Wetsvoorstel

Wijziging van een aantal Onderwijswetten in verband met het uitreiken van een schooldiploma aan leerlingen in het praktijkonderwijs en in het voortgezet speciaal onderwijs

Elke leerling die het praktijkonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs (uitstroomprofielen arbeidsmarktgericht en dagbesteding) succesvol afrondt gaat dezelfde vorm van erkenning ontvangen. Door het vaststellen van een model van het schooldiploma zullen er geen verschillen meer zijn tussen de schooldiploma’s die worden afgegeven door de individuele scholen. Deze vorm van eenduidige erkenning, met een persoonlijk portfolio, vergroot de positie van de leerling op de arbeidsmarkt. Het schooldiploma kent geen civiel effect, waarmee wordt bedoeld dat het geen toelatingsrecht geeft tot vervolgonderwijs.

Activiteiten

24 sep 2020
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 7 oktober 2020 om 14.00 uur en mogelijkheid onderzoeken of dit een hamerstuk kan worden.

11:15 - 12:15

22 sep 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

16:15 - 16:45