Wetsvoorstel Wijziging van de Wet publieke gezondheid vanwege het opnemen daarin van een gemeentelijke taak om prenataal huisbezoek te verrichten

Voor een gezonde ontwikkeling van het kind is het cruciaal dat het kind een goede start maakt in de eerste 1000 dagen. Om een gezonde ontwikkeling van het ongeboren kind te bevorderen en het ontstaan van gezondheids- en ontwikkelingsrisico’s voor het kind te beperken, is het van belang hulp en ondersteuning al tijdens de zwangerschap te bieden. Met dit voorstel tot wijziging van de Wet publieke gezondheid (Wpg) krijgen gemeenten de taak om een prenataal huisbezoek aan te bieden aan zwangere vrouwen en/of gezinnen in een kwetsbare situatie in hun gemeente. De gemeente moet deze taak opdragen aan dezelfde organisatie die voor de gemeente de JGZ uitvoert.

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 133
75Vereist: 75
149Totaal: 149

Voor
VVD 34
D66 24
CDA 15
SP 9
PvdA 9
GroenLinks 8
PvdD 6
ChristenUnie 5
FVD 5
Volt 3
SGP 3
JA21 3
Groep Van Haga 3
DENK 3
BBB 1
Fractie Den Haan 1
BIJ1 1
Tegen
PVV 17

Activiteiten

Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Behandeld.

Tijd activiteit: 13:46 - 16:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 13:45 - 13:46

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 17:00 - 18:30

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 4 november te 14.00 uur.

Tijd activiteit: 13:00 - 14:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd activiteit: 14:30 - 14:31

Wetgevingsproces

 1. 6 oktober 2020

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 8 oktober 2020

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 3. 14 oktober 2020

  Procedurevergadering VWS (per videoconferentie)

  Procedurevergadering

 4. 4 november 2020

  Wijziging van de Wet publieke gezondheid vanwege het opnemen daarin van een gemeentelijke taak om prenataal huisbezoek te verrichten (TK 35593)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

 5. 14 januari 2021

  Procedurevergadering VWS (via videoverbinding)

  Procedurevergadering

 6. 27 januari 2021

  Extra procedurevergadering commissie VWS (groslijst controversieel verklaren)

  Procedurevergadering

 7. 3 februari 2021

  Procedurevergadering VWS

  Procedurevergadering

 8. 4 februari 2021

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 9. 10 juni 2021

  Plenaire vergadering: Wijziging van de Wet publieke gezondheid vanwege het opnemen daarin van een gemeentelijke taak om prenataal huisbezoek te verrichten (35593)

  Plenair debat (wetgeving)

 10. 22 juni 2021

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

 11. 23 juni 2021

  Plenaire vergadering: Einde vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

Documenten

Naar boven