Gang

Wetsvoorstel Wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders en enige andere wetten ter implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1937 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2019 (PbEU 2019, L 305) en enige andere wijzigingen

Het wetsvoorstel implementeert de Richtlijn (EU) 2019/1937 inzake de bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden. De Wet Huis voor Klokkenluiders wordt gewijzigd en heet als gevolg van het wetsvoorstel voortaan de Wet bescherming klokkenluiders. De richtlijn verplicht tot wijziging van het Nederlandse recht op een aantal punten. De belangrijkste implicatie daarvan is dat onder de nieuwe wet de betrokkene niet meer verplicht is eerst intern te melden.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 150
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 34 Voor
D66 24 Voor
PVV 17 Voor
CDA 14 Voor
PvdA 9 Voor
SP 9 Voor
GroenLinks 8 Voor
PvdD 6 Voor
ChristenUnie 5 Voor
FVD 5 Voor
DENK 3 Voor
Groep Van Haga 3 Voor
JA21 3 Voor
SGP 3 Voor
Volt 2 Voor
BBB 1 Voor
BIJ1 1 Voor
Fractie Den Haan 1 Voor
Gündogan 1 Voor
Omtzigt 1 Voor

Activiteiten

Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen.

Tijd activiteit: 19:25 - 00:01

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 14:45 - 14:46

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling; waarbij de commissie de wens uitspreekt om het wetsvoorstel voor 1 december 2022 te behandelen.  De staf van de commissie wordt verzocht voorafgaand aan de plenaire behandeling een notitie op te stellen over de bevindingen in de wetenschapstoets in relatie tot de derde nota van wijziging.

Tijd activiteit: 11:30 - 12:30

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 13:05 - 13:06

Procedurevergadering

Besluit: Er zal na ontvangst van de juridische wetenschapstoets een rondetafelgesprek of technische briefing worden georganiseerd voor de inbrengdatum van 19 oktober 2022.  Inbrengdatum voor het nader verslag vaststellen op 19 oktober 2022 te 14.00 uur; de commissie spreekt uit dat het de wens is dat de juridische wetenschapstoets en het advies van de Raad van State voor die datum beschikbaar zijn en dat een rondetafelgesprek of technische briefing (waartoe de commissie op 19 mei jl reeds heeft besloten) voor die datum heeft plaatsgevonden.

Tijd activiteit: 11:30 - 12:30

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het (nader) verslag wordt in een volgende procedurevergadering vastgesteld.  In september wordt een technische briefing door het ministerie BZK ingepland. Na ontvangst van het advies van de Raad van State, de juridische wetenschapstoets en het overzicht hoe andere Europese landen de Richtlijn implementeren, wordt een een rondetafelgesprek ingepland met stakeholders (Huis, Transparency International, FNV en andere deskundigen).

Tijd activiteit: 11:30 - 12:30

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 19:47 - 19:50

Procedurevergadering

Besluit: Aanhouden tot na het commissiedebat over Wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders.

Tijd activiteit: 11:30 - 12:30

Procedurevergadering

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Tijd activiteit: 13:00 - 14:00

Procedurevergadering

Besluit: De minister verzoeken om aan te geven of zij voorliggend wetsvoorstel in de huidige vorm handhaaft of dat zij voornemens is om één wetsvoorstel voor de implementatie van de EU-richtlijn en de evaluatie van de Wet in te dienen.

Tijd activiteit: 11:30 - 12:30

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 15 september 2021 te 14.00 uur

Tijd activiteit: 11:30 - 12:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Tijd activiteit: 14:25 - 14:26

Wetgevingsproces

 1. 1 juni 2021

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 3 juni 2021

  Plenaire vergadering: Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken 

 3. 17 juni 2021

  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 15 september 2021 te 14.00 uur 

 4. 15 september 2021

  Wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders en enige andere wetten ter implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1937 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2019 (PbEU 2019, L 305) en enige andere wijzigingen (35851) (wordt n.a.v. e-mailprocedure verplaatst naar 1 oktober 2021)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

 5. 1 oktober 2021

  Wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders en enige andere wetten ter implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1937 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2019 (PbEU 2019, L 305) en enige andere wijzigingen (35851)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 6. 13 januari 2022

  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

  Procedurevergadering

  Besluit: De minister verzoeken om aan te geven of zij voorliggend wetsvoorstel in de huidige vorm handhaaft of dat zij voornemens is om één wetsvoorstel voor de implementatie van de EU-richtlijn en de evaluatie van de Wet in te dienen. 

