Wetsvoorstel

Begroting van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2022

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2022 van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Activiteiten

22 nov 2021
Wetgevingsoverleg

Water

11:00 - 18:30

27 okt 2021
Technische briefing

Meerjarenplan ILT 2022-2026 en de Inspectie-brede risicoanalyse (via videoverbinding)

11:00 - 12:00

26 okt 2021
Wetgevingsoverleg

Begrotingsonderzoek Infrastructuur en Waterstaat

17:00 - 20:00

30 sep 2021
29 sep 2021
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen reeds vastgesteld op 30 september 2021.   Agenderen voor het wetgevingsoverleg Begrotingsonderzoek op 27 oktober 2021.  Agenderen voor de plenaire begrotingsbehandeling in de week van 2 november 2021.  Agenderen voor het wetgevingsoverleg Water op 22 november 2021, voor wat betreft de wateronderdelen.

10:15 - 11:15

22 sep 2021
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

15:41 - 15:55

21 sep 2021
Regeling van werkzaamheden

Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

15:06 - 15:07

Wetgevingsproces

21 sep 2021
Het wetsvoorstel is ingediend
21 sep 2021

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
22 sep 2021

Plenaire vergadering: Regeling van Werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
29 sep 2021

Procedurevergadering IenW

Procedurevergadering
30 sep 2021

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2022

Inbreng feitelijke vragen
30 sep 2021

Plenaire vergadering: Aanvang aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
13 okt 2021

Procedurevergadering IenW

Procedurevergadering
26 okt 2021

Begrotingsonderzoek Infrastructuur en Waterstaat

Wetgevingsoverleg
27 okt 2021

Meerjarenplan ILT 2022-2026 en de Inspectie-brede risicoanalyse (via videoverbinding)

Technische briefing
Week 44

Plenaire vergadering: Begroting Infrastructuur en Waterstaat (XII)

Plenair debat (wetgeving)
11 nov 2021

Meerjarenplan 2022-2026 van de Inspectie Leefomgeving en Transport

Inbreng feitelijke vragen
22 nov 2021

Water

Wetgevingsoverleg
06 dec 2021

Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT)

Notaoverleg
Meer zien

Documenten

Alle documenten