Wetsvoorstel

Zesde incidentele suppletoire begroting inzake Coronamaatregelen

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting voor het jaar 2021 van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vanwege aanvullende coronamaatregelen.

Activiteiten

12 mei 2021
Procedurevergadering

Besluit: Niet controversieel verklaren.  Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 26 mei 2021 te 14.00 uur.

10:15 - 11:30

11 mei 2021
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

15:45 - 16:15

Wetgevingsproces

23 apr 2021
Het wetsvoorstel is ingediend
11 mei 2021

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
12 mei 2021

Procedures en brieven

Procedurevergadering
26 mei 2021

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2021 (Zesde incidentele suppletoire begroting inzake Coronamaatregelen)

Inbreng feitelijke vragen