Wetsvoorstel

Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies

Het wetsvoorstel regelt de invoering van een openbaar register met daarin de gegevens van de uiteindelijke belanghebbenden (de 'ultimate beneficial owners' of UBO's) van trusts en soortgelijke juridische constructies in Nederland. Een dergelijk register is verplicht op grond van de Europese vierde anti-witwasrichtlijn.

Activiteiten

04 nov 2021
Hamerstukken

Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen.

10:15 - 10:16

07 jul 2021
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

17:20 - 17:21

06 jul 2021
03 jun 2021
Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Besluit: Inbreng geleverd.

14:00 - 14:00

12 mei 2021
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 3 juni 2021 om 14.00 uur.  Niet controversieel verklaren.

15:30 - 16:30

11 mei 2021
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Financiën

15:45 - 16:15

Wetgevingsproces

23 apr 2021
Het wetsvoorstel is ingediend
11 mei 2021

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
12 mei 2021

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
03 jun 2021

Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
06 jul 2021

Procedurevergadering Financiën (via videoverbinding)

Procedurevergadering
07 jul 2021

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
13 okt 2021

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
04 nov 2021

Plenaire vergadering: Regels met betrekking tot de registratie van uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies ter implementatie van artikel 31 van de gewijzigde vierde anti- witwasrichtlijn (Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies) (35819)

Hamerstukken
Meer zien

Documenten

08 okt 2021
Download Beslisnota
08 okt 2021
Download Advies RvdR
Alle documenten