Wetsvoorstel Wet eerlijker inkomen

Voorstel van wet van het lid Jasper van Dijk. Het initiatiefwetsvoorstel regelt dat het wettelijk minimumloon (WML) met 5% per jaar wordt verhoogd bovenop de reguliere indexatie. De initiatiefnemer wil zo de opgelopen achterstanden inlopen en hogere lonen over de gehele linie stimuleren. Einddoel is dat het minimumloon uiteindelijke 60% van het gemiddelde loon bedraagt.

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan

Activiteiten

In afwachting van advies RVS en reactie initiatiefnemer(s)

Procedurevergadering

Besluit: Ter informatie.

Tijd activiteit: 16:30 - 17:30

Naar boven