Wandelgang

Wetsvoorstel Tijdelijke wet maatregelen covid-19

Dit wetsvoorstel biedt een basis voor gepaste maatregelen die de komende periode noodzakelijk kúnnen zijn om de epidemie van het coronavirus of een directe dreiging daarvan te bestrijden. Het dient als vervanging van noodverordeningen ter bestrijding van het coronavirus. Daarnaast wordt met dit wetsvoorstel aangesloten bij de bestuurlijke verhoudingen die buiten crisissituaties van toepassing zijn.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 104
75Verplicht: 75
155Totaal: 155

Voor
VVD 32
CDA 19
D66 19
GroenLinks 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
SGP 3
50PLUS 3
Tegen
PVV 20
SP 14
ChristenUnie 5
PvdD 4
DENK 3
FVD 2
Van Kooten-Arissen 1
Van Haga 1
Krol 1

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 14:00 - 14:05

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling, nog voor het herfstreces.

Tijd activiteit: 15:00 - 15:30

Procedurevergadering

Besluit: Geagendeerd voor de inbreng voor het verslag op 20 augustus 2020.

Tijd activiteit: 15:30 - 17:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie van Veiligheid

Tijd activiteit: 14:45 - 14:50

Regeling van werkzaamheden

Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Tijd activiteit: 15:05 - 16:00

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Besluit: Inbreng geleverd.

Tijd activiteit: 14:00 - 14:00

Wetgevingsproces

 1. 13 juli 2020

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 14 juli 2020

  Voorstel om de behandeling van de hedenmiddag ingediende Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (35526) over te dragen aan de commissie Justitie en Veiligheid

  E-mailprocedure

 3. 15 juli 2020

  Vaststellen inbrengdatum verslag wetsvoorstel Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 (Kamerstuk 35526)

  E-mailprocedure

 4. 20 augustus 2020

  Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (35526)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 5. 1 september 2020

  Plenaire vergadering: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid 

 6. 3 september 2020

  Plenaire vergadering: Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie van Veiligheid 

 7. 4 september 2020

  Tijdelijke wet maatregelen covid-19

  Rondetafelgesprek

  Besluit: Behandeld. 

 8. 9 september 2020

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: Geagendeerd voor de inbreng voor het verslag op 20 augustus 2020. 

 9. 30 september 2020

  Extra-procedurevergadering

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling, nog voor het herfstreces. 

 10. 1 oktober 2020

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 11. 7 oktober 2020

  Plenaire vergadering: Tijdelijke bepalingen in verband met maatregelen ter bestrijding van de epidemie van covid-19 voor de langere termijn (Tijdelijke wet maatregelen covid-19) (35526) (1e termijn Kamer)

  Plenair debat (wetgeving)

  Besluit: Behandeld. 

 12. 8 oktober 2020

  Plenaire vergadering: Tijdelijke bepalingen in verband met maatregelen ter bestrijding van de epidemie van covid-19 voor de langere termijn (Tijdelijke wet maatregelen covid-19) (35526) (voortzetting)

  Plenair debat (wetgeving)

  Besluit: Behandeld. 

 13. 13 oktober 2020

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Aangenomen. 

Documenten