Wetsvoorstel

Wijziging van de Wet publieke gezondheid vanwege het opnemen daarin van een gemeentelijke taak om prenataal huisbezoek te verrichten

Voor een gezonde ontwikkeling van het kind is het cruciaal dat het kind een goede start maakt in de eerste 1000 dagen. Om een gezonde ontwikkeling van het ongeboren kind te bevorderen en het ontstaan van gezondheids- en ontwikkelingsrisico’s voor het kind te beperken, is het van belang hulp en ondersteuning al tijdens de zwangerschap te bieden. Met dit voorstel tot wijziging van de Wet publieke gezondheid (Wpg) krijgen gemeenten de taak om een prenataal huisbezoek aan te bieden aan zwangere vrouwen en/of gezinnen in een kwetsbare situatie in hun gemeente. De gemeente moet deze taak opdragen aan dezelfde organisatie die voor de gemeente de JGZ uitvoert.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 34
D66 24
CDA 15
PvdA 9
SP 9
GroenLinks 8
PvdD 6
ChristenUnie 5
FVD 5
DENK 3
Groep Van Haga 3
JA21 3
SGP 3
Volt 3
BBB 1
BIJ1 1
Fractie Den Haan 1
Tegen
PVV 17

Activiteiten

22 jun 2021
10 jun 2021
04 feb 2021
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

13:45 - 13:46

03 feb 2021
14 okt 2020
08 okt 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

14:30 - 14:31

Wetgevingsproces

06 okt 2020
Het wetsvoorstel is ingediend
08 okt 2020

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
14 okt 2020

Procedurevergadering VWS (per videoconferentie)

Procedurevergadering
04 nov 2020

Wijziging van de Wet publieke gezondheid vanwege het opnemen daarin van een gemeentelijke taak om prenataal huisbezoek te verrichten (TK 35593)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
14 jan 2021

Procedurevergadering VWS (via videoverbinding)

Procedurevergadering
27 jan 2021

Extra procedurevergadering commissie VWS (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
03 feb 2021

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
04 feb 2021

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
10 jun 2021

Plenaire vergadering: Wijziging van de Wet publieke gezondheid vanwege het opnemen daarin van een gemeentelijke taak om prenataal huisbezoek te verrichten (35593)

Plenair debat (wetgeving)
22 jun 2021

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
23 jun 2021

Plenaire vergadering: Einde vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Meer zien

Documenten

04 jun 2021
Download Sprekerslijst
Alle documenten