Wetsvoorstel

Incidentele suppletoire begroting van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het jaar 2021 inzake Coronamaatregelen

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2021 van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Deze wijzigingen houden verband met de uitgaven inzake coronamaartregelen.

Activiteiten

11 feb 2021
Hamerstukken

Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen.

10:15 - 10:16

04 feb 2021
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

13:45 - 13:46

03 feb 2021
02 feb 2021
12 jan 2021
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

15:15 - 15:45

16 dec 2020
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 13 januari 2020 te 14.00 uur.

10:00 - 11:00

Wetgevingsproces

15 dec 2020
Het wetsvoorstel is ingediend
16 dec 2020

Procedurevergadering VWS (via videoverbinding)

Procedurevergadering
12 jan 2021

Plenaire vergadering: Regeling van Werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
13 jan 2021

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2021 (Incidentele suppletoire begroting inzake Coronamaatregelen) (35678)

Inbreng feitelijke vragen
27 jan 2021

Extra procedurevergadering commissie VWS (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
02 feb 2021

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
03 feb 2021

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
04 feb 2021

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
11 feb 2021

Plenaire vergadering: Hamerstuk: Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2021 (Incidentele suppletoire begroting inzake Coronamaatregelen) (35678)

Hamerstukken
Meer zien

Documenten

Alle documenten