Wetsvoorstel

Wijziging van de Wet basisregistratie personen in verband met het bevorderen van de goede uitvoering van die wet op enkele onderdelen en het herstellen van enige omissies, alsmede van de Wet basisadministraties persoonsgegevens BES in verband met het ...

Het wetsvoorstel beoogt in de eerste plaats de Wet basisregistratie personen (Wet BRP) te wijzigen om een goede uitvoering daarvan op enkele onderdelen te bevorderen en enige omissies in de wet te herstellen. De inhoudelijke wijzigingen hebben betrekking op het beperken van de persoonlijke verschijningsplicht van ingezetenen die op één adres wonen bij aangifte van vertrek naar het buitenland, het ambtshalve registreren van een persoon op een briefadres, het uitbreiden van de registratie van levenloos geboren kinderen en de registratie van kinderen die voor de inschrijving in de GBA of de BRP zijn overleden, de verstrekking van gegevens aan autoriteiten in het Caribische deel van het Koninkrijk en het in de wet opnemen van een experimenteerartikel.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 34
D66 24
PVV 17
CDA 15
PvdA 9
SP 9
GroenLinks 8
PvdD 6
ChristenUnie 5
FVD 5
DENK 3
Groep Van Haga 3
JA21 3
SGP 3
Volt 3
BBB 1
BIJ1 1
Fractie Den Haan 1

Activiteiten

29 jun 2021
22 jun 2021
Stemmingen

Besluit: Stemming uitgesteld.

15:00 - 16:00

15 jun 2021
Stemmingen

Besluit: Stemming uitgesteld.

15:00 - 15:45

Debat terugkijken
10 jun 2021
22 apr 2021
Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.  Niet controversieel verklaren.

11:30 - 12:30

Debat terugkijken
14 apr 2021
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

14:10 - 14:45

26 nov 2020
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het Verslag vaststellen op donderdag 17 december 2020 te 14:00 uur.

11:30 - 12:30

Debat terugkijken
26 nov 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

13:50 - 13:51

Wetgevingsproces

24 nov 2020
Het wetsvoorstel is ingediend
26 nov 2020

Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

Procedurevergadering
26 nov 2020

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
17 dec 2020

Wijziging van de Wet basisregistratie personen in verband met het bevorderen van de goede uitvoering van die wet op enkele onderdelen en het herstellen van enige omissies, alsmede van de Wet basisadministraties persoonsgegevens BES in verband met het opnemen van gegevens over kinderen die op het moment van de geboorte niet meer in leven zijn of omtrent wie een akte in een openbaar lichaam is opgemaakt die vermeldt dat het kind op het ogenblik van de aangifte niet in leven is, dan wel die zijn overleden zonder zelf ingeschrevene te zijn (TK 35648)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
27 jan 2021

Extra procedurevergadering commissie BiZa (groslijst controversieel verklaren) (videoverbinding)

Procedurevergadering
11 feb 2021

Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken (videoverbinding) (wijziging aanvangstijd i.v.m. samenloop plenaire agenda Kamer)

Procedurevergadering
14 apr 2021

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
22 apr 2021

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

Procedurevergadering
10 jun 2021

Plenaire vergadering: Wijziging van de Wet basisregistratie personen (35648)

Plenair debat (wetgeving)
15 jun 2021

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
22 jun 2021

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
29 jun 2021

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
Meer zien

Documenten

25 nov 2020
Download Advies G4
25 nov 2020
Download Advies NVvB
25 nov 2020
Download Advies CBP BES
25 nov 2020
Download Advies VNG
25 nov 2020
Download Advies AP
25 nov 2020
Download Advies ATR
04 jun 2021
Download Sprekerslijst
Alle documenten