Gang

Wetsvoorstel Wet integrale suïcidepreventie

Sinds ruim tien jaar is er een hulplijn voor suïcidepreventie. De overheid geeft in steeds actiever mate invulling aan suïcidepreventie. Dit wetsvoorstel wil het reeds ontwikkelde beleid vastleggen en zo het fundament voor het beleid verstevigen. Met dit voorstel wordt het de plicht van de overheid om zich in te zetten voor suïcidepreventie verankerd in de Wet publieke gezondheid, net als bijvoorbeeld bij preventief bevolkingsonderzoek naar kanker. De minister van VWS wordt primair verantwoordelijk, onder meer voor een Landelijke Agenda Suïcidepreventie, een communicatiestrategie en een onderzoeksprogramma. Daarnaast wordt het bestaan van een gratis hulplijn wettelijk vastgelegd. Naast het ministerie van VWS zijn ook andere ministeries betrokken, zoals LNV, OCW en SZW. Ook krijgen gemeenten een belangrijke rol, waaraan zij zelf invulling kunnen gaan geven.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 147
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
PVV 37 Voor
GroenLinks-PvdA 25 Voor
VVD 24 Voor
NSC 20 Voor
D66 9 Voor
BBB 7 Voor
CDA 5 Voor
SP 5 Voor
ChristenUnie 3 Voor
DENK 3 Voor
FVD 3 Tegen
PvdD 3 Voor
SGP 3 Voor
Volt 2 Voor
JA21 1 Voor

Activiteiten

Stemmingen

Besluit: Aangenomen.

Tijd activiteit: 15:00 - 15:30

Plenair debat (initiatiefwetgeving)

Besluit: Behandeling wordt voortgezet.

Tijd activiteit: 19:00 - 19:58

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 13:00 - 13:01

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 16:30 - 18:00

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 12 september 2023 om 14.00 uur.

Tijd activiteit: 10:15 - 11:30

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 17:20 - 17:21

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 14:15 - 14:20

Wetgevingsproces

 1. 5 maart 2021

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 14 april 2021

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: Ter informatie. 

 3. 12 mei 2021

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 4. 9 juni 2021

  Procedurevergadering VWS

  Procedurevergadering

 5. 7 juli 2021

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 6. 5 juli 2023

  Procedurevergadering VWS

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 12 september 2023 om 14.00 uur. 

 7. 6 september 2023

  Extra procedurevergadering commissie VWS (groslijst controversieel verklaren)

  Procedurevergadering

  Besluit: Niet controversieel verklaren. 

 8. 12 september 2023

  Voorstel van wet van de leden Bikker, Mohandis, Kuik, Westerveld, Van der Staaij, Dijk, Van Esch en Van der Plas tot wijziging van de Wet publieke gezondheid ter bevordering en verankering van integrale suïcidepreventie (Wet integrale suïcidepreventie) (TK 35754)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 9. 20 december 2023

  Procedurevergadering VWS

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. 

 10. 21 december 2023

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 11. 13 maart 2024

  Procedurevergadering VWS

  Procedurevergadering

  Besluit: Ter informatie. 

 12. 9 april 2024

  Plenaire vergadering: Voorstel van wet van de leden Bikker, Westerveld, Krul, Diederik van Dijk, Dobbe, Kostic, Van der Plas en Joseph tot wijziging van de Wet publieke gezondheid ter bevordering en verankering van integrale suïcidepreventie (Wet integrale suïcidepreventie) (35754) (1e TK)

  Plenair debat (initiatiefwetgeving)

  Besluit: Behandeling wordt voortgezet. 

 13. 11 april 2024

  Procedurevergadering VWS

  Procedurevergadering

  Besluit: Ter informatie. 

 14. 14 mei 2024

  Plenaire vergadering: Voorstel van wet van de leden Bikker, Westerveld, Krul, Diederik van Dijk, Dobbe, Kostic, Van der Plas en Joseph tot wijziging van de Wet publieke gezondheid ter bevordering en verankering van integrale suïcidepreventie (Wet integrale suïcidepreventie) (35754) (antwoord 1e termijn + rest)

  Plenair debat (initiatiefwetgeving)

  Besluit: Behandeld. 

 15. 21 mei 2024

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Aangenomen. 

Documenten