Wetsvoorstel

Wet verwerking persoonsgegevens coördinatie en analyse terrorismebestrijding en nationale veiligheid

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) coördineert het beleid en de maatregelen op het terrein van terrorismebestrijding en nationale veiligheid. Daarnaast maakt de NCTV analyses van trends en fenomenen op dit gebied, zoals het zogenoemde Dreigingsbeleid Terrorisme Nederland. Voor deze taken kan het nodig zijn om (bijzondere) persoonsgegevens te verwerken, zoals naam en woonplaats, maar ook bijvoorbeeld levensbeschouwelijke overtuigingen. De verwerking van persoonsgegevens voor dit doel is op dit moment niet vastgelegd in de wet. Met dit wetsvoorstel wil de minister van Justitie en Veiligheid dit nu wel een wettelijke basis geven en die verwerking van persoonsgegevens in verband met de verhoging van de weerbaarheid van de samenleving regelen.

Activiteiten

In afwachting van de nota naar aanleiding van het verslag.
20 jan 2022
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 24 februari 2022 te 14.00 uur.

13:00 - 14:30

01 dec 2021
23 nov 2021
Stemmingen

Besluit: Controversieel verklaard (Zie Besluit bij 35718-84).

15:00 - 15:30

11 nov 2021
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

15:49 - 15:50

Wetgevingsproces

09 nov 2021
Het wetsvoorstel is ingediend
11 nov 2021

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
17 nov 2021

Procedures en brieven (hybride)

Procedurevergadering
23 nov 2021

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
01 dec 2021

Plenaire vergadering: Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
15 dec 2021

Procedures en brieven (digitaal)

Procedurevergadering
20 jan 2022

Procedures en brieven (hybride)

Procedurevergadering
24 feb 2022

Wet verwerking persoonsgegevens coördinatie en analyse terrorismebestrijding en nationale veiligheid (35958) (verplaatst naar 24 maart 2022)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
24 mrt 2022

Wet verwerking persoonsgegevens coördinatie en analyse terrorismebestrijding en nationale veiligheid (35958) (verplaatst naar 7 april 2022)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
31 mrt 2022

Wet verwerking persoonsgegevens, coördinatie en analyse terrorismebestrijding en nationale veiligheid (35958)

Rondetafelgesprek
07 apr 2022

Wet verwerking persoonsgegevens coördinatie en analyse terrorismebestrijding en nationale veiligheid (35958)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
Meer zien

Documenten

09 nov 2021
Download Advies AP
09 nov 2021
Download Beslisnota
09 nov 2021
Download Advies nova
09 nov 2021
Download Advies OM
09 nov 2021
Download Advies Politie
Alle documenten