Wetsvoorstel

Voortduringswet artikel 8 Wbbbg, tijdelijke avondklok

Als onderdeel van de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus (COVID-19) is sinds 23 januari 2021 een avondklok ingevoerd. Hiervoor is bij Koninklijk Besluit (Stb. 2021, 24) de inwerkingtreding en inwerkingstelling van lid 1 en 3 van artikel 8 van de Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag (Wbbbg) geregeld. Dit wetsvoorstel geeft uitvoering aan de wettelijke verplichting om, na vaststelling van dat Koninklijk Besluit, zo snel als mogelijk een voorstel van wet aan de Tweede Kamer te sturen over het voortduren van de werking van de in werking gestelde bepalingen.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 32
CDA 19
D66 19
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
50PLUS 3
DENK 3
Tegen
PVV 20
PvdD 4
SGP 3
FVD 2
Krol 1
Van Kooten-Arissen 1
Vergissing
DENK

Activiteiten

10 feb 2021
Procedurevergadering

Besluit: Inbreng voor het verslag geleverd op 8 februari 2021. Aanmelden voor plenaire behandeling als hamerstuk.

14:30 - 16:00

Debat terugkijken
04 feb 2021
Regeling van werkzaamheden

Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid  Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

13:45 - 13:46

04 feb 2021
E-mailprocedure

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 8 februari 2021 te 14.00 uur.

16:00 - 16:00

Wetgevingsproces

02 feb 2021
Het wetsvoorstel is ingediend
04 feb 2021

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
04 feb 2021

Inbrengsdatum voor het verslag inzake Voortduringswet artikel 8 Wbbbg (35722)

E-mailprocedure
08 feb 2021

Voortduringswet artikel 8 Wbbbg (35722)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
Meer zien

Documenten

Alle documenten