Gang

Wetsvoorstel Wet regulering sekswerk

Dit wetsvoorstel reguleert prostitutie en andere vormen van sekswerk om zo misstanden in de seksbranche te voorkomen of te verminderen. Alle vrouwen en mannen die in de prostitutie werken moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zo moet iemand ten minste 21 jaar zijn, zelfredzaam, geen slachtoffer van gedwongen prostitutie, adequaat geïnformeerd over de risico’s van het werk, hun rechten op informatie en hun plichten kennen, en ten slotte weten waar kennis, zorg en hulp beschikbaar is om hun beroep zo veilig en gezond mogelijk te kunnen uitoefenen dan wel om ermee te kunnen stoppen.
De wettelijke, uniforme vergunningplicht geldt voor alle prostituees maar ook voor exploitanten van seksbedrijven. Zonder vergunning zijn zij in overtreding. Ook klanten en faciliteerders van illegale prostitutie zijn strafbaar. De Wet regulering sekswerk is van toepassing op het Europese deel van Nederland, dus niet op Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

 1. Voltooid: Voorbereiding
 2. Onvoltooid: Debat
 3. Onvoltooid: Stemming
 4. Onvoltooid: Afgedaan

Activiteiten

Procedurevergadering

Besluit: Na ommekomst van de nota van wijziging zal de inbrengdatum voor het verslag worden vastgesteld.

Tijd activiteit: 14:30 - 16:00

Procedurevergadering

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Tijd activiteit: 13:00 - 14:30

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 14:20 - 14:21

Stemmingen

Besluit: Controversieel verklaard (zie Besluit bij 35718-15)

Tijd activiteit: 15:00 - 15:50

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Tijd activiteit: 16:00 - 16:30

Procedurevergadering

Besluit: Controversieel verklaren.

Tijd activiteit: 13:00 - 15:30

Wetgevingsproces

 1. 26 januari 2021

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 28 januari 2021

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: Controversieel verklaren. 

 3. 2 februari 2021

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid 

 4. 9 februari 2021

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Controversieel verklaard (zie Besluit bij 35718-15) 

 5. 8 juli 2021

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 6. 8 september 2021

  Procedurevergadering VWS

  Procedurevergadering

 7. 29 september 2021

  Procedurevergadering VWS

  Procedurevergadering

 8. 20 januari 2022

  Procedures en brieven (hybride)

  Procedurevergadering

  Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering. 

 9. 16 februari 2022

  Procedures en brieven (hybride)

  Procedurevergadering

  Besluit: Na ommekomst van de nota van wijziging zal de inbrengdatum voor het verslag worden vastgesteld. 

 10. 7 september 2023

  Extra procedurevergadering commissie Justitie en Veiligheid (groslijst controversieel verklaren)

  Procedurevergadering

  Besluit: Niet controversieel verklaren. 

Documenten