Wetsvoorstel

Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2021

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2021 van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII).

Activiteiten

29 okt 2020
Plenair debat

Plenaire vergadering: Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) (voortzetting)

10:16 - 14:45

28 okt 2020
Plenair debat

Plenaire vergadering: Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) (1e termijn Kamer)

10:15 - 13:30

01 okt 2020
Procedurevergadering

Besluit: Reeds geagendeerd voor inbreng feitelijke vragen d.d. 29 september 2020.

13:15 - 14:00

01 okt 2020
21 sep 2020
E-mailprocedure

Besluit: Een meerderheid van de Kamer bestaande uit de fracties van VVD, CDA, D66, GroenLinks, SP en ChristenUnie heeft aangegeven geen behoefte te hebben aan een wetgevingsoverleg of het benoemen van rapporteurs. De overige fracties hebben niet gereageerd. Voor de behandeling van de begroting BuHa-OS 2021 zal geen wetgevingsoverleg plaatsvinden en zullen geen rapporteurs benoemd worden.

16:00 - 16:00

17 sep 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

14:45 - 14:50

15 sep 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

15:15 - 15:20

Wetgevingsproces

15 sep 2020
Het wetsvoorstel is ingediend
15 sep 2020

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
17 sep 2020

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Extra regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
21 sep 2020

Wetgevingsoverleg en/of rapporteurs Begroting BuHa-OS 2021

E-mailprocedure
30 sep 2020

Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking voor 2021

Inbreng feitelijke vragen
01 okt 2020

Procedurevergadering

Procedurevergadering
01 okt 2020

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
15 okt 2020

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
28 okt 2020

Plenaire vergadering: Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) (1e termijn Kamer)

Plenair debat
29 okt 2020

Plenaire vergadering: Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) (voortzetting)

Plenair debat
Meer zien

Documenten

Alle documenten