Wetsvoorstel

Wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders en enige andere wetten ter implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1937 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2019 (PbEU 2019, L 305) en enige andere wijzigingen

Het wetsvoorstel implementeert de Richtlijn (EU) 2019/1937 inzake de bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden. De Wet Huis voor Klokkenluiders wordt gewijzigd en heet als gevolg van het wetsvoorstel voortaan de Wet bescherming klokkenluiders. De richtlijn verplicht tot wijziging van het Nederlandse recht op een aantal punten. De belangrijkste implicatie daarvan is dat onder de nieuwe wet de betrokkene niet meer verplicht is eerst intern te melden.

Activiteiten

17 jun 2021
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 15 september 2021 te 14.00 uur

11:30 - 12:30

Debat terugkijken
03 jun 2021
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

14:25 - 14:26

Wetgevingsproces

01 jun 2021
Het wetsvoorstel is ingediend
03 jun 2021

Plenaire vergadering: Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
17 jun 2021

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

Procedurevergadering
15 sep 2021

Wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders en enige andere wetten ter implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1937 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2019 (PbEU 2019, L 305) en enige andere wijzigingen (35851)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Documenten

02 jun 2021
Download Advies TI-NL
02 jun 2021
Download Advies AP
Alle documenten