadering: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Meer zien

Documenten

22 nov 2021
Download Advies CRvdM
22 nov 2021
Download Advies CBP BES
22 nov 2021
Download Advies VNG
22 nov 2021
Download Advies ATR
22 nov 2021
Download Advies AP
Alle documenten