Wetsvoorstel

Wet adviescollege rechtspositie politieke ambtsdragers

Dit wetsvoorstel beoogt de instelling van een permanent adviescollege op het terrein van de rechtspositie van politieke ambtsdragers, te weten het Adviescollege rechtspositie politieke ambtsdragers.

Activiteiten

27 jan 2021
Procedurevergadering

Besluit: Niet controversieel verklaren.

11:30 - 13:00

14 jan 2021
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

13:10 - 13:11

03 sep 2020
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 1 oktober 2020 te 14.00 uur.

11:30 - 12:30

Debat terugkijken
01 sep 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

15:05 - 16:00

Datum volgt
Plenair debat

Plenaire vergadering: Instelling van een adviescollege op het terrein van de rechtspositie van politieke ambtsdragers (Wet adviescollege rechtspositie politieke ambtsdragers (35530)

Wetgevingsproces

14 jul 2020
Het wetsvoorstel is ingediend
01 sep 2020

Plenaire vergadering: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
03 sep 2020

Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

Procedurevergadering
01 okt 2020

Instelling van een adviescollege op het terrein van de rechtspositie van politieke ambtsdragers (Wet adviescollege rechtspositie politieke ambtsdragers) (TK 35530)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
17 dec 2020

Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

Procedurevergadering
14 jan 2021

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
27 jan 2021

Extra procedurevergadering commissie BiZa (groslijst controversieel verklaren) (videoverbinding)

Procedurevergadering

Plenaire vergadering: Instelling van een adviescollege op het terrein van de rechtspositie van politieke ambtsdragers (Wet adviescollege rechtspositie politieke ambtsdragers (35530)

Plenair debat
Meer zien

Documenten

Alle documenten