Wetsvoorstel

Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies

Het wetsvoorstel regelt de invoering van een openbaar register met daarin de gegevens van de uiteindelijke belanghebbenden (de 'ultimate beneficial owners' of UBO's) van trusts en soortgelijke juridische constructies in Nederland. Een dergelijk register is verplicht op grond van de Europese vierde anti-witwasrichtlijn.

Activiteiten