 7. 8 februari 2022

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 8. 15 februari 2022

  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

  Procedurevergadering

  Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering. 

 9. 24 februari 2022

  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanhouden tot na het commissiedebat over Wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders. 

 10. 8 maart 2022

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 11. 17 maart 2022

  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

  Procedurevergadering

 12. 21 april 2022

  Wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders

  Commissiedebat

  Besluit: Behandeld. 

 13. 12 mei 2022

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 14. 14 juni 2022

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 15. 16 juni 2022

  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

  Procedurevergadering

 16. 5 juli 2022

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 17. 7 juli 2022

  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het (nader) verslag wordt in een volgende procedurevergadering vastgesteld.  In september wordt een technische briefing door het ministerie BZK ingepland. Na ontvangst van het advies van de Raad van State, de juridische wetenschapstoets en het overzicht hoe andere Europese landen de Richtlijn implementeren, wordt een een rondetafelgesprek ingepland met stakeholders (Huis, Transparency International, FNV en andere deskundigen). 

 18. 22 juli 2022

  Initiatiefnota van het lid Omtzigt over voorstellen ter aanmoediging van het melden van misstanden en ter verbetering van de bescherming van klokkenluiders (TK 36079) (zowel vragen gericht aan de initiatiefnemer als vragen gericht aan de minister van BZK)

  Inbreng schriftelijk overleg

 19. 6 september 2022

  Technische briefing door ambtenaren van het ministerie van BZK over Wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders en enige andere wetten ter implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1937 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2019 (PbEU 2019, L 305) en enige andere wijzigingen

  Technische briefing

  Besluit: Behandeld. 

 20. 15 september 2022

  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

  Procedurevergadering

  Besluit: Er zal na ontvangst van de juridische wetenschapstoets een rondetafelgesprek of technische briefing worden georganiseerd voor de inbrengdatum van 19 oktober 2022.  Inbrengdatum voor het nader verslag vaststellen op 19 oktober 2022 te 14.00 uur; de commissie spreekt uit dat het de wens is dat de juridische wetenschapstoets en het advies van de Raad van State voor die datum beschikbaar zijn en dat een rondetafelgesprek of technische briefing (waartoe de commissie op 19 mei jl reeds heeft besloten) voor die datum heeft plaatsgevonden.  

 21. 15 september 2022

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: STEMMMINGEN (over de Wet kiescollege niet-ingezetenen (36071)

  Stemmingen

 22. 15 september 2022

  Plenaire vergadering: Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 23. 19 oktober 2022

  Wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders en enige andere wetten ter implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1937 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2019 (PbEU 2019, L 305) en enige andere wijzigingen (TK35851)(Nader verslag)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 24. 2 november 2022

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 25. 10 november 2022

  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling; waarbij de commissie de wens uitspreekt om het wetsvoorstel voor 1 december 2022 te behandelen.  De staf van de commissie wordt verzocht voorafgaand aan de plenaire behandeling een notitie op te stellen over de bevindingen in de wetenschapstoets in relatie tot de derde nota van wijziging. 

 26. 10 november 2022

  Plenaire vergadering: Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 27. 8 december 2022

  Plenaire vergadering: Wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders en enige andere wetten ter implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1937 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2019 (PbEU 2019, L 305) en enige andere wijzigingen (35851)

  Plenair debat (wetgeving)

  Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen. 

 28. 15 december 2022

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: STEMMINGEN (over de najaarsnota 2022 (36 250), over de Tiende incidentele suppletoire begroting inzake regelingen in verband met hoge Energieprijzen (36 252), over de Wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders en enige andere wetten ter implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1937 en enige andere wijzigingen (35 851)) en over moties ingediend bij het tweeminutendebat Verslag Milieuraad 28 juni 2022 en tweeminutendebatten betreffende de Milieuraad en de Energieraad)

  Stemmingen

  Besluit: Stemming uitgesteld. 

 29. 20 december 2022

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Aangenomen. 

 30. 20 december 2022

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

Documenten