Wetsvoorstel

Tijdelijke wet maatregelen covid-19

Op het moment van indienen van dit wetsvoorstel zijn steeds meer maatregelen ter bestrijding van de epidemie van het coronavirus versoepeld. Het verloop van het virus is onbekend, dus ook voor de komende periode is het nodig om maatregelen ter bestrijding daarvan te kunnen treffen en die maatregelen te kunnen op- of afschalen. Dit wetsvoorstel dient als vervanging van de noodverordeningen. Daarnaast wordt met dit wetsvoorstel aangesloten bij de bestuurlijke verhoudingen die buiten crisissituaties van toepassing zijn. Dat wil zeggen dat bevoegdheden niet meer bij de veiligheidsregio’s, maar op gemeentelijk niveau komen te liggen, met de controlemogelijkheden van de gemeenteraad. Zodra er geen maatregelen meer nodig zijn om de epidemie van het virus te bestrijden zal de wet komen te vervallen.

Wetgevingsproces

13 jul 2020
Het wetsvoorstel is ingediend
14 jul 2020

Voorstel om de behandeling van de hedenmiddag ingediende Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (35526) over te dragen aan de commissie Justitie en Veiligheid

E-mailprocedure
15 jul 2020

Vaststellen inbrengdatum verslag wetsvoorstel Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 (Kamerstuk 35526)

E-mailprocedure
20 aug 2020

Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (35526)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
04 sep 2020

Tijdelijke wet maatregelen covid-19

Hoorzitting / rondetafelgesprek
09 sep 2020

Procedures en brieven

Procedurevergadering
10 sep 2020

Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (35526) (verplaatst naar 20 augustus 2020)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
Meer zien

Documenten

28 jul 2020
Download Reactie KNMG
28 jul 2020
Download Reactie Politie
Alle documenten